AF Gruppen Sverige

AF Gruppen levererar omsättningsrekord och tidernas bästa resultat för fjärde kvartalet 2020

Dela

AF Gruppen (AFG) visar mycket bra resultat för fjärde kvartalet 2020. Omsättningen steg med 16 procent till 7 485 MNOK under kvartalet och resultatet före skatt steg med 58 procent till 614 MNOK. Vinstmarginalen slutade på 8,2 procent för fjärde kvartalet och på 5,4 procent för 2020.

AF Gruppens omsättning uppgick till 7 485 MNOK (6 465) under fjärde kvartalet och resultatet före skatt blev 614 MNOK (388), vilket motsvarar en vinstmarginal på 8,2 procent (6,0 procent). Omsättningen var 27 025 MNOK (22 612) för året. Resultat före skatt blev 1 447 MNOK (1 317) för 2020. Detta gav en vinstmarginal på 5,4 procent (5,8 procent). Den totala orderstocken var 30 617 MNOK (28 200) per den 31 december 2020. 

AF Gruppen har en solid ekonomisk ställning. Kassaflödet från den löpande driften uppgick under fjärde kvartalet till -86 MNOK (784) och till 1 189 MNOK (1 508) för helåret. AF Gruppen hade per den 31 december 2020 netto räntebärande fordringar på 90 MNOK (-163). Resultatet per aktie för 2020 uppgick till 9,29 NOK (8,51). Styrelsen föreslår en utdelning på 6,50 NOK (6,00) per aktie som betalas ut under första halvåret 2021.

– Vi uppnår ett mycket bra resultat under kvartalet, främst mot bakgrund av positiv projektverksamhet och en gedigen insats av organisationen över tid. Projekten förtjänar stort beröm för att de har skapat värde under en period som varit krävande på grund av de stränga smittskyddsåtgärderna. Samtidigt är vi medvetna om att det finns betydande förbättringspotential inom HMS och säkerhet, säger Amund Tøftum, koncernchef för AF Gruppen.

AF ställer samma höga säkerhetskrav på alla samarbetspartners och leverantörer som på sina egna medarbetare. Målet är noll allvarliga personskador och arbetsrelaterad frånvaro. Siffror från underleverantörerna ingår i skadestatistiken. Skadefrekvensen H1-värde för fjärde kvartalet var 2,4 (1,5). För 2020 var H1-värdet 1,8 (1,2).

AF arbetar systematiskt och målmedvetet med att minimera arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron låg under tredje kvartalet på 4,7 procent (4,4 procent). Under 2020 var sjukfrånvaron 4,6 procent (3,8 procent), där en del av ökningen jämfört med tidigare perioder beror på den pågående smittosituationen i samhället. Covid-19-utbrottet och de restriktioner det medfört skapar utmaningar och påverkar alla projekt, men de flesta projekt har ändå lyckats upprätthålla en bra verksamhet under kvartalet. 

AF Gruppen presenterar idag koncernstrategin för perioden fram till och med 2024. Målet är noll allvarliga personskador och arbetsrelaterad frånvaro, kombinerat med fortsatt lönsam tillväxt och en position som Nordens lönsammaste entreprenör. Strategin bygger vidare på AF Gruppens etablerade affärsmodell och ägarstrategi och definierar fyra strategiska initiativ för perioden: Yrkeskunnande och ledning, kunder och leverantörer, klimat och miljö samt innovation. 

- Den nya koncernstrategin tar ut en gemensam kurs för organisationen. AF Gruppen ska vara en säker, miljövänlig, innovativ och lönsam entreprenör. Stark entreprenörsanda och genomförandekraft ska fortsatt prägla verksamheten och skapa en grund för att leverera lönsam tillväxt över tid, säger Tøftum. 

Utvalda höjdpunkter från kvartalet:

  • AF Anlegg levererade ett bra resultat under perioden och aktivitetsnivån ökade markant jämfört med samma kvartal 2019. Resultatet påverkas positivt av projekt som avslutades under kvartalet. Det finns två pågående stora projekt i produktion, E39 Kristiansand vest–Mandal øst och Bergtunnlar Lovön i Stockholm. Målselv Maskin & Transport fortsätter att leverera mycket bra resultat.
  • Affärsområdet Bygg levererar god lönsamhet, även om omsättningen har minskat jämfört med samma period 2019. Enheterna AF Bygg Oslo, Haga & Berg och Åsane Byggmesterforretning levererar mycket goda resultat under kvartalet, men resultatet för den övriga portföljen med byggenheter varierar. Covid-19 har skapat utmaningar i flera projekt, inte minst på grund av karantäns- och inresebestämmelser. Under fjärde kvartalet har sex nya avtal anmälts till börsen.
  • Betonmast blev en del av AF Gruppen den 31 oktober 2019. Affärsområdet levererar ett förbättrat resultat jämfört med 2019, även om lönsamheten som väntat är svagare än i övrig verksamhet inom AF Gruppen. Resultaten för de olika enheterna i Norge varierar stort, där Betonmast Romerike och Betonmast Oslo utmärker sig med mycket starka resultat. Verksamheten i Sverige har hög aktivitet och levererar stabil lönsamhet. Tolv nya avtal har anmälts till börsen under kvartalet från enheter inom Betonmast.
  • Affärsområdet Eiendom levererar ett resultat på 93 MNOK (16) under kvartalet, vilket är kopplat till försäljningen av ATEA-bygget. Området hade god försäljning i flera projekt under kvartalet, bland annat på Lilleby Triangel och Fyrstikkbakken. Under 2020 såldes 433 (363) lägenheter, varav AF:s andel är 160 (130). Försäljningsgraden i påbörjade projekt är 81 procent.
  • Energi och Miljö uppvisar fortsatt hög aktivitet och en god rörelsemarginal under kvartalet. AF Decom har god lönsamhet, såväl inom rivning som inom återvinning vid AF:s miljöparker. Miljöparkerna har tillsammans återvunnit 528 758 (317 730) ton massa under 2020 och den realiserade återvinningsgraden av förorenad massa är 86 procent. Enheten AF Energi & Miljøteknikk har varierande lönsamhet i projektportföljerna.
  • Affärsområdet Sverige, som inkluderar AF:s svenska verksamhet inom anläggning, bygg, projektutveckling och rivning, ökade sin omsättning och levererade ett starkt resultat för kvartalet. På den svenska anläggningsmarknaden har Kanonaden en omsättningstillväxt på 20 procent och fortsätter att leverera mycket goda resultat. Tre nya avtal har anmälts till börsen under detta kvartal från enheter i Sverige.
  • Offshore har något lägre aktivitet, men ett avsevärt förbättrat resultat jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Ökad rivningsaktivitet på AF Miljøbase Vats har bidragit till det goda resultatet. AF Offshore Decom har rivit och underlättat återvinningen av cirka 22 000 ton stål under 2020. Varje kilo som återvinns motsvarar en minskning av utsläppen med 1 kilo koldioxid. AF AeronMollier har under 2020 levererat system och utrustning för elektrifiering av 33 färjor, vilket motsvarar cirka hälften av den norska marknaden.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

AF Gruppen Sverige
AF Gruppen Sverige
Vasagatan 45
411 37 Göteborg

+46 31 762 40 00https://afgruppen.se/

AF Gruppen är en ledande bygg- och industrikoncern med 5 500 medarbetare i Norge, Sverige, Kina, Storbritannien och Litauen. Koncernen omsätter 27 miljarder NOK (2019) och bolaget är noterat på Oslo Børs. 

AF Gruppen Sverige består av AF Bygg Göteborg, AF Projektutveckling, AF Bygg Syd, AF Härnösand Byggreturer, HMB Construction, Kanonaden Entreprenad och Pålplintar.

Följ AF Gruppen Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från AF Gruppen Sverige

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum