Akademiska sjukhuset

Akademiska får nationellt ansvar för borttagning av pacemaker- och defibrillatorelektroder

Dela
Allt fler personer med hjärtrytmrubbningar får pacemaker eller defibrillator inopererade, vilket leder till ett ökat behov av borttagande av elektroder vid infektioner eller vid när dosa och elektroder inte fungerar korrekt. Den 8 mars beslutade Nämnden för nationell högspecialiserad vård att Akademiska sjukhuset/Region Uppsala får nationellt ansvar för denna vård tillsammans med ytterligare tre sjukhus.
Allt fler personer med hjärtrytmrubbningar får pacemaker eller defibrillator inopererade, vilket leder till ett ökat behov av borttagande av elektroder vid infektioner eller vid när dosa och elektroder inte fungerar korrekt. Den 8 mars beslutade Nämnden för nationell högspecialiserad vård att Akademiska sjukhuset/Region Uppsala får nationellt ansvar för denna vård tillsammans med ytterligare tre sjukhus. Foto: privat
Allt fler personer med hjärtrytmrubbningar får pacemaker eller defibrillator inopererade, vilket leder till ett ökat behov av borttagande av elektroder vid infektioner eller vid när dosa och elektroder inte fungerar korrekt. Den 8 mars beslutade Nämnden för nationell högspecialiserad vård att Akademiska sjukhuset/Region Uppsala får nationellt ansvar för denna vård tillsammans med ytterligare tre sjukhus. Foto: privat

– Tillståndet är ett kvitto på att Akademiska sjukhuset har hög kompetens inom detta område. Med ökad koncentration av vården får vi behålla och eventuellt öka volymer vilket är till gagn för patienterna och bidrar till en mer jämlik vård nationellt, säger Priit Teder, överläkare inom kardiologi, Akademiska sjukhuset.

Det nationella uppdraget omfattar både borttagande (elektrodextraktion) och eventuellt ersättande av elektroder i pacemaker- och defibrillatorer. Pacemakrar och defibrillatorer (ICD) är apparater som förutom batteri och mikroprocessor har en eller flera elektroder ansluta. En ICD har en defibrillatorfunktion som innebär att apparaten kan avge högenergichock vid livshotande hjärtrytmrubbning i hjärtats kamrar. Det finns även en pacemakerfunktion som går in vid onormalt långsam hjärtfrekvens. Denna vård ska framgent bedrivas vid fyra sjukhus: Akademiska sjukhuset, Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och Skåne universitetssjukhus i Lund.

Panagiotis Arvanitis, även han överläkare i kardiologi, berättar att det vanligaste skälet till att elektroder i dessa system opereras bort är infektion. Om någon del av systemet blir infekterad, är det ofta omöjligt att bota infektionen utan att helt ta bort all hårdvara från kroppen. Detta kräver avlägsnande av apparaten från bröstväggen, samt avlägsnande av alla elektroderna från vener och hjärta. Ett annat skäl för borttagande är när elektroden inte fungerar korrekt, exempelvis på grund av ett avbrott i metalltråden eller omgivande isolering. Ibland kan den skadade elektroden vara kvar, och en ny elektrod placeras bredvid. Dock kan kärlen bara rymma ett begränsat antal elektroder på grund av utrymmesbrist, och ibland måste icke fungerande elektroder extraheras för att ge plats för en ny elektrod.

– I huvudsak finns det två sätt att ta bort dessa elektroder, mekanisk- och laserextraktion. Metoderna är inte konkurrerande utan kompletterar varandra. Akademiska har traditionellt använd mekaniska verktyg men efter tilldelad tillstånd kommer vi att komplettera bredden med laserextraktion verktyg, förklarar Panagiotis Arvanitis.

Borttagande av elektroder är ett exempel på den högspecialiserad vård som Akademiska sjukhuset erbjuder till cirka två miljoner människor i sjukvårdsregion Mellansverige samt även nationellt till ett begränsat antal patienter. Sedan mer än tio år tillbaka arrangeras multidisciplinära konferenser (MDK) via videolänk och bildpresentationsutrustning för radiologi, klinisk fysiologi och nuklearmedicin inom thoraxkirurgin och kardiologin. Sjukhuset har även väletablerade, specialistbaserade nätverk inom kardiologi, infektionssjukdomar och thoraxkirurgi med samtliga övriga centra i landet. Här finns också ett etablerad endokarditteam med specialister inom kardiologi, infektionssjukdomar, thoraxkirurgi och radiologi.

– Vi har sedan tio år tillbaka en välfungerande verksamhet där vi bedömer genomsnitt 50 patienter varje år gällande borttagning av pacemaker- och defibrillator. De senaste tre åren har i genomsnitt 35 patienter per år uppfyllt indikationen för borttagande och opererats på Akademiska. Vi har tränad personal för att kunna öka remissmottagande och antalet operationer framgent, avrundar Priit Teder.


För mer information/intervju, kontakta:

Priit Teder, överläkare inom kardiologi, Akademiska sjukhuset;
0733-423 044, priit.teder@akademiska.se

Panagiotis Arvanitis, överläkare inom kardiologi, Akademiska sjukhuset;
0709-427 880, panagiotis.arvanitis@akademiska.se

Helene Wallstedt, verksamhetschef hjärt-och lungmedicin och klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset; 018-611 40 91, helene.wallstedt@akademiska.se

FAKTA: Nationell högspecialiserad vård på Akademiska sjukhuset

 • Viss vård vid endometrios (kirurgi)
 • Brännskadevård
 • Kraniofacial kirurgi
 • Gallgångssjukdomen PSC
 • Transjugulär intrahepatisk shunt (TIPS) vilket omfattar endovaskulär behandling mot komplikationer vid skrumplever.
 • Moyamoya; en sjukdom som drabbar blodkärlen i hjärnan.
 • Huvud och halsparagangliom
 • Neuroendokrina tumörer i buken och avancerade binjuretumörer. Operationer vid hjärtsjukdom kopplad till NET
 • Osteogenesis imperfecta (OI)
 • Svårbehandlade ätstörningar, inkl barn
 • Cytoreduktiv kirurgi kombinerad med varm cellgiftsbehandling i bukhålan för patienter med spridd cancer i bukhinnan (HIPEC)
 • Epilepsikirurgi
 • Systemisk amyloidos
 • Elektrodextraktion i pacemaker och ICD

FAKTA: Nationell högspecialiserad vård (NHV)

Den 1 juli 2018 ersattes rikssjukvård med nationell högspecialiserad vård (NHV) som rör den allra mest avancerade vården inom vissa diagnoser. Regionerna ansöker löpande om tillstånd. Socialstyrelsen utreder och Nämnden för nationell högspecialiserad vård beslutar vilka sjukhus som får uppdraget. Vården finansieras offentligt och bedrivs vid som mest fem enheter i landet. Det handlar om vård där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team. Syftet med koncentrationen till ett fåtal platser är framförallt att utveckla kunskapen, kvaliteten och patientsäkerheten samt att använda resurserna på ett effektivt sätt.

,

Nyckelord

Bilder

Allt fler personer med hjärtrytmrubbningar får pacemaker eller defibrillator inopererade, vilket leder till ett ökat behov av borttagande av elektroder vid infektioner eller vid när dosa och elektroder inte fungerar korrekt. Den 8 mars beslutade Nämnden för nationell högspecialiserad vård att Akademiska sjukhuset/Region Uppsala får nationellt ansvar för denna vård tillsammans med ytterligare tre sjukhus. Foto: privat
Allt fler personer med hjärtrytmrubbningar får pacemaker eller defibrillator inopererade, vilket leder till ett ökat behov av borttagande av elektroder vid infektioner eller vid när dosa och elektroder inte fungerar korrekt. Den 8 mars beslutade Nämnden för nationell högspecialiserad vård att Akademiska sjukhuset/Region Uppsala får nationellt ansvar för denna vård tillsammans med ytterligare tre sjukhus. Foto: privat
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 400 medarbetare, varav 1 500 läkare och 2 750 sjuksköterskor/barnmorskor.

Sjukhuset har 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 722 000 öppenvårdsbesök, 45 300 slutenvårdstillfällen och 32 200 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Akademiska och Mälarsjukhuset inleder samarbete inom strålbehandling25.5.2023 10:30:00 CEST | Pressmeddelande

Sektionen för onkologi på Akademiska sjukhuset har inlett ett samarbete med onkologkliniken på Mälarsjukhuset, Region Sörmland. Detta innebär att läkare vid strålbehandlingsenheten på Akademiska på distans kommer att bedöma vilket område som ska strålbehandlas och hur stor stråldos som ska ges, så kallad targetritning. Bakgrunden är ett utökat samarbete mellan klinikerna. Akademiska har även pågående diskussioner om samarbeten med andra onkologkliniker inom sjukvårdsregionen.

Akademiska får nationellt ansvar för gendermatoser och svåra hudsymtom24.5.2023 16:22:44 CEST | Pressmeddelande

Som enda sjukhus i landet får Akademiska/Region Uppsala tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård för en grupp ärftliga hudsjukdomar, gendermatoser. Jämte fyra andra universitetssjukhus får Akademiska också nationellt ansvar för svåra hudsymtom. Besluten om att koncentrera vården till färre sjukhus fattades av Nämnden för nationell högspecialiserad vård den 24 maj.

Akademiska barnsjukhuset får nationellt ansvar för tarmrehabilitering för barn24.5.2023 16:21:48 CEST | Pressmeddelande

Nu står det klart att Akademiska sjukhuset/Region Uppsala får tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård (NHV) för tarmrehabilitering för barn upp till 18 år. Beslutet, som togs av nämnden för nationell högspecialiserad vård den 24 maj, innebär att vården koncentreras till fyra universitetssjukhus. Det som omfattas är rehabilitering vid kronisk tarmsvikt, medfödda tarmsjukdomar och oklara sjukdomstillstånd i tarmen.

Smärtombud ska återinföras på Akademiska23.5.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Att det finns säkerhets- och miljöombud på arbetsplatser känner de flesta till. Mindre känt är sannolikt smärtombud inom hälso- och sjukvård. På Akademiska sjukhuset har funktionen funnits tidigare inom flertalet verksamhetsområden men "legat i träda” sedan 2014. Den återinförs nu som ett led i patientsäkerhetsarbetet där personcentrerad vård är ett ledord. Med god smärtlindring kan sår läka bättre efter operation med kortare vårdtid som följd.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum