Försäkringskassan

Akademiker delar mest lika på föräldrapenningen

Dela

Bibliotekarier, kemister och civilingenjörer är exempel på yrken där kvinnor och män delar mest lika på föräldrapenningdagarna. En manlig bibliotekarier tar i genomsnitt ut 137 dagar, att jämföra med genomsnittet i landet på 69 dagar för männen. Det visar statistik från Försäkringskassan över uttaget av föräldrapenning till dess att barnet fyllt två år.

Uttaget av föräldrapenning för kvinnor och män skiljer sig mycket åt i olika yrken. Statistiken visar att föräldrar i yrken som kräver högre utbildning delar mest lika på föräldrapenningdagarna. Bland de par där båda föräldrarna har ett sådant arbete har kvinnor i genomsnitt tagit ut 220 dagar och män 112 dagar.

- Yrke är starkt kopplat till utbildningsnivå, och beroende på förälderns utbildningsnivå finns stora skillnader i uttaget. Kvinnor med eftergymnasial utbildning tar i genomsnitt ut färre dagar än kvinnor utan eftergymnasial utbildning. För män är förhållandet det motsatta. Dock finns det skillnader mellan yrken även när hänsyn tas till utbildningsnivå, säger Niklas Löfgren på Försäkringskassan.

Undersökningen visar också att färre än hälften av alla pappor, 44 procent, tar ut fler än de 60 reserverade dagarna*. Män i kvinnodominerade yrken tar ut fler dagar än genomsnittet. I mansdominerade yrken som till exempel inom bygg och anläggning tar männen ut färre dagar.

- Kvinnor står fortfarande för den stora delen av föräldrapenninguttaget. Fler par delar lika på dagarna men utvecklingen går långsamt. Andelen par som delar lika har ökat från 8 procent för barn födda 2005 till 14 procent för barn födda 2013, säger Niklas Löfgren på Försäkringskassan.

*Den första januari 2016 ökades de dagar som är reserverade för respektive förälder till 90 dagar.

Att dela lika: Att dela lika på dagarna är här definierat som att föräldrarna har tagit ut 40-60 procent av dagarna när barnet fyllt två år.

Läs analysen här.
Läs statistik per yrke här.

Kontakt

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum