Lunds stift, Svenska kyrkan

81,5 miljoner till underhåll av kyrkor i Blekinge och Skåne

Dela

Lunds stift tilldelas 81,5 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag för 2022. Störst andel, nästan 6,5 miljoner, går till renovering av tak på Carl Gustafs kyrka i Karlshamn.

Carl Gustafs kyrka i Karlshamn. Foto: Pernilla Bökman
Carl Gustafs kyrka i Karlshamn. Foto: Pernilla Bökman

Lunds stiftsstyrelse har, efter samråd med länsstyrelserna i Skåne och Blekinge, fördelat den kyrkoantikvariska ersättningen (KAE) och kyrkounderhållsbidraget (KUB) till flera projekt i församlingar/pastorat och på stiftsnivå. Den största ersättningen på 6,5 miljoner kronor går till renoveringen av koppartaket på Carl Gustafs kyrka i Karlshamns församling. Stora belopp tilldelas även andra kyrkor i Blekinge, bland annat kyrkan i Backaryd (omgestaltning, 5,4 miljoner), S:t Nicolai i Sölvesborg (restaurering, 6,2 miljoner) samt Rödeby kyrka (orgelrenovering, nästan 1,8 miljoner kronor).

– Det är glädjande att församlingar i Blekinge har så många intressanta projekt på gång. Det är vår skyldighet att ta hand om det gemensamma kulturarv som våra kyrkor och kyrkomiljöer utgör. Takrenoveringen på Carl Gustafs kyrka är både krävande och kostsam då målet är att i synnerhet spiran ska återfå sitt tidigare utseende. Renoveringsprojekten ser till att även framtida generationer har ett kulturarv att uppleva, säger stiftsantikvarie Heikki Ranta.

I Skåne län får den nästan tusenåriga stenkyrkan i Dalby nära 3,9 miljoner kronor för invändiga renoverings- och ändringsarbeten. Nedtagning och reparation av tornet på Glemminge kyrka i Löderups församling tilldelas 5,4 miljoner kronor. Omläggning av skiffertaket på Höja kyrka i Ängelholms församling får nästan 2,7 miljoner. Lunds domkyrka får drygt 1,7 miljoner för utredningar inför framtida stora underhållsprojekt. 2,6 miljoner kronor reserveras till oförutsedda kostnader och till stiftets gemensamma kunskapsprojekt.

– Den kyrkoantikvariska ersättningen beviljas av riksdagen och består av statliga skattemedel som finansieras av skattebetalare i Sverige. Ersättning på totalt 460 miljoner kronor per år fördelas mellan Sveriges 13 stift. Under åren 2021-2025 får Lunds stift årligen 69,6 miljoner kronor. Förra året lanserades ett nytt nationellt datasystem för hantering av KAE, vilket gör att besked om beviljade medel tas redan så här på våren. Tidigare kom stiftsstyrelsens beslut först på hösten, vilket gav väldigt lite tid för församlingar att planera och budgetera sin egeninsats i totalfinansieringen av sina projekt. Nu får vi bättre framförhållning i vår långsiktiga och hållbara fastighetsförvaltning och detta bidrar till att det kyrkliga kulturarvet kan bevaras, användas och utvecklas i Lunds stift, säger Heikki Ranta.

Se bifogad lista för hela fördelningen av KAE och KUB.

För mer information:
Heikki Ranta, stiftsantikvarie
Telefon: 046-15 55 06

Fakta om KAE och KUB:
Den kyrkoantikvariska ersättningen (KAE) är en statlig ersättning som syftar till att vårt gemensamma kulturarv kan bevaras, användas och utvecklas. Kyrkounderhållsbidraget (KUB) är inomkyrkliga medel som kompletterar KAE.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Carl Gustafs kyrka i Karlshamn. Foto: Pernilla Bökman
Carl Gustafs kyrka i Karlshamn. Foto: Pernilla Bökman
Ladda ned bild

Dokument

Om

Lunds stift, Svenska kyrkan
Lunds stift, Svenska kyrkan
Box 32
221 00 Lund

+46 155500http://svenskakyrkan.se/lundsstift

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 163 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Följ Lunds stift, Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lunds stift, Svenska kyrkan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum