AF Gruppen Sverige

AF Gruppen uppvisar stark tillväxt och stabilt resultat

Dela

AF Gruppen (AFG) visar fina resultat för både fjärde kvartalet och helåret 2017. Omsättningen för 2017 ökade med 15,4 % till MNOK 13 704 och resultatmarginalen för året landade på stabila 6,8 %.

Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till MNOK 4 296 (2 892) och resultatet före skatt blev NOK 310 (340). Detta gav en vinstmarginal på 7,2 % (11,8 %).

AF Gruppens omsättning uppgick under 2017 till MNOK 13 704 (11 876). Preliminärt resultat före skatt för 2017 var MNOK 935 (1 040), vilket motsvarar en vinstmarginal på 6,8 % (8,8 %).

En stark orderingång under året gav en orderreserv på MNOK 19 773 (15 332) vid årets utgång.

Anläggningsmarknaden i Norge är stark och utbudet på projektsidan stort. Anläggningsdelen startade under 2017 många nya projekt men levererade ändå ett stabilt resultat. Omsättningen uppgick under 2017 till MNOK 4 478 (3 368) och resultatet före skatt till MNOK 311 (475). Byggdelen ökade sin omsättning rejält och uppvisade ett starkt resultat med vissa regionala skillnader. Omsättningen för 2017 slutade på MNOK 8 041 NOK (6 688) och ett resultat före skatt på MNOK 493 (498). I fastighetsdelen var det under året hög aktivitet och många projekt är under konstruktion. Detta bidrog till starka resultat för 2017. Den avvaktande bostadsmarknaden påverkar antalet nystartade bostadsprojekt och fungerar som en hämsko på försäljningen av nya bostäder. Fastighetsdelen hade under 2017 ett resultat före skatt på MNOK 75 (30).

För såväl miljö- som energidelen är marknaden stark. Båda affärsområdena levererade fina resultat för 2017 och orderreserven är stabil. Miljödelen hade en omsättning under 2017 på MNOK 601 (729) med ett resultat före skatt på MNOK 45 (42). Energidelen omsatte MNOK 244 (177) under 2017 och levererade ett resultat före skatt på MNOK 22 (16).

De låga oljepriserna satte marknaden för oljerelaterad verksamhet på prov under 2017. Marknaden för borttagning och återvinning av oljeplattformar är mycket tuff och endast ett fåtal rivningsprojekt kommer att genomföras under 2018 och 2019. Offshoredelen levererade ett bra resultat för 2017. Omsättningen uppgick under 2017 till MNOK 664 (1 014) och resultatet före skatt till MNOK 49 (94).

AF Gruppen har en mycket solid ekonomisk ställning. Kassaflödet från den löpande driften uppgick under fjärde kvartalet till MNOK 325 (306) och till MNOK 1 354 (822) för helåret. AF Gruppen hade per den 31 december 17 räntebärande fordringar på MNOK 1 210 (606). Styrelsen föreslår en utdelning på NOK 5,00 (5,00) per aktie för första halvåret 2018.

AF ställer samma höga säkerhetskrav på alla samarbetspartners och leverantörer som på sina egna medarbetare. Siffror från underleverantörerna ingår i skadestatistiken. H-värdet för fjärde kvartalet var 1,1 (0,8). För helåret 2017 var H-värdet 1,1 (1,3).

AF arbetar systematiskt och målmedvetet med att minimera arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Målet är en total sjukfrånvaro på under 3,0 %. Sjukfrånvaron låg under fjärde kvartalet på 3,0 % (3,8 %) och för helåret 2017 på 3,0 % (3,7 %).

- AF Gruppen fortsätter att växa och levererar fina resultat inom alla sina affärsområden. Tack vare vår starka ekonomiska ställning och orderingång har vi goda förutsättningar att uppnå målen i vår tillväxtstrategi. För att främja tillväxten i Sverige samlar vi hela den svenska verksamheten i ett gemensamt affärsområde med tydlig organisation och ledning. Den ekonomiska rapporteringen anpassas till det nya upplägget med start första kvartalet 2018. För 2017 uppgick omsättningen till NOK 1,5 miljarder och resultatet före skatt till MNOK 67.

Det är inspirerande att se att vi under ett år präglat av stark tillväxt lyckas uppnå starka ekonomiska resultat samtidigt som hälsan och trivseln ökar bland personalen. Årets medarbetarundersökning pekar på rekordhögt förtroende för AF Gruppen som arbetsgivare. Detta är en konkurrensfördel som gör att vi kan locka till oss både duktiga ledare och annan kompetens. Tillväxten innebär nya möjligheter och utmaningar för personalen och är på sikt en viktig faktor för medarbetarnas utveckling. På så sätt skapar vi ett konkurrenskraftigt AF.

En tydlig värdegrund och systematiskt arbete med riskstyrning och hälsa, miljö och säkerhet är en del av AF-kulturen och kommer även i fortsättningen att vara en ledstjärna i våra val. Det är glädjande att notera att vi hade en rekordlåg sjukfrånvaro under 2017 på nivåer klart under genomsnittet för branschen.

Vi har mycket goda förutsättningar för 2018 och är på rätt kurs för att nå målet om att växa lönsamt till en omsättning på 20 miljarder norska kronor under 2020, säger koncernchef Morten Grongstad på AF Gruppen.

 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

AF Gruppen Sverige
AF Gruppen Sverige
Theres Svenssons gata 9
417 55 Göteborg

031-762 40 00http://www.afgruppen.se

AF Gruppen Sverige bygger bostäder, lokaler och anläggningar samt utvecklar egna projekt. AF står för Addressing Future. Vi bygger för att påverka framtiden och skapa hållbara lösningar för människor, miljö och samhälle.

Vi är en del av AF Gruppen, en av Norges största entreprenör- och industrikoncerner med 3800 medarbetare i Norge, Sverige, Storbritannien och Kina. Verksamheten i AF Gruppen omfattar Projektutveckling, Bygg, Anläggning, Miljö, Energi och Offshore. Bolaget omsätter 13,7 miljarder NKR (2017) och är noterat på Oslo Børs.

www.afgruppen.se

Följ AF Gruppen Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från AF Gruppen Sverige

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum