AcadeMedia

AcadeMedias remissvar inlämnade till regeringen

Dela

Idag lämnar AcadeMedia sina svar på två viktiga och omfattande skolutredningar. - En del av utredningarnas förslag är bra. De problembilder som målas upp håller vi till viss del med om. Vi skulle dock främst när det gäller gymnasieutredningen vilja se betydligt bättre lösningar, säger Marcus Strömberg, VD på AcadeMedia.

AcadeMedia har lämnat svar på två skolutredningar.
AcadeMedia har lämnat svar på två skolutredningar.

Den utredning som sedan den publicerades blivit mycket omdiskuterad handlar om grundskolan och heter ”Utredningen om en mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning”. Den fråga som engagerat mest är hur antagningssystemet till grundskolan ska se ut. Idag har friskolor ett system där elever köar till enskilda skolor.

- Vi är i grunden positiva till att utveckla skolvalet, och stödjer idén om ett gemensamt och aktivt skolval där man kan rangordna skolor. Man kan jämföra med gymnasievalet som fungerar på ett liknande sätt. Vi behöver ett system med hög legitimitet, säger Marcus Strömberg.

- När det gäller skolpengssystemet så menar vi att utredningens slutsatser är felaktiga. Skolpengen varierar idag stort mellan olika kommuner för samma utbildning. Denna fråga behöver analyseras djupare, säger Marcus Strömberg.

En annan fråga utredningen adresserar är segregationen.

- Det är oerhört viktig fråga för hela samhället, där skolan naturligtvis är en viktig del. De förslag utredningen lägger fram tror vi inte löser det grundläggande problemet där bostadssegregationen är tydligast. Skolan arbetar redan aktivt med att motverka segregation. Det gemensamma skolvalet kan vara ett bra steg för att minska segregationen, i det kan man lägga in urvalsprinciper som adresserar segregationsfrågan, säger Marcus Strömberg.

Den så kallade gymnasieutredningen som AcadeMedia också besvarar idag handlar bland annat om hur man ska förbättra tillgången på ett brett utbud av utbildningar av hög kvalitet på gymnasiet och komvux, samt trygga den regionala och nationella kompetensförsörjningen.

- Vi delar utredningens problembild, däremot är vi mycket tveksamma till deras förslag till lösningar. Att staten ska gå in och besluta om vilka utbildningar och program som behövs för att säkra kompetensförsörjningen lokalt tror vi inte alls på, säger Marcus Strömberg.

- Det vi alla i stället borde fokusera på är att drygt en fjärdedel av gymnasieeleverna i Sverige inte tar examen. Det är ett akut problem som drabbar enskilda elever och riskerar att påverka dem hela livet. Gymnasieutredningen har lagt stor vikt vid statlig detaljstyrning av organisation och utbud, i stället för att fundera på hur man kan stimulera elevers efterfrågan och intresse för särskilt yrkesutbildningar, säger Marcus Strömberg.

Läs mer - AcadeMedias remissvar:

AcadeMedias remissvar till utredningen En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28)

AcadeMedias remissvar till Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola (SOU 2020:33)

Nyckelord

Kontakter

Bilder

AcadeMedia har lämnat svar på två skolutredningar.
AcadeMedia har lämnat svar på två skolutredningar.
Ladda ned bild

Länkar

Om

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra medarbetare har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt förutsättningar för att nå sin fulla potential. AcadeMedia har verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget.

Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se. 

Följ AcadeMedia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från AcadeMedia

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum