Sveriges Ingenjörer

9,4 miljoner timmar i övertid för ingenjörerna

Dela

Samtidigt som efterfrågan på teknisk kompetens är stor och många företag rapporterat rekordresultat är arbetstrycket hårt på landets ingenjörer. Mer än varannan ingenjör arbetade övertid under fjolåret.

I Sveriges Ingenjörers löneenkät uppger mer än sex av tio medlemmar att de jobbar övertid och då i snitt 136 timmar per år. Det blir sammanlagt ca 9,4 miljoner övertidstimmar.

– De många övertidstimmarna är ett tydligt tecken på ingenjörernas stora betydelse för verksamheterna de jobbar inom, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef Sveriges Ingenjörer.

Antalet övertidstimmar är som högst inom statlig sektor, följt av privat sektor och därefter kommunal sektor. Chefer är den befattningsgrupp med allra störst andel övertidsarbetande ingenjörer. Där har hela 78 procent arbetat övertid under året. Utslaget på åldrar är det som vanligast bland 50-59 åringar (66%), men inte långt efter ligger gruppen av ingenjörer som ännu inte fyllt 30 år (62%).

– Det är stor övertidsandel bland alla ingenjörer. Extra illavarslande är att det även gäller den yngre gruppen, där de flesta nyexaminerade finns. Med den stora efterfrågan på ingenjörer som många sektorer talar om så behöver arbetsgivarna också ta aktivt ansvar. Annars finns risken att man kör slut på sina ingenjörer. Arbetsgivarna behöver erbjuda sina medarbetare bra utvecklingsplaner, se över arbetsfördelning och göra kontinuerliga uppföljningar, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer.

Camilla Frankelius - Sveriges Ingenjörer
Förhandlingschef Camilla Frankelius

Resultaten från Sveriges Ingenjörers löneenkät för 2017, som besvarats av mer än 70 000 yrkesaktiva ingenjörer över hela landet, visar att:

  • 60,2 procent av medlemmarna uppger att man jobbat övertid under året
  • I genomsnitt handlar det om 11,34 timmar per månad. I det ingår både betald och obetald övertid. Det blir 136 timmar per år.
  • Andelen övertidsarbetande är hög bland alla ålderskategorier men varierar något mellan åldersgrupperna: - vanligast med övertid är det bland 50-54 åringar med 66 procent tätt följd av 55-59-åringar med 65 procent (sammanräknat blir siffran 66 procent för åldersspannet 50-59 år) och därefter de som är upp till 29 år samt 45-49-åringar som båda ligger på 62 procent
  • Nedbrutet på kön är det 62 procent bland män som arbetar övertid under året och 54 procent bland kvinnor
  • Bland chefer är andelen övertidsarbetande 78 procent. Motsvarande siffror för projektledare är 63 procent och för specialister 58 procent
  • Antalet övertidstimmar är högst inom statlig sektor med 12,6 timmar per månad. Inom privat sektor är det 11,4 timmar per månad och i kommunal sektor 8,7 timmar per månad.      
  • Andelen som har rätt till speciell ersättning för övertid är 45 procent. Av de övriga har nästan 90 procent någon annan form av kompensation, exempelvis högre grundlön eller extra semester. Detta är extra vanligt bland personer med chefsbefattning, där bara 11 procent har rätt till övertidsersättning

Kontakter

Om

Sveriges Ingenjörer
Sveriges Ingenjörer
Box 1419
111 84 Stockholm

08 - 613 80 00https://www.sverigesingenjorer.se/

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets 
högskoleutbildade ingenjörer. Med närmare 153 000 medlemmar är det största 
förbundet inom akademikerfederationen Saco. Se även ww.sverigesingenjorer.se 

Följ Sveriges Ingenjörer

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Ingenjörer

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum