Patent- och registreringsverket

99% anser att immaterialrätt är viktigt

Dela

Trots att Sverige nyligen blev utsett till ett av världens mest innovativa länder är medvetenheten och kunskapen om immaterialrätt låg i förhållande till övriga Europa. Det visar en ny rapport från Europeiska immaterialrättsmyndigheten EUIPO. Rapporten visar att hela 99% av svenskarna tycker att immaterialrätt är viktigt och en förutsättning för att innovatörer, kreatörer och företagare ska kunna få betalt för sitt arbete. Undersökningen visar även att endast 24% av svenskarna anser sig ha god kunskap om immaterialrätt; en låg siffra i jämförelse med övriga Europa där hela 75% anser sig ha goda kunskaper på området.

- EUIPOs rapport bekräftar den bild som både PRV och regeringen har. Kunskapen om immaterialrätt och immateriella tillgångar som verktyg för tillväxt behöver bli betydligt större, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV.

EU-rapporten är omfattande och baserad på 26 000 intervjuer med medborgare från samtliga medlemsstater i EU. Totalt är 97% av de tillfrågade överens om att det är viktigt att uppfinnare, kreatörer och artister ska kunna tillvarata sina immateriella rättigheter och få betalt för sitt arbete. Hela 99% av svenskarna tycker att immaterialrätt är viktigt och en förutsättning för att innovatörer, kreatörer och företagares verksamheter. Däremot anser sig endast 24% av de tillfrågade svenskarna att de har god kunskap om immaterialrätt.

Resultatet är inte överraskande då det överensstämmer med tidigare undersökningar som PRV genomfört nationellt. För att höja kunskapsnivån har regeringen gett PRV ett utökat uppdrag där de genomför riktade insatser mot små och medelstora företag, myndigheter i innovationssystemet, statliga forskningsfinansiärer samt universitet och högskolor.

- Immateriella tillgångarutgör en allt större del av företagens värde. Därför är det avgörande för Sveriges konkurrenskraft att våra företag har tillgång till de bästa metoderna att hantera sina dolda värden som finns i företagets immateriella tillgångar, säger Susanne Ås Sivborg och fortsätter:

- Företag som använder sig av immaterialrätt har bättre avkastning, högre löner och personal med högre kompetens jämfört med företag som inte tar hand om sina immateriella tillgångar.

Saxat ur EUIPO:s rapport om Sveriges resultat:

 • Hela 99% av svenskarna tycker att immaterialrätt är viktigt för att det gör det möjligt för innovatörer och kreatörer att ta betalt
 • 2/3 av svenskarna anser att immaterialrättstunga företag bidrar mer till större tillväxt än andra företag
 • Mer än hälften av svenskarna tror att avsaknad av immaterialrätt skulle leda till ekonomisk kaos
 • Endast 24% av svenskarna anser sig ha bra eller väldigt bra kunskap om immaterialrätt jämfört med 75% i övriga Europa

Om piratkopior – Sveriges resultat:

 • En av fem svenskar har någon gång köpt något och sedan undrat om det var en piratkopia
 • Nära tre fjärdedelar svenskar tror att inköp av piratkopierade produkter främjar barnarbete och trafficking
 • Nära hälften av de svenskar som köpt piratkopierade varor skulle ha avstått om straffen och risken för upptäckt varit större

Resultat från PRVs tidigare mätning genom HUI Research:

 • Mer än 9 av 10 organisationer anser att immateriella tillgångar är en viktig del av den övergripande strategin
 • Det finns stor okunskap om de immaterialrättsliga tillgångarnas värde
 • 12% av organisationerna anser att de inte har immateriella tillgångar
 • Större företag har bättre kunskap hur man kan använda sig av immateriella tillgångar än mindre företag

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Patent- och registreringsverket
Patent- och registreringsverket
Vallhallavägen 136
102 42 Stockholm

08-782 27 00http://www.prv.se

PRV (Patent- och registreringsverket) är myndigheten för immateriella rättigheter i Sverige. Vi arbetar med nya idéer i teknikens och utvecklingens framkant för att stärka Sveriges tillväxt och konkurrenskraft.

Följ Patent- och registreringsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Patent- och registreringsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum