AF Gruppen Sverige

AF Gruppen har gjort nytt miljardresultat

Dela

AF Gruppen (AFG) levererar även 2016 ett miljardresultat och företaget har en historiskt hög orderstock. Hög operationell effektivitet och en stark finansiell ställning ger en bra grund för fortsatt tillväxt.

Centrumshuset Lindholmen, Gøteborg
Centrumshuset Lindholmen, Gøteborg

Omsättningen år 2016 uppgick till MNOK 11 876 (12 398). Preliminärt resultat före skatt 2016 uppgick till MNOK 1 040 (1 004), vilket motsvarar en vinstmarginal på 8,8 % (8,1 %).

Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till MNOK 2 892 (3 509). Resultatet före skatt under det fjärde kvartalet uppgick till MNOK 340 (382) vilket motsvarar en vinstmarginal för kvartalet på 11,8 % (10,9 %).
AF Gruppens orderstock uppgick till MNOK 15 332 (11 183). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MNOK 306 (395) under det fjärde kvartalet och MNOK 822 (1 418) 2016.

AF ställer samma stränga säkerhetskrav på alla samarbetspartners och leverantörer som på sina egna medarbetare.  Därför ingår siffror från underleverantörerna i skadestatistiken. Skadefrekvensen under det fjärde kvartalet uppgick till 0,8 (1,0). 2016 uppgick  skadefrekvensen till 1,3 (1,0).
Den totala sjukfrånvaron under det fjärde kvartalet var 3,8 % (3,5 %). 2016 var sjukfrånvaron 3,7 % (3,7 %).

AF har en stark finansiell ställning och koncernen hade per 31.12.16 netto räntebärande fordringar på MNOK 606 (593). För 2016 har en utdelning för det första halvåret på NOK 5,00 (5,00) per aktie föreslagits.

Avtalet om köp av 70 procent av aktierna i Kanonaden Entreprenad AB genomfördes den 9 februari 2017.  Kanonaden Entreprenad AB och dess dotterbolag omsatte MSEK 708 2016 och har 188 anställda.

– AF Gruppen har en historiskt hög orderingång och våra medarbetare fortsätter att leverera imponerande resultat. Hög orderingång, hög operationell effektivitet och en stark finansiell ställning ger oss en bra grund för att förverkliga strategin mot 2020. Förvärvet av Kanonaden Entreprenad är ett led i denna strategi och stärker vår närvaro i Sverige. Centralt i vår kultur är fokuset på hälsa, miljö och säkerhet. Målet om noll arbetsrelaterad frånvaro sätter standarden för all vår verksamhet. Ambitioner om fortsatt lönsam tillväxt följs därför av ett starkt ledningsfokus på hälsa, miljö och säkerhet, säger koncernchefen för AF Gruppen, Morten Grongstad.

AF Gruppen 4. kvartal 2016, foreløpig årsresultat 2016 (norsk)

Fourth Quarter and preliminary results for 2016

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Centrumshuset Lindholmen, Gøteborg
Centrumshuset Lindholmen, Gøteborg
Ladda ned bild
Dam Svartavatn. Foto: AF Gruppen
Dam Svartavatn. Foto: AF Gruppen
Ladda ned bild

Om

AF Gruppen Sverige
AF Gruppen Sverige
Theres Svenssons gata 9
417 55 Göteborg

031-762 40 00http://www.afgruppen.se

AF Gruppen Sverige bygger bostäder, lokaler och anläggningar samt utvecklar egna projekt. Vi bygger för att påverka framtiden och skapa hållbara lösningar för människor, miljö och samhälle.

Vi är en del av AF Gruppen, en av Norges största entreprenör- och industrikoncerner med 3200 medarbetare i Norge, Sverige, Storbritannien och Kina. Vår vision är: Vi röjer upp från gårdagen och bygger för framtiden.

Verksamheten i AF Gruppen omfattar Projektutveckling, Bygg, Anläggning, Miljö, Energi och Offshore. Bolaget omsätter ca 12 miljarder NKR (2016) och är noterat på Oslo Børs.

www.afgruppen.se

Följ AF Gruppen Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från AF Gruppen Sverige

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum