Acarix AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – september 2021

Dela

Press release

Malmö, 11 november, 2021

Acarix AB (publ) publicerar delårsrapport, januariseptember 2021

Positiv trend och nyemission gör det möjligt att öka expansionstakten

Det ser alltmer lovande ut för Acarix på den amerikanska marknaden. I slutet av oktober erhöll vi en så kallad CPT-kod från American Medical Association (AMA). CPTkoden innebär att det FDA-godkända CADScor®-systemet kan ersättas i det amerikanska försäkringssystemet. Vi erhöll koden efter noggrann utvärdering av AMA och på rekommendation av American College of Cardiologists (ACC). Detta är ett viktigt genombrott och ett erkännande av vår teknologi som öppnar ytterligare dörrar för oss på USA-marknaden. I vårt nyligen annonserade samarbetsavtal med Proximo Medical får vi omedelbar access till en säljkanal och de första utvärderingarna hos slutkund påbörjas i skrivande stund.

Utdrag ur VD Per Perssons kommentar till delårsrapporten.

Tredje kvartalet 2021 jämfört med samma period 2020

 • Under tredje kvartalet såldes 18 (17) CADScor®System och 2 310 (1 320) patcher.
 • Intäkterna uppgick till 1 231 kSEK (791), med ett bruttoresultat om 936 kSEK (552) och en bruttomarginal om 76 procent (70).
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 11 638 kSEK (9 440).
 • Resultat före skatt uppgick till –10 693 kSEK (–8 880).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –10 295 kSEK (–6 418). Periodens nettokassaflöde uppgick till –10 224 kSEK (40 951).
 • Resultat per aktie uppgick till –0,08 SEK (–0,11). Inga utspädningseffekter uppkom

Första nio månaderna 2021 jämfört med 2020

 • Under de första nio månaderna såldes totalt 46 (20) CADScor®System och 5 100 (2 120) engångsplåster, vilket generade intäkter på 2 832 kSEK (1 204) med ett bruttoresultat om 2 098 kSEK (881), motsvarande en bruttomarginal på 74 procent (73).
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 37 576 kSEK (30 925).
 • Resultat före skatt uppgick till –35 508 kSEK (–30 085).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –34 878 kSEK (24 141).
 • Behållning av likvida medel uppgick till 28 972 kSEK (76 413).
 • Resultat per aktie uppgick till –0,25 SEK (–0,49). Inga utspädningseffekter uppkom.

Händelser tredje kvartalet 2021

 • Den 27 augusti meddelade bolaget att första resultaten från Dan-NICAD II presenterats på ESC. Studien bekräftar en mycket god uteslutningsförmåga hos CADScor®, nära 50 procent av patienter med medelhög risk för CAD kan uteslutas från ytterligare diagnostisering. Den ursprungliga Dan-NICAD I-studien visade att CADScor® hade ett högt negativt prediktivt värde i en kohort om 1 675 patienter med misstänkt stabil kranskärlssjukdom. Syftet med Dan-NICAD II-studien var att få en ännu större diagnostisk säkerhet i ytterligare 1 732 patienter i en expanderad åldersgrupp över 30 år, med särskilt fokus på patienter med medelhög risk.

 • Den 7 september meddelade bolaget att en ny sjukvårdsekonomisk studie lägger fram bevis för värdet av CADScor® vid diagnostik av kranskärlssjukdom. En expertgranskad publicering i septemberutgåvan 2021 av PharmacoEconomics visar besparingar på uppskattningsvis 12,3 miljoner pund för det engelska sjukvårdssystemet per 100 000 relevanta patienter när Acarix CADScor®-system används för att utesluta kranskärlssjukdom (CAD). Artikelförfattarna utvärderade nyttovärdet för CADScor®-system för att utesluta CAD i ett tidigt skede av diagnostiseringen i England. Resultaten indikerar besparingar om 131 pund per patient på 1 års tid. Slutsatsen är att om CADScor® -testet sattes in före aktuella standardtester såsom datortomografi av hjärtat minskade kostnaderna för sjukvården under flera olika tidshorisonter.

 • Den 14 september meddelade bolaget att man inleder sin USA expansion och utser Helen Ljungdahl Round som chef för bolagets nyetablerade amerikanska dotterbolag Acarix Inc. Helen tillträdde sin tjänst under september 2021 för att utveckla USA organisationen. Hon ingår i Acarix AB:s ledningsgrupp. Helen Ljungdahl Round har mer än tjugofem års erfarenhet av ledande och globala befattningar inom bland annat läkemedelskoncernen Merck & Co, Inc (MSD) och som Senior Vice President Global Marketing & Business Development for GN Hearing. Helen var senast VD för Amnicell, ett biotech startup bolag baserat i New York City. Hon är bosatt med familj i Pennsylvania, USA och har tillbringat största delen av sitt professionella liv i USA och inom amerikanska företag, inklusive styrelse uppdrag och rådgivande verksamhet.

Händelser efter den 30september 2021

 • Den 27 oktober meddelade bolaget att American Medical Associations (AMA) redaktionella panel godkände ansökan om CPT-kod i kategori III CPT® (CPT III) för Acarix CADScor®-system. Ansökan hade ett aktivt stöd från American College of Cardiology (ACC) och godkändes av AMA utan anmärkningar. CPT III-ersättningskoder beviljas för ny teknik samt nya tjänster och förfaranden. I enlighet med CPT III-processen ska den nya koden för CADScor®-system offentliggöras av Center for Medicare and Medicaid services (CMS) den 1 januari 2022 och bli tillgänglig för amerikanska betalande parter och vårdgivare den 1 juli 2022. Enligt processen specificeras inget visst belopp i koden och Acarix kommer nu att samarbeta med utvalda betalande parter för att fastställa ersättnings- och betalningsnivån. När en kod har trätt i kraft kan vårdgivarna lämna in ansökningar om ersättning via standardiserade faktureringsprocesser.

 • Den 5 november meddelande bolaget avsikten att genomföra en 100 procent garanterad företrädesemission om cirka 79,3 MSEK för att möjliggöra expansion på USA-marknaden. Samma dag kallade även styrelsen till en extra bolagsstämma för att godkänna Företrädesemissionen den 23 november 2021.

 • Den 8 november meddelade bolaget finansiella och operationella målsättningar för år 2024 – att nå en omsättning överstigande 200 MSEK och en bruttomarginal om minst 80 procent. Det motsvarar en etablerad bas om 3 000 CADScor system i slutet av 2024, med tonvikt på USA-marknaden.

 • Den 9 november meddelade bolaget att man tecknat ett Commercial Access avtal med Proximo Medical LLC. Avtalet möjliggör snabb kommersiell expansion i USA med säljkår som täcker strategiska stater i USA. Avtalet är en del av säljstrategin för USA-marknaden.

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan samt på www.acarix.com

Kontaktpersoner för mer information

Per Persson, VD
e-post: per.persson@acarix.com
tel: +46 736 005 990

Christian Lindholm, CFO
e-post: christian.lindholm@acarix.com
tel: +46 705 118 333

Om Acarix
Acarix är ett svenskt medicintekniskt bolag som utvecklar innovativa lösningar för snabb AI-baserad uteslutning av kranskärlssjukdom (CAD). Det CE-märkta CADScor® System, som även har fått DeNovo-godkännande från FDA, är avsett för patienter som upplever bröstsmärta med misstänkt kranskärlssjukdom, och har utformats för att bidra till att minska miljontals fall av onödig, invasiv och kostsam diagnostisk. Med hjälp av en icke-invasiv metod beräknar CADScor-systemet på mindre än 10 minuter en patientspecifik s.k.CAD-score som med 97 procents säkerhet kan utesluta kranskärlssjukdom. Acarix är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: ACARIX). Redeye AB (+46 (0)8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se) är bolagets Certified Adviser. För mer information besök www.acarix.com.

Bilagor

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Tillbaka till 1970-talet i ny utställning på Bror Hjorths Hus26.11.2021 08:43:10 CET | Pressmeddelande

Utställning på Bror Hjorths Hus, Uppsala Uppsala, Nov. 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Konstsalong 70-tal - verk ur Galleri Kavalettens samling Pressvisning: Se nedan Årets sista utställning i Bror Hjorths Hus tar oss tillbaka till 1970-talet, en omvälvande tid i samhället och konsten. Under denna tid, och fram till mitten av 1990-talet, fanns på Svartbäcksgatan i Uppsala ett livaktigt konstgalleri, Kavaletten. Galleriet visade samtidskonst i ett brett spektrum, allt från konstnärer med professurer på konsthögskolor som KG Bejemark och Evert Lundqvist till provokatörer och aktivister som Pussgruppen och Peter Dahl. Flera av de konstnärer som under årens lopp ställt ut på galleriet har också senare ställt ut i Bror Hjorths Hus, bland dem Ilon Wikland, Peter Dahl, Erland Cullberg och Tommy Östmar. Både under galleriets aktiva period och efter dess stängning har inköp av konst av de konstnärer som ställt ut på galleriet pågått. Det är delar ur den samlingen som utgör utställningen Konstsalon

Elanders valberedning föreslår Dan Frohm till ny styrelseordförande26.11.2021 07:30:00 CET | Pressmeddelande

Dan Frohm, som är styrelseledamot i Elanders AB sedan 2017, kommer att föreslås av valberedningen till ny styrelseordförande vid Elanders årsstämma den 21 april 2022. Han efterträder Carl Bennet som varit styrelseordförande i Elanders AB sedan 1999. Dan Frohm, som är 40 år gammal, är civilingenjör i industriell ekonomi från Linköpings universitet. Dan Frohm har flerårig erfarenhet av rådgivning inom strategiska och operativa förändringar för globala teknikföretag. Han har tidigare arbetat på managementkonsultbyrån Applied Value LLC i USA i mer än tio år. Dan Frohm är för närvarande styrelseledamot i de börsnoterade företagen Arjo AB, Getinge AB och Lifco AB samt styrelseledamot i Swedish-American Chamber of Commerce, Inc. I övrigt föreslår valberedningen att omval sker av följande personer till Elanders styrelse vid årsstämman 2022: Carl BennetJohan SternEva ElmstedtDan FrohmErik GabrielsonCecilia LagerAnne LeneriusMagnus NilssonCaroline Sundewall Elanders valberedning, som ska verka i

ANORA GROUP ABP:S AKTIER ÖVERLÄTS TILL SOLIDIUM OY25.11.2021 12:45:32 CET | Pressmeddelande

Finska staten överlät den 25 november 2021 alla sina 13 097 481 aktier i Anora Group Abp, cirka 19,4 % av Anora Group Abp:s utestående aktier, till Solidium Oy. Aktiernas överlåtelsevärde var den offentliga handelns slutkurs 24.11.2021 på Helsingforsbörsen, 10,90 euro/aktie. Som en följd av överlåtelsen höjdes Solidiums eget kapital med ett belopp som motsvarar aktiernas marknadsvärde dvs. cirka 143 miljoner euro. Anora är Nordens ledande vin- och sprittillverkare med många välkända varumärken. Företaget grundades i september 2021 genom fusionen mellan Altia Abp och den norska Arcus ASA. Företagets aktier är noterade på Helsingforsbörsen och på Oslobörsen. Noteringen på Oslobörsen upphör den 31 december 2021. Tilläggsinformation: Verkställande direktör Antti Mäkinen, tfn +358 (0)50 561 1501 Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomisk

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet 202125.11.2021 08:45:00 CET | Pressmeddelande

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till september och tredje kvartalet 2021. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Corlines hemsida samt som bifogad fil. VD Henrik Nittmar kommenterar ”Det nyss avslutade tredje kvartalet 2021 underbygger ytterligare att Corline Biomedicals kärnteknologi och strategi stödjer två kommersiellt mycket attraktiva verksamhetsgrenar.” Ekonomisk översikt över det tredje kvartalet 2021 Nettoomsättningen under det tredje kvartalet 2021 uppgick till 962 KSEK (368).Resultatet efter finansiella poster under det tredje kvartalet 2021 uppgick till -2 075 KSEK (-2 150). Resultatet per aktie uppgick under det tredje kvartalet 2021 till cirka -0,10 SEK (-0,13). Ekonomisk översikt över perioden januari till september 2021 Nettoomsättningen uppgick till 3 822 KSEK (1 160).Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 621 KSEK (-7 232).Resultatet per aktie

Saniona AB:s valberedning inför årsstämman 202225.11.2021 08:00:00 CET | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 25 november 2021 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, tillkännager idag valberedningens sammansättning inför årsstämman 2022 Enligt instruktionen och arbetsordningen för valberedningen som antagits av bolagsstämman ska valberedningen bestå av tre ledamöter, vilka ska vara styrelsens ordförande samt två ledamöter utsedda av de två största aktieägarna per den sista september. Den 30 september 2021 var de två största ägarna som önskar utse en representant till valberedningen Jørgen Drejer och New Leaf Ventures. Dessa aktieägare har utsett varsin representant, enligt nedan, som tillsammans med ordföranden i styrelsen kommer att utgöra Saniona AB:s valberedning. Valberedningens medlemmar är: Søren Skjærbæk, partner på Ursus law firm, Vejle, Danmark, utsedd av Jørgen DrejerJohn Haurum, professionell styrelseledamot i life science bolag och tidigare vd för F-star Biotechnology Limited, Cambridge, Storbrita

Arcomas VD intervjuas på Erik Penser Banks bolagsdag den 25 november klockan 13:4024.11.2021 16:30:00 CET | Pressmeddelande

2021-11-24 PRESSRELEASE Arcomas VD intervjuas på Erik Penser Banks bolagsdag den 25 november klockan 13:40 Arcoma deltar på Erik Penser Banks bolagsdag den 25 november. Kl 13:40 livestreamas en intervju med Arcomas VD, Sanna Rydberg. Bolagsdagen sänds live på Erik Penser Banks YouTubekanal med möjlighet att ställa frågor direkt till bolagen; https://www.youtube.com/watch?v=P5rTmzY7gXg Inspelad intervju kommer i efterhand läggas upp på både Erik Penser banks och Arcomas digitala kanaler. Om Arcoma Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3

LLC Tardan Gold får reda på en falsk insolvensansökan och handlägger juridiska åtgärder mot den skyldige24.11.2021 10:51:01 CET | Pressmeddelande

Bolagets dotterbolag LLC Tardan Gold (”Dotterbolaget”) har blivit medveten om att en stämningsansökan angående dess påstådda insolvens hade påståtts lämnats in till domstol i Tyva av Mr. Preston Haskell, styrelseledamot i Bolaget. Efter att ha fått tillgång till stämningsansökan som lämnats in till domstolen kunde Dotterbolaget bekräfta att det hänvisade till en påstådd skuld från ett låneavtal som aldrig funnits. Herr Haskell bekräftade att han inte hade någon information om stämningsansökan samt inga rättsliga anspråk mot Dotterbolaget. Signaturen som förekom i stämningsansökan påstods se ut som Mr. Haskells, men var inte hans, vilket bekräftades av Mr. Haskell själv. Domstolen kan avslå ett falskt yrkande även utan att beakta de (icke existerande) fallets meriter. Beslutet att utesluta kan fattas vid utgången av fristen för att åtgärda processuella brister. Bolaget vill betona att trots detta dåliga försök att försämra sitt affärsrykte fortsätter Dotterbolaget sin verksamhet som van

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum