Akademiska sjukhuset

Akademiska först i Skandinavien med kateterburen operation av hjärtklaffar vid hormonproducerande cancer

Dela

Thoraxkirurger på Akademiska sjukhuset har för första gången i Skandinavien utfört ett dubbelt hjärtklaffsingrepp med kateterteknik på en patient som tidigare genomgått öppen hjärtkirurgi för klaffsjukdom relaterad till neuroendokrin tumörsjukdom. Metoden innebär ökade möjligheter till andragångsoperationer av hjärtklaffarna för denna patientgrupp.

Thoraxteamet som genomfört operationen; från vänster Xiao-Min Johansson, Peter Kostic, Anders Albåge, Anders Jönsson och Vilyam Melki.
Thoraxteamet som genomfört operationen; från vänster Xiao-Min Johansson, Peter Kostic, Anders Albåge, Anders Jönsson och Vilyam Melki.

- Det är en stor framgång att kunna genomföra andragångsingrepp på de högersidiga hjärtklaffarna med kateterteknik. Redan förstagångsoperationen har relativt sett hög risk för denna patientgrupp, så det är därför väldigt värdefullt med en alternativ operationsmetod för komplicerade andragångsfall, säger Vilyam Melki, sektionschef för thoraxkirurgi.

Akademiska sjukhuset är landets största vårdgivare för patienter med hormonproducerande neuroendokrina tumörer och Sveriges enda certifierade center. Här vårdas årligen cirka 1000 patienter med dessa sjukdomar, varav ca 5-10 drabbas av hjärtklaffsjukdom orsakat av hormoner från tumören, så kallad carcinoid hjärtsjukdom. Detta behandlas med öppen hjärtkirurgi och byte av en eller flera hjärtklaffar, vilket är en standardmetod på Akademiska. Ingreppen är ofta komplicerade och kan begränsas av patientens tillstånd.

Hos en del patienter behöver klaffproteserna bytas ut med en ny operation, men då har riskerna i regel ökat och det är inte säkert att operation bedöms möjlig. I det här fallet kunde två nya hjärtklaffar på hjärtats högra sida sättas in med kateterteknik, vilket återställde normal funktion och patienten mådde bra efter operationen.

- Akademiska har många decenniers erfarenhet av dessa sjukdomar, och med nyare terapier är vi bättre på att kontrollera de hormonnivåer som orsakar hjärtklaffsjukdomen. Trots det behöver vissa opereras och dessa handlägges i samarbete mellan oss, kardiologer och thoraxläkare vilket är en viktig nyckel till framgång, säger Staffan Welin, sektionschef inom onkologisk endokrinologi.

Katetermetoden innebär förenklat att man för in klaffprotesen genom en hylsa i ett blodkärl i ljumsken. Klaffprotesen styrs sedan till rätt plats i hjärtat med hjälp av en metalledare som läggs in i röntgengenomlysning. Den nya klaffen vecklas ut och förankras inuti den gamla förstörda klaffen och ger på så sätt direkt en normal funktion.

- Att undvika hjärtlungmaskin och öppning av bröstkorgen möjliggör att nya klaffar kan sättas in även på patienter med den höga operationsrisk som en andragångsoperation kan innebära, säger överläkare Anders Jönsson som utförde operationen tillsammans med Vilyam Melki och Anders Albåge, som ansvarig för den öppna hjärtkirurgin för denna patientgrupp.

Sjukhuset räknar med att kateterteknik som komplement till öppen kirurgi kommer att fortsätta att öka och att fler patienter kommer att kunna behandlas med en kombination av olika metoder. På Akademiska sjukhuset opereras patienter från Uppsala och övriga region Mellansverige. Antalet hjärtoperationer är drygt 800 per år, varav cirka 200 är kateterburna ingrepp.

För mer information, kontakta:

Vilyam Melki, överläkare och sektionschef för thoraxkirurgi, tel: 018-611 00 00 (vx), e-post: vilyam.melki@akademiska.se

Anders Jönsson, överläkare i thoraxkirurgi, tel: 018-717 25 05, e-post: anders.jonsson@akademiska.se

Anders Albåge, överläkare i thoraxkirurgi, tel: 018-611 40 50, e-post: anders.albage@akademiska.se

Staffan Welin, överläkare och sektionschef för onkologisk endokrinologi, tel: 018-611 02 16, e-post: staffan.welin@akademiska.se
Bilder

Thoraxteamet som genomfört operationen; från vänster Xiao-Min Johansson, Peter Kostic, Anders Albåge, Anders Jönsson och Vilyam Melki.
Thoraxteamet som genomfört operationen; från vänster Xiao-Min Johansson, Peter Kostic, Anders Albåge, Anders Jönsson och Vilyam Melki.
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 500 anställda, varav 1 440 läkare och 2 550 sjuksköterskor och barnmorskor.

2019 var omsättningen cirka 10 miljarder kronor, varav 2,5 miljarder motsvarade såld vård, dvs vård av patienter från Uppsala-Örebro sjukvårdsregion eller riket.

Sjukhuset har cirka 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 750 000 öppenvårdsbesök och cirka 32 000 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Avancerad intensivvård förbättrar överlevnaden för de mest underburna barnen2.3.2021 08:15:00 CETPressmeddelande

En konsekvent, avancerad neonatalvård för alla barn som föds extremt för tidigt leder till en överlevnad som inte skiljer sig nämnvärt mellan barn födda i graviditetsvecka 22 och 24. Det framgår av en studie vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet där forskarna följt barn födda under perioden 2006-2015. Enligt forskarna talar studien för att aktiva intensivvårdsinsatser bör erbjudas de extremt underburna barnen.

Patienter ger högre betyg till Akademiska17.2.2021 08:15:00 CETPressmeddelande

En attitydmätning hösten 2020 visar att patienter som besökt Akademiska ger sjukhuset högre betyg än i en jämförbar mätning våren 2017. Det gäller i stort sett alla punkter, men skillnaden är störst vad gäller miljön, såsom lokalernas standard och en trivsam miljö. Även tillgängligheten uppskattas. 60 procent upplevde inga eller små problem med väntetiderna trots den höga beläggningen under pandemin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum