Gröna arbetsgivare

93 590 fler hundar i Sverige under pandemin

Dela

Antalet hundar i Sverige har ökat under pandemin. Under 2021 fanns 93 590 fler hundar i riket jämfört med 2019 – en ökning med 8 procent på två år. Det visar statistik från Jordbruksverket som sammanställts av branschorganisationen Svensk Djursjukvård.

– Det är fantastiskt att fler ser värdet i att skaffa husdjur. Samtidigt innebär det en ökad belastning på djursjukvården, som redan före pandemin led av stor brist på legitimerad personal, säger Emma Terander, branschansvarig på Svensk Djursjukvård.

Landets hundar har blivit fler under pandemin, från 947 733 hundar under 2019 till 1 041 323 hundar under 2021. Det innebär en ökning med 93 590 hundar – eller 10 procent – på två år, enligt statistik från Jordbruksverket som sammanställts av Svensk Djursjukvård.

– Om Sveriges djur ska fortsätta må bra måste djursjukvården få rätt förutsättningar att leverera en vård i världsklass. För att långsiktigt säkra djurvälfärden behöver vi utbilda fler veterinärer och djursjukskötare, säger Emma Terander.

45 procent av Svensk Djursjukvårds medlemsföretag upplevde ett ökat antal patienter under 2021. Samtidigt råder det brist på veterinärer i hela landet. Inför 2022 uppskattade medlemsföretagen att de behöver rekrytera totalt 433 veterinärer, 213 djursjukskötare och 198 djurvårdare.

Hösten 2021 meddelade regeringen att SLU får extra anslag för att öka antalet utbildningsplatser på djursjukvårdsutbildningarna. Det kommer att innebära en ökning med ungefär 40 platser på veterinärutbildningen och 20 platser på djursjukskötarutbildningen, enligt SLU.

– Regeringens satsning på fler utbildningsplatser är väldigt välkommen, men den kommer bara täcka en bråkdel av branschens rekryteringsbehov. Redan före pandemin var behovet av legitimerad personal varje år fyra gånger högre än antalet examinerade. Nu behöver regeringen skapa ännu fler utbildningsplatser på fler orter, säger Emma Terander.

Topplista – Här har hundarna ökat mest under pandemin

1. Stockholms län    15%
2. Gotland                12%
3. Uppsala län          12%

För mer information, kontakta:
Emma Terander, branschansvarig
Telefon: 08-762 72 57
E-post: emma.terander@grona.org

Johan Grauers, kommunikationschef och pressansvarig
Telefon: 070-672 52 85
E-post: johan.grauers@grona.org

Pressbilder
Högupplöst pressbild på Emma Terander finns här.

Fem fakta om djursjukvården

1. Rekryteringsbehovet är stort. Svensk Djursjukvårds medlemsföretag uppskattade inför 2022 rekryteringsbehovet till 433 veterinärer, 213 djursjukskötare och 198 djurvårdare på utökad nivå (nivå 2 och 3).
 
2. 2021 utfärdades 250 veterinärlegitimationer i Sverige. Av dem var det 58 procent som genomfört sin utbildning i ett annat land.
 
3. Veterinär- och djursjukskötarutbildningen erbjuds enbart på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala och söktrycket är högt. Inför terminsstart hösten 2021 var det 16 sökande per plats till veterinärutbildningen och 22 sökande per plats till djursjukskötarutbildningen.

4. Hösten 2021 aviserade regeringen att SLU får extra anslag för att bygga ut utbildningen av veterinärer och djursjukskötare. Satsningen motsvarar ungefär 40 platser på veterinärutbildningen och 20 platser på djursjukskötarutbildningen enligt tidigare uttalanden från SLU.

5. Under 2020 och 2021 har djursjukvårdens patienter blivit fler, eftersom många skaffade husdjur under coronapandemin. Mellan 2019 och 2021 ökade antalet hundar i Sverige med 10 procent, motsvarande 93 590 hundar.

Tabell – Så många fler har hundarna blivit, per län

Län

 Ökning antal 2019–2021

Ökning procent 2019–2021

Stockholms län

19 278

15%

Gotland

865

12%

Uppsala län

3 846

11%

Västra Götaland

14 050

10%

Halland

3 411

10%

Södermanland

3 009

10%

Värmland

3 103

10%

Skåne

13 656

10%

Östergötland

3 695

10%

Örebro län

2 660

9%

Västerbotten

3 073

9%

Kronoberg

2 060

9%

Dalarna

3 195

9%

Kalmar län

2 623

9%

Blekinge

1 636

8%

Jönköpings län

2 893

8%

Västmanland

2 112

8%

Norrbotten

2 973

8%

Västernorrland

2 329

8%

Jämtland

1 798

8%

Gävleborg

1 325

4%

Riket

93 590

10%

 

Om Svensk Djursjukvård
Svensk Djursjukvård är djursjukvårdens bransch- och arbetsgivarorganisation och en del av Gröna arbetsgivare.

Svensk Djursjukvård verkar för branschens långsiktiga utveckling och företräder medlemmarna i kontakten med myndigheter och beslutsfattare. Våra medlemsföretag har tillsammans 4 500 anställda inom svensk djursjukvård. Under 2021 tog företagen emot 1,45 miljoner patientbesök och omsatte drygt 4,1 miljarder kronor.

För mer information om Svensk Djursjukvård, besök vår webbplats.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Gröna arbetsgivare
Gröna arbetsgivare
Storgatan 19
114 51 Stockholm

http://www.grona.org/

Gröna arbetsgivare är arbetsgivarorganisationen som företräder 4 000 medlemsföretag med verksamhet inom skogsbruk, lantbruk, djursjukvård, trädgårdsanläggning och golf. För svensk djursjukvård är vi även branschorganisation som arbetar för branschens långsiktiga utveckling.

Följ Gröna arbetsgivare

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Gröna arbetsgivare

Statlig utredning drar samma slutsatser som Svensk Djursjukvård7.11.2022 15:28:53 CET | Pressmeddelande

Utredningen En hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur har presenterats och drar samma slutsatser som Svensk Djursjukvård. Särskilt viktiga är förslagen om att utöka antalet utbildningsplatser för veterinärer, möjlighet att utbildas till djurvårdare på distans, att journalföring på engelska ska tillåtas och att djurvårdare ska kunna validera sina kunskaper.

Feltänkt att kräva högre löneökningstakt samtidigt som vi går in i en lågkonjunktur31.10.2022 14:40:13 CET | Pressmeddelande

Facken inom industrin missbedömer företagens utrymme för ökade lönekostnader när de med 4,4 procent kräver högre löneökningar än någonsin tidigare. Ska vi snabbt kunna ta oss tillbaka till en situation med välmående företag och ökande reallöner måste denna lönerörelse bli mycket återhållsam säger förhandlingscheferna för Grafiska Företagen, Gröna arbetsgivare och Trä och Möbelföretagen, TMF, i en gemensam kommentar till Facken inom industrins avtalskrav.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum