AF Gruppen Sverige

AF Gruppen uppvisar stark tillväxt och bra resultat

Dela

AF Gruppen ökade sin omsättning med 40 procent under andra kvartalet och redovisade goda resultat för såväl kvartalet som första halvan av 2018.

AF Gruppens omsättning uppgick till MNOK 4 692 (3 347) under andra kvartalet och till 8 575 (6 009) under första halvåret. Detta motsvarar en tillväxt på 40 respektive 43 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Resultatet före skatt landade på MNOK 256 (250) under andra kvartalet respektive MNOK 450 (393) under första halvåret. Detta gav en resultatmarginal på 5,5 procent (7,5 procent) under andra kvartalet mot 5,3 procent (6,5 procent) under första halvåret.

AF Gruppen har en kompromisslös hållning till säkerhet och ställer samma höga krav på sina samarbetspartner och leverantörer som på sina egna medarbetare. Därför ingår siffror från underleverantörerna i skadestatistiken. Skadefrekvensen för andra kvartalet i år uppgick till 0,8 (1,4) och för första halvåret till 1,1 (1,2). Sjukfrånvaron uppgick till 3,1 procent (2,8 procent) för andra kvartalet och hittills i år ligger den på 3,4 procent (3,2 procent).

En orderingång på MNOK 5 106 under kvartalet gav en orderstock 30 juni 2018 på MNOK 19 866 (18 928). Kassaflödet från den löpande verksamheten var 33 MNOK (203) för andra kvartalet och 159 MNOK (619) för första halvåret.

AF Gruppen har en solid finansiell position och hade den 30 juni 2018 räntebärande nettofordringar på 609 MNOK (698).

– Tillväxt och värdeskapande får aldrig ske på bekostnad av säkerheten i vår verksamhet. Detta kräver mycket av oss varje dag. Vi fick en smärtsam påminnelse om hur sårbara vi är när en anställd hos en av våra underleverantörer omkom i en arbetsolycka längs E18 Tvedestrand-Arendal i maj. När något sådant inträffar kommer stark tillväxt och ett starkt kvartalsresultat i andra hand. Även om skadefrekvensen är låg får vi aldrig glömma att säkerhetsarbetet är en färskvara. Kontinuerligt lärande och åtgärder som förebygger oönskade incidenter har därför hög prioritet. Alla som arbetar i våra projekt ska komma välbehållen hem varje dag. Det är vårt ansvar och sätter standarden för vårt projektgenomförande, säger koncernchef Morten Grongstad i AF Gruppen.

 

 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

AF Gruppen Sverige
AF Gruppen Sverige
Theres Svenssons gata 9
417 55 Göteborg

031-762 40 00http://www.afgruppen.se

AF Gruppen Sverige bygger bostäder, lokaler och anläggningar samt utvecklar egna projekt. Vi bygger för att påverka framtiden och skapa hållbara lösningar för människor, miljö och samhälle.

Vi är en del av AF Gruppen, en av Norges största entreprenör- och industrikoncerner med 3800 medarbetare i Norge, Sverige, Kina, Storbritannien och Litauen. Verksamheten i AF Gruppen omfattar Projektutveckling, Bygg, Anläggning, Miljö, Energi och Offshore. Bolaget omsätter 13,7 miljarder NKR (2017) och är noterat på Oslo Børs.

www.afgruppen.se

Följ AF Gruppen Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från AF Gruppen Sverige

AF Gruppen tar strategisk position på den brittiska offshoremarknaden för bortforsling och återvinning16.5.2019 09:38:38 CESTPressmeddelande

AF Gruppens dotterbolag AF Offshore Decom bildar företaget Fairfield Decom tillsammans med de ledande aktörerna inom offshore bortforsling och återvinning Heerema Marine Contractors och Decom Energy. Med huvudkontor i Aberdeen, kombinerar den nya verksamheten kunskapen hos en erfaren operatör med expertisen hos världens ledande entreprenörer inom offshore bortforsling och återvinning. På så sätt skapas en unik operatör med heltäckande lösningar för late-life-operationer och bortforsling- och återvinningsuppdrag på den brittiska kontinentalsockeln.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum