AF Gruppen Sverige

AF Gruppen levererade rekordsiffror för fjärde kvartalet 2021

Dela

AF Gruppen (AFG) fick ett mycket bra resultat för fjärde kvartalet 2021, och levererade en vinstmarginal på 7,8 procent under kvartalet. Omsättningen under kvartalet ökade med 8,4 procent till 8 112 MNOK. För 2021 blev omsättningen 27 868 MNOK.

AF Gruppens omsättning uppgick till 8 112 MNOK (7 485) under fjärde kvartalet och resultatet före skatt blev 635 MNOK (614), vilket motsvarar en vinstmarginal på 7,8 procent (8,2 procent). Omsättningen var 27 868 MNOK (27 015) för året. Resultat före skatt blev 1 580 MNOK (1 447) för 2021. Detta gav en vinstmarginal på 5,7 procent (5,4 procent). Den totala orderstocken var 38 646 MNOK (30,617) den 31 december 2021.  

AF Gruppen har en solid ekonomisk ställning. Kassaflödet från den löpande driften uppgick under fjärde kvartalet till 301 MNOK (-86) och till 1 415 MNOK (1 189) för helåret. AF Gruppen hade den 31 december 2021 räntebärande fordringar på 29 MNOK (90). Resultatet per aktie för 2021 uppgick till 9,60 NOK (9,29). Styrelsen föreslår en utdelning på 6,50 NOK (6,50) per aktie som betalas ut under första halvåret 2022.

- Vi levererar ett mycket starkt resultat för kvartalet och året som helhet. Under 2021 har vi även tagit stora steg i säkerhetsarbetet, och vårt mål om noll allvarliga skador och arbetsrelaterad frånvaro ligger kvar. Det är mycket glädjande att trivseln bland våra medarbetare är hög, och att vi än en gång har utsetts till branschens mest attraktiva arbetsgivare bland byggentreprenörer i årets Universum-undersökning bland studenterna, säger Amund Tøftum, koncernchef i AF Gruppen.

AF ställer samma höga säkerhetskrav på alla samarbetspartners och leverantörer som på sina egna medarbetare. Målet är noll allvarliga personskador och arbetsrelaterad frånvaro. Siffror från underleverantörerna ingår i skadestatistiken. Skadefrekvensens H1-värde för fjärde kvartalet var 0,9 (2,4). För 2021 var H1-värdet 1,1 (1,8).

AF arbetar systematiskt och målmedvetet med att minimera arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron låg under fjärde kvartalet på 4,9 procent (4,7 procent). Under 2021 var sjukfrånvaron 4,6 procent (4,6 procent). Sjukfrånvaron de senaste två åren är något högre än tidigare år, och måste ses i samband med den pågående smittsituationen i samhället. 

- AF Gruppen ska vara en säker, miljövänlig, innovativ och lönsam entreprenör. Vi löser viktiga samhällsutmaningar, i kombination med att vi skapar lönsamma affärsmöjligheter för AF Gruppen. Flera av våra enheter levererar lösningar inom cirkulär ekonomi och återvinning av naturresurser, och samma enheter gör mycket bra vinster på en marknad med ständigt ökande efterfrågan, säger Tøftum. 

Utvalda höjdpunkter från kvartalet:

  • Aktivitetsnivån i Anläggning var något lägre under fjärde kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år, medan vinstmarginalen förbättrades väsentligt. Totalt levererade affärsområdet ett mycket bra resultat, och både AF Anlegg, Målselv Maskin & Transport, Eiqon och Consolvo levererar god lönsamhet under kvartalet. 
  • Affärsområdet Bygg ökade omsättningen jämfört med samma period föregående år, och levererade tillfredsställande lönsamhet under kvartalet. Haga & Berg, AF Bygg Oslo och Strøm Gundersen utmärker sig med mycket starka resultat, medan AF Bygg Østfold och Åsane Byggmesterforretning levererar starka resultat för kvartalet. Ökade råvarupriser har påverkat årets resultat.
  • Betonmast levererade totalt sett svag lönsamhet under kvartalet och som förväntat är lönsamheten svagare än för övriga verksamheter i AF Gruppen. Resultaten i de olika enheterna i Norge varierar kraftigt. Betonmast Oslo, Romerike, Østfold, Trøndelag och Buskerud-Vestfold levererade starka resultat under kvartalet som ett resultat av god drift och flera projekt i avslutningsfasen. Efter kvartalets slut har ett avtal ingåtts med en investerargrupp om försäljning av Betonmast Telemark.
  • Projektutveckling upplevde god försäljning under kvartalet, särskilt på projektet Bekkestua Have och Rolvsrud Idrettspark. Totalt såldes 135 (90) bostäder under kvartalet, varav AF:s andel är 60 (37). Under 2021 såldes 550 (433) lägenheter, varav AF:s andel är 256 (160). Försäljningsgraden i påbörjade projekt är 83 procent.
  • Energi och miljö ökade aktivitetsnivån och levererade ett mycket bra resultat under kvartalet. AF Decom har god lönsamhet, såväl inom rivning som återvinning vid AF:s miljöparker. Miljöparkerna har tillsammans återvunnit 344 437 (528 758) ton massa under 2021. AF Energi levererade ett mycket bra resultat under kvartalet.
  • Affärsområdet Sverige, som inkluderar AF:s svenska verksamhet inom anläggning, bygg, projektutveckling och rivning, ökade sin omsättning jämfört med samma kvartal föregående år, och levererade ett starkt resultat för kvartalet. På den svenska anläggningsmarknaden har Kanonaden en stark försäljningstillväxt på 43 procent jämfört med samma kvartal föregående år och enheten levererade ett mycket bra resultat. HMB och AF Härnösand Byggreturer levererade mycket bra resultat, vilket speglar effektiv drift och några projekt i avslutningsfasen. AF Projektutveckling, AF:s projektutvecklingsverksamhet i Sverige, har slutfört försäljningen av det färdigställda skolprojektet Donnergymnasiet, en försäljning som avsevärt påverkar resultatet under kvartalet.
  • Offshore ökade omsättningen avsevärt jämfört med fjärde kvartalet i fjol och lönsamheten var mycket god. AF Offshore Decom levererar en solid intäktstillväxt och kraftigt förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det starka resultatet under kvartalet berodde på hög produktion och god drift på AF Miljøbase Vats, samt en lyckad offshore-kampanj. Det har också genomförts förberedande arbeten inför kommande offshore-kampanjer och rivning på miljöbasen under 2022.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

AF Gruppen Sverige
AF Gruppen Sverige
Vasagatan 45
411 37 Göteborg

+46 31 762 40 00https://afgruppen.se/

AF Gruppen är en ledande bygg- och industrikoncern med 5 700 medarbetare i Norge, Sverige, Storbritannien och Litauen. Koncernen omsätter 27,9 miljarder NOK (2021) och är noterad på Oslo Børs. 

AF Gruppen Sverige består av HMB ConstructionKanonaden EntreprenadAF Bygg SydAF Härnösand ByggreturerAF Prefab Mälardalen och AF Projektutveckling.

Följ AF Gruppen Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från AF Gruppen Sverige

AF Gruppen med stark tillväxt och rekordhög orderstock första kvartalet 202213.5.2022 07:01:00 CEST | Pressmeddelande

AF Gruppen (AFG) levererar hög tillväxt första kvartalet 2022 och har en rekordhög orderstock i slutet av kvartalet. Lönsamheten har påverkats negativt av prisökningar på råvaror och försörjningsutmaningar till följd av geopolitisk oro. Omsättningen ökade med 9 procent till 6 809 MNOK jämfört med samma kvartal föregående år, medan resultatet före skatt blev 209 MNOK.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum