Arbetarnas Bildningsförbund

ABFs kommentar till höstbudgeten: ABF välkomnar satsningar på uppsökande verksamhet och läxläsning

Dela

ABF välkomnar regeringens satsningar som ökar studieförbundens möjlighet att jobba med uppsökande verksamhet bland utrikes födda kvinnor och med stöd till föräldrars läxläsning med sina barn. Däremot anser vi att de uppsökande inslagen i kunskapslyftet är otillräckliga för att insatserna ska nå de som bäst behöver dem. Vi oroas också över att de riktade anslagen på sikt riskerar att undergräva studieförbundens autonomi.

Regeringens höstbudget innehåller två riktade satsningar för att ge studieförbunden möjlighet att jobba med prioriterade verksamheter.

Dels anslås 30 miljoner för att ge studieförbunden nya möjligheter att arbeta med uppsökande och studiemotiverade verksamhet bland utrikes födda kvinnor, för att ge deltagarna bättre förutsättningar att komma in i studier och på arbetsmarknaden.

Och dels lägger man 50 miljoner på att ge föräldrar ökade kunskaper och självförtroende för att hjälpa barnen med läxorna. Man skjuter även upp avtrappningen av medel till Svenska för dag ett som riktar sig till asylsökande - samtidigt som man flyttar över vissa medel för tidiga insatser från civilsamhället till kommunerna.

  • ABF välkomnar att regeringen vill ge studieförbunden möjlighet att jobba riktat gentemot målgrupper där behoven av utbildning och bildning är stora. I samband med det ökade flyktingmottagandet under de gångna åren visade studieförbunden att vi kan arbeta fokuserat och målmedvetet för att lösa angelägna samhällsuppgifter, som att ge asylsökande möjlighet till introduktion i det svenska språket och samhället. Vi har länge sett behovet av nya möjligheter att arbeta med etablering, och är också glada över möjligheterna att stödja föräldrars läxläsning med sina barn, säger Monica Widman-Lundmark, ABFs förbundssekreterare.


Statsbudgeten innebär en höjning av det generella folkbildningsanslaget med 0,9 procent - en uppräkning som kraftigt understiger pris- och löneutvecklingen. Inräknat de riktade anslagsökningarna ökar anslaget till studieförbunden med omkring fem procent.

  • Mitt i glädjen över de nya möjligheterna, ser vi hur statens stöd till den fria och frivilliga folkbildningen allt mer styckas upp i mindre enskilda anslag för tillfälliga insatser, medan de generella statsbidragen inte ens räknas upp med inflationen. På längre sikt undergräver detta folkbildningens autonomi och möjligheter att göra prioriteringar inom sin verksamhet. Vi ser även på flera områden hur uppgifter som studieförbunden får förtroende att ansvara för inledningsvis med tiden flyttas över till byråkratiska strukturer inom myndighets-Sverige. Detta strider mot regeringens ambitioner på andra områden om att gå mot en ökad tillitsstyrning och stärka samverkan med civilsamhället, fortsätter Monica Widman-Lundmark.

  • Vi oroas också över att regeringen inte tänkt tanken hela vägen ut när det gäller kunskapslyftet. Man gör kraftiga utökningar av antalet platser inom kommunal vuxenutbildning och folkhögskolor, samtidigt som insatserna för uppsökande verksamhet bara riktar sig till omkring 4 000 individer. Risken är att studieplatser står tomma därför att de som mest av allt behöver få ta del av kunskap och kompetensutveckling inte hittar till och uppmärksammas på nyttan med livslångt lärande, avslutar Monica Widman-Lundmark. 


För mer information: Peter Gustavsson, Utredning- och stöd till ledningen, ABFs förbundsexpedition 
Direktnummer: 08-613 50 10, epost: peter.gustavsson@abf.se

Nyckelord

Kontakter

Peter Gustavsson, Utredning- och stöd till ledningen, ABFs förbundsexpedition
Direktnummer: 08-613 50 10, epost: peter.gustavsson@abf.se

Om

Arbetarnas Bildningsförbund
Arbetarnas Bildningsförbund
Olof Palmes Gata 9
11030 Stockholm

http://www.abf.se

Arbetarnas Bildningsförbund är Sveriges ledande studieförbund. Vi bedriver verksamhet inom folkbildning och kultur i samtliga Sveriges 290 kommuner 365 dagar om året.

Följ Arbetarnas Bildningsförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Arbetarnas Bildningsförbund

Studieförbunden behövs om kunskapslyftet ska nå fler20.9.2016 12:29Pressmeddelande

Idag har regeringen presenterat sin budgetproposition. ABF menar att satsningen på ett kunskapslyft är avgörande för en regering som vill öka jämlikheten. Vi välkomnar de satsningar som presenterats så här långt men vill se fler insatser för att reformerna ska nå de som behöver dem mest. ABF oroas samtidigt av regeringens sänkta ambitioner för folkbildningen, där särskilda medel för etablering av nyanlända fasas ut samtidigt som de generella anslagen står still.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum