AF Gruppen Sverige

AF Gruppen med rekordhög orderstock och bra resultat

Dela

AF Gruppen fortsätter att växa lönsamt med en rekordhög orderingång och en vinstmarginal på 7,5 % i kvartalet. Samtidigt har sjukfrånvaron aldrig varit lägre.

AF Gruppens omsättning var 3 347 MNOK (3 170) under andra kvartalet och 6 009 MNOK (5 877) under första halvåret. Resultatet före skatt blev 250 MNOK (249) under andra kvartalet och 393 MNOK (435) under första halvåret. Resultatmarginalen låg på 7,5 % (7,8 %) under andra kvartalet och 6,5 % (7,4 %) under första halvåret.

AF ställer samma stränga säkerhetskrav på alla samarbetspartner och leverantörer som på sin egen organisation. Därför ingår siffror från underleverantörerna i skadestatistiken. Skadefrekvensen för andra kvartalet var 1,4 (0,7). För första halvåret var skadefrekvensen 1,2 (1,3).

För andra kvartalet var sjukfrånvaron 2,8 % (3,3 %) och för första halvåret var den 3,2 % (3,8 %).

En stark orderingång under kvartalet gav en orderreserv per 2017-06-30 på 18 928 MNOK (11 626). Kassaflödet från den löpande verksamheten var 203 MNOK (190) för andra kvartalet och 619 MNOK (342) för första halvåret.

AF Gruppen har en solid finansiell position och hade per 2017-06-30 netto räntebärande fordringar på 698 MNOK (300).

–  AF Gruppen levererar ett solitt kvartalsresultat. Den starka orderingången och koncernens finansiella ställning ger en bra grund för att realisera tillväxtstrategin fram till 2020. Den rekordhöga orderstocken visar att kunderna efterfrågar vår kompetens och våra tjänster.

Förmågan att vara nyfiken och se efter möjligheter är en del av AF-kulturen. Det är entreprenörsandan och implementeringskapaciteten som ger koncernen konkurrenskraft och gör oss till en attraktiv arbetsgivare. Under de senaste sex månaderna har vi välkomnat flera nya medarbetare i laget, och nu har AF ca 3 600 anställda. Förmågan att förmedla våra kärnvärden är avgörande för att upprätthålla en stark och tydlig kultur samtidigt som vi uppnår lönsam tillväxt.

En integrerad del av AF-kulturen är arbetet med hälsa, säkerhet och miljö. Detta är grunden i alla våra verksamheter. Därför är det inspirerande att se att vi både levererar solida ekonomiska resultat och tar hand om våra anställdas hälsa. Fokus på bra och förebyggande säkerhets- och hälsovårdsarbete ska vara lika tydligt i värdeskapandet i framtiden, säger Morten Grongstad, VD för AF Gruppen.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

AF Gruppen Sverige
AF Gruppen Sverige
Theres Svenssons gata 9
417 55 Göteborg

031-762 40 00http://www.afgruppen.se

AF Gruppen Sverige bygger bostäder, lokaler och anläggningar samt utvecklar egna projekt. Vi bygger för att påverka framtiden och skapa hållbara lösningar för människor, miljö och samhälle.

Vi är en del av AF Gruppen, en av Norges största entreprenör- och industrikoncerner med 3600 medarbetare i Norge, Sverige, Storbritannien och Kina. Vår vision är: Vi röjer upp från gårdagen och bygger för framtiden.

Verksamheten i AF Gruppen omfattar Projektutveckling, Bygg, Anläggning, Miljö, Energi och Offshore. Bolaget omsätter 12 miljarder NKR (2016) och är noterat på Oslo Børs.

www.afgruppen.se

Följ AF Gruppen Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från AF Gruppen Sverige

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum