Akademiska sjukhuset

Akademiska först i Skandinavien med kateterburen operation av hjärtklaffar vid hormonproducerande cancer

Dela

Thoraxkirurger på Akademiska sjukhuset har för första gången i Skandinavien utfört ett dubbelt hjärtklaffsingrepp med kateterteknik på en patient som tidigare genomgått öppen hjärtkirurgi för klaffsjukdom relaterad till neuroendokrin tumörsjukdom. Metoden innebär ökade möjligheter till andragångsoperationer av hjärtklaffarna för denna patientgrupp.

Thoraxteamet som genomfört operationen; från vänster Xiao-Min Johansson, Peter Kostic, Anders Albåge, Anders Jönsson och Vilyam Melki.
Thoraxteamet som genomfört operationen; från vänster Xiao-Min Johansson, Peter Kostic, Anders Albåge, Anders Jönsson och Vilyam Melki.

- Det är en stor framgång att kunna genomföra andragångsingrepp på de högersidiga hjärtklaffarna med kateterteknik. Redan förstagångsoperationen har relativt sett hög risk för denna patientgrupp, så det är därför väldigt värdefullt med en alternativ operationsmetod för komplicerade andragångsfall, säger Vilyam Melki, sektionschef för thoraxkirurgi.

Akademiska sjukhuset är landets största vårdgivare för patienter med hormonproducerande neuroendokrina tumörer och Sveriges enda certifierade center. Här vårdas årligen cirka 1000 patienter med dessa sjukdomar, varav ca 5-10 drabbas av hjärtklaffsjukdom orsakat av hormoner från tumören, så kallad carcinoid hjärtsjukdom. Detta behandlas med öppen hjärtkirurgi och byte av en eller flera hjärtklaffar, vilket är en standardmetod på Akademiska. Ingreppen är ofta komplicerade och kan begränsas av patientens tillstånd.

Hos en del patienter behöver klaffproteserna bytas ut med en ny operation, men då har riskerna i regel ökat och det är inte säkert att operation bedöms möjlig. I det här fallet kunde två nya hjärtklaffar på hjärtats högra sida sättas in med kateterteknik, vilket återställde normal funktion och patienten mådde bra efter operationen.

- Akademiska har många decenniers erfarenhet av dessa sjukdomar, och med nyare terapier är vi bättre på att kontrollera de hormonnivåer som orsakar hjärtklaffsjukdomen. Trots det behöver vissa opereras och dessa handlägges i samarbete mellan oss, kardiologer och thoraxläkare vilket är en viktig nyckel till framgång, säger Staffan Welin, sektionschef inom onkologisk endokrinologi.

Katetermetoden innebär förenklat att man för in klaffprotesen genom en hylsa i ett blodkärl i ljumsken. Klaffprotesen styrs sedan till rätt plats i hjärtat med hjälp av en metalledare som läggs in i röntgengenomlysning. Den nya klaffen vecklas ut och förankras inuti den gamla förstörda klaffen och ger på så sätt direkt en normal funktion.

- Att undvika hjärtlungmaskin och öppning av bröstkorgen möjliggör att nya klaffar kan sättas in även på patienter med den höga operationsrisk som en andragångsoperation kan innebära, säger överläkare Anders Jönsson som utförde operationen tillsammans med Vilyam Melki och Anders Albåge, som ansvarig för den öppna hjärtkirurgin för denna patientgrupp.

Sjukhuset räknar med att kateterteknik som komplement till öppen kirurgi kommer att fortsätta att öka och att fler patienter kommer att kunna behandlas med en kombination av olika metoder. På Akademiska sjukhuset opereras patienter från Uppsala och övriga region Mellansverige. Antalet hjärtoperationer är drygt 800 per år, varav cirka 200 är kateterburna ingrepp.

För mer information, kontakta:

Vilyam Melki, överläkare och sektionschef för thoraxkirurgi, tel: 018-611 00 00 (vx), e-post: vilyam.melki@akademiska.se

Anders Jönsson, överläkare i thoraxkirurgi, tel: 018-717 25 05, e-post: anders.jonsson@akademiska.se

Anders Albåge, överläkare i thoraxkirurgi, tel: 018-611 40 50, e-post: anders.albage@akademiska.se

Staffan Welin, överläkare och sektionschef för onkologisk endokrinologi, tel: 018-611 02 16, e-post: staffan.welin@akademiska.se
Bilder

Thoraxteamet som genomfört operationen; från vänster Xiao-Min Johansson, Peter Kostic, Anders Albåge, Anders Jönsson och Vilyam Melki.
Thoraxteamet som genomfört operationen; från vänster Xiao-Min Johansson, Peter Kostic, Anders Albåge, Anders Jönsson och Vilyam Melki.
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 500 anställda, varav 1460 läkare, 2630 sjuksköterskor och barnmorskor samt 1 900 undersköterskor.

2020 var omsättningen cirka 10,3 miljarder kronor, varav 2,2 miljarder motsvarade såld vård, dvs vård av patienter från Sjukvårdsregion Mellansverige eller riket.

Sjukhuset har cirka 680 vårdplatser. Här görs varje år cirka 673 000 öppenvårdsbesök och drygt 29 000 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Midjemått inte mer träffsäkert än BMI för att fånga upp gravida som riskerar havandeskapsförgiftning5.5.2021 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Fetma är känd riskfaktor för graviditetskomplikationer såsom havandeskapsförgiftning. En utmaning är att tidigt i graviditeten kunna identifiera och erbjuda förebyggande behandling för kvinnor i riskzonen. Enligt en studie vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet verkar midjemått inte vara en bättre markör än BMI för att förutspå havandeskapsförgiftning. Detta uppmärksammas på internationella barnmorskedagen 5 maj.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum