Metalliska material

8,9 miljoner kronor till nytt forskningsprojekt inom Metalliska material

Dela

Ytoxiden mellan prestation och haveri (PRESTATION)

Samarbete är en viktig del i projektet DistOVER. Till vänster Filip Lenrick, Lunds universitet, och till höger Axel Knutsson, Alfa Laval. Foto: Per Sjödin
Samarbete är en viktig del i projektet DistOVER. Till vänster Filip Lenrick, Lunds universitet, och till höger Axel Knutsson, Alfa Laval. Foto: Per Sjödin

PRESTATION är ett nytt forskningsprojekt, inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, vars övergripande syfte är att påskynda utvecklingen av kostnadseffektiva och korrosionsbeständiga material och produkter.

Målet för PRESTATION är att upprätta modeller för materialrespons och korrosionsförlopp med högre prediktiv säkerhet än dagens modeller. Modeller som förutsäger materialets prestation och produktens livslängd i exempelvis sura miljöer med hög kloridhalt och hög driftstemperatur. Material som klarar av sådana miljöer gör det tack vare en funktionell ytoxid.

- Det övergripande målet för PRESTATION är att påskynda utvecklingen av kostnadseffektiva och korrosionsbeständiga material och produkter. Detta genom en ökad förståelse av korrosionsmekanismer och -motstånd. I praktiken ska experimentella metoder tas fram för att studera de korrosionsbeständiga ytoxider som återfinns på rostfria stål. Slutprodukten blir en uppsättning teoretiska modeller vilka genom datorsimuleringar kommer kunna förutspå händelseförloppet då rostfria stål hamnar i korrosiva miljöer, säger Filip Lenrick, Lunds universitet, projektkoordinator för PRESTATION.

Projektet kommer att studera ytoxiden hos rostfria stål, mäta dess egenskaper och förstå dess uppbyggnad. Nya modeller som inte enbart minskar felmarginalerna utan även ökar förståelsen kommer att arbetas fram med hjälp av tills nyligen inte tillgängliga mätmetoder. Metoder som möjliggör observationer av material innan, under och efter ett korrosionsförlopp.

Bra studier av ytoxiden går endast att göra med ytterst ytkänsliga metoder, som till exempel synkrotronljus-baserad fotoemission. Bra studier av själva angreppet går endast göra direkti elektrokemiska testceller, och då med synkrotronljus-baserad ytdiffraktion. För bra studier av faktiskt korrosionsmotstånd krävs mycket styrda och kända förhållanden. Alla ovan nämnda tekniker ingår i PRESTATION.

- Det jag ser extra mycket fram emot men PRESTATION är att arbeta i ett så ovanligt brett forskarlag, både på industrisidan och akademiskt. Företagen som deltar spänner över hela värdekedjan. Från Thermo-Calc, som tillhandahåller R&D mjukvara, via materialproducenten Sandvik Materials Technology till Original Equipment Manufacturer-företagen Alfa Laval och TetraPak, som också har rollen som kund. Bland de deltagande akademikerna återfinns grundforskning i form av Avdelningen för Synkrotronljusfysik, grundläggande forskning med Avdelning för Mekanik, samt tillämpad forskning i och med Institutionen för Livsmedelsteknik och Avdelningen för Industriell Produktion, säger Filip Lenrick.

PRESTATION har en total budget på 8,9 miljoner varav 4,2 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material så satsas nu runt 25 miljoner kronor i programmets årliga programövergripande utlysning. Det är det sex nya forskningsprojekt har beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Syftet med den årliga utlysningen är att erbjuda möjlighet till finansiering av forskningsprojekt som bidrar till Metalliska materials resultat- och effektmål, men som inte har passat in i innovationsprogrammets andra utlysningar.

Utlysningen är den femtonde utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Nyckelord

Bilder

Samarbete är en viktig del i projektet DistOVER. Till vänster Filip Lenrick, Lunds universitet, och till höger Axel Knutsson, Alfa Laval. Foto: Per Sjödin
Samarbete är en viktig del i projektet DistOVER. Till vänster Filip Lenrick, Lunds universitet, och till höger Axel Knutsson, Alfa Laval. Foto: Per Sjödin
Ladda ned bild

Om

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material syftar till att förverkliga den strategiska forsknings- och innovationsagendan Nationell samling kring metalliska material. Programmet är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsprogram och samlar Sveriges metallindustrier: stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller.

 

 

Hantering av personuppgifter

Du har rätt att när som helst avregistrera dig från våra utskick och/eller radera dina personuppgifter i våra register. Du kan läsa om dina rättigheter och om hur Jernkontoret hanterar dina personuppgifter på jernkontoret.se/dataskydd.

 

Följ Metalliska material

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Metalliska material

ASK II släpper guide för kompetensförsörjning10.6.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska materials projekt ASK II gör en ansats att ta ett större grepp kring ungas syn på sitt kommande arbetsliv. Många aspekter har därför studerats kring hur exempelvis olika arbetsgivares erbjudande matchar med de ungas tankar. Parametrarna som påverkar ungas val av yrke är många och olika former av rådgivning kan därför få stor betydelse. ASK II har nu släppt guiden ”Guideline för attraktivitet och strategisk kompetensförsörjning för industrin”.

Nytt projekt vill förbättra litiumjonbatterier29.4.2021 06:30:00 CEST | Pressmeddelande

Långtidsegenskaper och tillförlitlighet hos litiumjonbatterier är kritiskt för elektrifieringen av samhället, speciellt avseende det stora antalet elfordon som förutspås. Fogarna i dessa batterier mellan cellterminaler till busbars eller busbars till modulterminaler är mycket viktiga eftersom haverier kan leda till oplanerade reparationer eller till och med bränder. Många problem som uppstår i moderna litiumjonbatterier beror av dåliga egenskaper i fogen. Detta problem ska studeras närmare i EMPIRE, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Nytt projekt ska optimera stålindustrins elektrifiering27.4.2021 06:30:00 CEST | Pressmeddelande

Elektrifiering av olika processer och utrustningar är idag en av de stora växande trenderna, inte bara nationellt, utan även internationellt. ELROS, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, tar sikte på att stålindustrin och dess ämnesvärmningsprocesser ska kunna använda elektrifiering på ett optimalt sätt, det vill säga rätt form av elektrisk uppvärmningsmetod sett till geometri, storlek, material, temperaturområde, temperaturjämnhet och energieffektivitet.

Additiv tillverkning ska förbättra gasturbiner26.4.2021 06:30:00 CEST | Pressmeddelande

Gasturbiner är med sin flexibilitet och snabba upprampning centrala i ett hållbart energisystem för att kunna balansera intermittent elproduktion, till exempel vindkraft. Framtida kolfri elproduktion kräver då en uppskalning av vätgas som bränsle i gasturbiner. Förbränning av vätgas i gasturbiner är fortfarande förenat med utmaningar kopplat till gasens reaktivitet i kombination med den nödvändiga högre processtemperaturen. MAGDA, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska nu ta sig an dessa utmaningar.

Nytt projekt ska hjälpa till att möta vätgasbehovet23.4.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

I samband med elektrifieringen av ett hållbart samhälle kan SOC (Solid Oxide Cell)-, och särskilt Solid Oxide Electrolysis Cell (SOEC) -teknologin, bli ett viktigt komplement till produktionen av intermittent förnybar el. SOEC-teknologin kan användas för att balansera belastningen i elnäten. Dessutom kan SOEC-teknologin producera vätgas för stålindustrin, transportsektorn samt kolväten och andra ämnen för den kemiska industrin. Projektet FastOx, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, har som mål att utveckla en mer kostnadseffektiv SOC-teknologi.