Svenska kyrkan

A record number of motions to this year’s General Synod

Dela

158 motions have been received to this year’s General Synod, the largest number in the past 15 years. The Service Book and the Church of Sweden elections are the two issues that have engaged members most leading up to this year's General Synod, which will be gathering for committee work in October and decisions in November.

Motions to this year's General Synod were being received right down to the line.
 

The deadline for submitting motions ended at 4pm today, 3rd August. New motions were being received right up until the deadline, and the final tally was 158. Since the record year of 2002 with its 170 motions, the number of motions received has not been above 109.

“The single issue that has generated the most motions is the Service Book, with everything from general proposals to many questions on the details. Other hot topics are the Church of Sweden elections and questions of democracy, as always in an election year,” says Nils Warmland, general manager for the General Synod.

As usual, the list of motions also includes members’ interests in divine services and parish life, membership issues, international involvement, parish welfare work, and the Church of Sweden’s organisation.

All the motions to the General Synod 2017 are available to download and read (in Swedish only?).

All the information about this year’s General Synod is available from www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet

Contacts:
Nils Warmland, general manager for the General Synod, phone: +46(0)18-169549
Press secretary Ewa Almqvist, phone: +46(0)705-469677

FACTS about the General Synod
The 2017 General Synod will meet at Uppsala Konsert & Kongress on 3-6 October and 20-23 November. The 251 seats in the General Synod for the 2014-2017 period of office are held by 123 women and 128 men from 12 nomination groups (see below) and the parishes abroad.

Swedish Social Democratic party (S) – 73 seats
Centre/right voters not affiliated with any political party (BA) – 31 seats
Centre Party of Sweden (C) – 30 seats
Free liberals in the Church of Sweden (FiSK) – 3 seats
Frimodig kyrka – an open and outspoken church (FK) – 12 seats
Christian Democrats of Sweden in the Church of Sweden (KR) – 12 seats
Visby Diocese Cooperation of Churches (KSV) – 1 seat
Members of the Swedish Green Party in the Church of Sweden (MPSK) – 11 seats
Non-politically affiliated members of the Church of Sweden (POSK) – 38 seats
Sweden Democrats (SD) – 13 seats
Members of the Left Party in the Church of Sweden (ViSK) – 4 seats
Öppen kyrka – one church for everyone (ÖKA) – 11 seats
- - - - - 
Parishes abroad – 2 seats
Members outside a group – 10 seats

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Uttalande: Stor oro för ökad splittring efter Trumps initiativ6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Tillsammans med många andra, däribland det kyrkliga ledarskapet i Jerusalem, uttrycker vi idag djup oro över president Trumps planer på att ensidigt förändra Jerusalems status genom att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta sin ambassad dit. Vi stödjer upprätthållandet av Jerusalems status som en öppen stad, delad mellan två folk och tre religioner och där tillgängligheten till de heliga platserna garanteras – i enlighet med internationella överenskommelser. Den fred vi alla söker och längtar efter måste bygga på framförhandlade lösningar av konfliktens parter med utgångspunkt i folkrätten. Det finns en överhängande risk att Trumps initiativ leder till ytterligare splittring och våld inte bara i Jerusalem utan i hela regionen, och omöjliggör en fredlig lösning för Israel och Palestina. När oron och våldet ökar i regionen är det främst människorna som drabbas. Många av dessa lever redan i utsatthet. Vi delar den vånda som våra partner i Jerusalem lever med. Nu närmar vi oss

Statement: Great concern about deeper divisions following Trump’s initiative6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Along with many others, including the heads of local churches in Jerusalem, we express deep concern today over President Trump’s plans to unilaterally change the status of Jerusalem by recognising it as the Israeli capital and moving the U.S. embassy to that city. We support maintaining the status of Jerusalem as an open city, shared between two peoples and three religions, where access to sacred sites is assured – in accordance with international agreements. The peace we all seek and yearn for must be based on solutions negotiated by the parties to the conflict and based on international law. There is an imminent danger that Trump’s initiative will lead to further divisions and violence; not only in Jerusalem but throughout the region, making it impossible to find a peaceful solution for Israel and Palestine. When unrest and violence increase in this region, it is primarily ordinary people who suffer. Many of these people are already living in vulnerable situations. We empathise with

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum