Lunds stift, Svenska kyrkan

82,7 miljoner till kyrkorna i Skåne och Blekinge

Dela

Lunds stift tilldelas drygt 82,7 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag för 2019. Nu har Lunds stiftsstyrelse, efter samråd med länsstyrelserna i Skåne och Blekinge, fördelat medlen till flera projekt i församlingar/pastorat och på stiftsnivå.

Den i särklass högsta delen av årets kyrkoantikvariska ersättning, drygt 15,2 miljoner kronor, får Sankt Andreas kyrka i Malmö. Där ska klockstapeln, betongkampanilen, från 1960-talet byggas om helt eftersom konstruktionen är kraftigt söndervittrad på grund av rostskador i armeringen. Större ersättningssummor går i många fall till renoveringar och reparationer av kyrkobyggnadernas tak.

– Den kyrkoantikvariska ersättningen (KAE) är på totalt 460 miljoner kronor som fördelas mellan Sveriges 13 stift. Denna gång fick Lunds stift nästan 71 miljoner kronor. Ersättningens storlek till stiftet är helt beroende av församlingars och pastorats KAE-ansökningar. Min förhoppning är att församlingar även i framtiden aktivt söker om medel som bidrar till att det kyrkliga kulturarvet bevaras, används och utvecklas i Lunds stift, säger Heikki Ranta, en av Lunds stifts stiftsantikvarier.

I Blekinge delas det största bidraget, 720 000 kronor, ut till Karlshamn-Trensums pastorat för takreparation på Åryds kyrka. Forskning om och dokumentation av Lunds domkyrkas historia tilldelas en miljon. Drygt 4,3 miljoner delas till stiftets gemensamma kunskapsprojekt om orglar, glasmålerier, medeltida takstolar m.m. och oförutsedda kostnader såsom takläckage, dränering och reparation av söndervittrade byggnadsdelar.

Se bifogade listor för hela fördelningen av KAE och KUB.

För mer information:
Heikki Ranta, stiftsantikvarie
Telefon: 046-15 55 06
E-post.

Henrik Lindblad, stiftsantikvarie
Telefon: 046-15 55 86
E-post.

Fakta om KAE och KUB:
Den kyrkoantikvariska ersättningen (KAE) är en statlig ersättning som syftar till att vårt gemensamma kulturarv kan bevaras, användas och utvecklas. Kyrkounderhållsbidraget (KUB) är inomkyrkliga medel som kompletterar KAE.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Lunds stift, Svenska kyrkan
Lunds stift, Svenska kyrkan
Box 32
221 00 Lund

+46 155500http://svenskakyrkan.se/lundsstift

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 165 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Följ Lunds stift, Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lunds stift, Svenska kyrkan

Vad är då en människa? – om AI som möjlighet och gräns16.5.2019 07:23:00 CESTPressmeddelande

Artificiell intelligens och maskininlärning är expansiva områden i vår tid. Nya möjligheter blir synliga och frågor om begränsning och ansvar väcks. Detta område är i fokus vid årets högtidssammankomst för stiftelsen Baculus deperditus den 21 maj klockan 18.30 i Lunds domkyrka. Föreläsarna Elin Trägårdh och Christian Balkenius ger oss perspektiv från medicin och kognitionsvetenskap om AI inom vården och om vad robotar lär sig av människor och vad roboten lär oss om människan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum