Arbetarnas Bildningsförbund

ABF: Ingen ung utan insatser för jobb eller studier

Dela

Ingen ung ska få lämnas utan insatser för jobb eller studiemöjlighet. Regeringenss satsning på studiemotiverande platser vid folkhögskolorna når dock inte ända fram. Av årets 7000 platser är endast 5000 fyllda. Detta är inte acceptabelt när så många unga fortfarande står utanför arbetsmarknaden eller studier, och studeförbunden står redo att ta det ansvaret.

Ingen ung får lämnas utan insatser för jobb eller studiemöjlighet!

I onsdagskväll rapporterade TV4-nyheterna om att tidigare och nuvarande regerings satsning på studiemotiverande platser vid folkhögskolorna inte når ända fram. Av årets 7000 platser är endast 5000 fyllda. Detta är inte acceptabelt när så många unga fortfarande står utanför arbetsmarknaden eller studier.

ABF har sen satsningen presenterades menat att även studieförbunden skulle kunna arbeta med just att motivera flera till studier och arbete. Vi vägrar stå vid sidan av och se hur många unga riskerar att ställas utanför samhället under lång tid framåt. 

Huvudskälen till att platserna på folkhögskolorna idag inte fylls är att arbetsförmedlingen upplever att den som blir ska anvisas plats också måste vara motiverad att ta platsen för att genomföra insatsen. Detta är i sig inte konstigt men vi menar att det blir en märkligt passiv hållning till ett stort samhällsproblem.

När arbetsförmedlingen inte arbetar mer proaktivt fylls inte platserna upp. Det finns idag en matchningsproblematik och ett behov av att jobba ännu hårdare med uppsökande verksamhet för att nå fler grupper som idag står utanför. Samverkar vi kan vi göra mer.

I vår rapport ” Kunskapslyftet - nästa stora frihetsreform” pekar vi på flera nödvändiga reformer. Utvärderingar av det förra kunskapslyftet som genomfördes vid millennieskiftet ser vi att effekterna av kunskapslyftet kunde varit mycket större om mer gjorts för att aktivt söka upp deltagare. Förenklat innebar det första kunskapslyftet mycket för personer med påbörjad gymnasieskola, medan den i allt för liten grad nådde personer med utbildning på enbart grundskolenivå. Detta är en viktig lärdom för framtiden, om ambitionerna är att öka jämlikheten, underlätta inkludering och integration och stärka motkrafterna mot social utslagning. 

ABF och studieförbunden måste nu få en viktigare roll i arbetet att få fler in i studier och arbete;

-       Ge studieförbunden ett tydligt, brett och samlat uppdrag samt medföljande resurser att göra mer tillsammans med korttidsutbildade grupper som idag står utanför arbetsmarknaden och som saknar efterfrågad kompetens. 

-       Ge studieförbunden uppdraget att arbetat proaktivt så att vi kan söka upp fler ungdomar som idag saknar utbildning och jobb för att lotsa in dessa personer i exempelvis studiemotiverande insatser. 

-       Bredda uppdraget med studiemotiverande insatser och kurser så att också studieförbunden kan erbjuda dessa kurser.

Här är tre konkreta förslag som arbetsmarknadsminister Ylva Johansson med stor enkelhet kan ta till sig och snabbt genomföra så att fler ungdomar kan lyftas från sysslolöshet in i studie- och jobbmotiverande insatser! 

Nyckelord

Kontakter

Mattias Vepsä, Förbundsexpeditionen. 073-54 51 508

Om

Arbetarnas Bildningsförbund
Arbetarnas Bildningsförbund
Olof Palmes Gata 9
11030 Stockholm

http://www.abf.se

Arbetarnas Bildningsförbund är Sveriges ledande studieförbund. Vi bedriver verksamhet inom folkbildning och kultur i samtliga Sveriges 290 kommuner 365 dagar om året.

Följ Arbetarnas Bildningsförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Arbetarnas Bildningsförbund

ABFs kommentar till höstbudgeten: ABF välkomnar satsningar på uppsökande verksamhet och läxläsning20.9.2017 09:53Pressmeddelande

ABF välkomnar regeringens satsningar som ökar studieförbundens möjlighet att jobba med uppsökande verksamhet bland utrikes födda kvinnor och med stöd till föräldrars läxläsning med sina barn. Däremot anser vi att de uppsökande inslagen i kunskapslyftet är otillräckliga för att insatserna ska nå de som bäst behöver dem. Vi oroas också över att de riktade anslagen på sikt riskerar att undergräva studieförbundens autonomi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum