Region Uppsala

Akademiska först med mobil cancervård

Dela

Nu tar Region Uppsala ett nytt steg för att göra cancervården mer tillgänglig för patienterna. En buss, att likna vid en ”mottagning på hjul”, kommer att placeras utanför Lasarettet i Enköping och från och med september erbjuda vissa cancerpatienter infusioner, blodtransfusioner, läkemedelsbehandling och annan vård. Främsta syftet med projektet är att utvärdera vilka behandlingar som är lämpliga att ge utanför Akademiska sjukhuset och att fler patienter ska slippa åka långt för att få sin behandling.

Nu tar Region Uppsala ett nytt steg för att göra cancervården mer tillgänglig för patienterna. En buss, att likna vid en ”mottagning på hjul”, kommer att placeras utanför Lasarettet i Enköping och från och med september erbjuda vissa cancerpatienter infusioner, blodtransfusioner, läkemedelsbehandling och annan vård.
Nu tar Region Uppsala ett nytt steg för att göra cancervården mer tillgänglig för patienterna. En buss, att likna vid en ”mottagning på hjul”, kommer att placeras utanför Lasarettet i Enköping och från och med september erbjuda vissa cancerpatienter infusioner, blodtransfusioner, läkemedelsbehandling och annan vård.

På Akademiska sjukhuset ökar antalet cancerpatienter med cirka fem procent per år. De medicinska framstegen gör att cancer alltmer ses som en kronisk sjukdom som patienter vårdas för under lång tid, en sjukdom man snarare dör med än av. Ett ökat patienttryck innebär samtidigt att sjukvården måste hitta nya, smarta sätt att erbjuda vård.  
 
- Det här projektetär ett viktigt steg i vårt arbete för att göra vården mer tillgänglig. Förutom att cancerpatienter i vårt län slipper åka till sjukhus kan satsningen frigöra mer plats inom den onkologiska öppenvården för patienter från andra regioner med blodcancer och solida tumörer, men också för patienter som ingår i kliniska studier, säger Marianne van Rooijen, sjukhusdirektör på Akademiska sjukhusetoch Lasarettet i Enköping. 
 
- Den demografiska utvecklingen med fler äldre invånare och tillkomsten av nya effektiva behandlingar sätter ökat tryck på cancervården. Samtidigt finns ambitionen att vården ska anpassas mer individuellt med hänsyn till patienternas behov där närheten till behandlingarna står högt på önskelistan, säger Henrik Lindman, tf verksamhetschef för Blod- och tumörsjukdomar på Akademiska sjukhuset.

Den mobila enheten ingår i utvecklingsprojektet ”Cancervård närmare hemmet”, som inleddes förra sommaren i samarbete med Bristol Myers Squibb (BMS) och Adxto Care. I höstas gjordes en förstudie då man samlade in synpunkter från vårdpersonal, patienter och representanter från patientföreningar om vad som upplevs som viktigast och var man kan göra störst nytta. Det handlar bland annat om infusioner, läkemedel och annan behandling som normalt tar cirka en timme på mottagning.

Pilotprojektet tjänar flera syften, där man bland annat ska utvärdera hur många patienter det är möjligt att behandla i bussen under en dag, vilka behandlingar är lämpliga att ge, hur det fungerar arbetsmiljömässigt och vad patienterna tycker om att få behandling där. 

Inom ramen för pilotprojektet ska man även undersöka om fler av de cancerpatienter som bor i Enköpingstrakten, och idag får sin behandling på Akademiska sjukhuset, i stället kan få vård på hemmaplan.

Med start i september kommer bussen att stå utanför lasarettet ett par dagar i veckan. Den kommer att bemannas av sjuksköterskor från lasarettets medicinmottagning samt från öppenvårdsavdelningar inom Blod- och tumörsjukdomar vid Akademiska sjukhuset. I slutet av året ska pilotprojektet utvärderas. Om det faller väl ut är planen att bussen ska placeras vissa dagar i Tierp och Östhammar där man saknar en ordinarie vårdlokal på ett sjukhus. Utvärderingen ska också ge underlag för att kunna besluta om den befintliga verksamheten på Lasaretteti Enköping kan utökas med ytterligare personal och/eller lokaler. 
 
- Jag är glad över att Akademiska vågar ta ledartröjan och vara först i Sverige med att ge de här behandlingarna utanför sjukhuset och med ambitionen att kunna ge vården i hemmet. Att flytta ut specialistvården från Akademiska sjukhuset är en förutsättning för att klara av den demografiska utvecklingen. Det här är ett exempel på ett lyckosamt projekt för att utveckla den nära vården. Våra cancerpatienter slipper långa resor och kan få sin behandling närmare hemmet samtidigt som det frigör kapacitet på Akademiska sjukhuset för andra cancerbehandlingar, säger Malin Sjöberg Högrell, sjukhusstyrelsens ordförande (L). 

 
För mer information, kontakta: 
 
Marianne van Rooijen, sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 13 42, e-post: sjukhusdirektor@akademiska.se

Henrik Lindman, tf verksamhetschef Blod- och tumörsjukdomar, Akademiska sjukhuset, tel: 070-688 48 78, e-post: henrik.lindman@akademiska.se

Per Andersson, tf biträdande sjukhusdirektör Lasarettet i Enköping, tel: 070-340 06 21, e-post: per.andersson@akademiska.se 

Malin Sjöberg Högrell, ordförande i sjukhusstyrelsen (L), tel: 072-227 02 37, epost: malin.sjoberg.hogrell@regionuppsala.se 

Nyckelord

Bilder

Nu tar Region Uppsala ett nytt steg för att göra cancervården mer tillgänglig för patienterna. En buss, att likna vid en ”mottagning på hjul”, kommer att placeras utanför Lasarettet i Enköping och från och med september erbjuda vissa cancerpatienter infusioner, blodtransfusioner, läkemedelsbehandling och annan vård.
Nu tar Region Uppsala ett nytt steg för att göra cancervården mer tillgänglig för patienterna. En buss, att likna vid en ”mottagning på hjul”, kommer att placeras utanför Lasarettet i Enköping och från och med september erbjuda vissa cancerpatienter infusioner, blodtransfusioner, läkemedelsbehandling och annan vård.
Ladda ned bild
Marianne van Rooijen, sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping
Marianne van Rooijen, sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping
Ladda ned bild
Malin Sjöberg Högrell, ordförande i sjukhusstyrelsen (L)
Malin Sjöberg Högrell, ordförande i sjukhusstyrelsen (L)
Ladda ned bild
Henrik Lindman, verksamhetschef Blod- och tumörsjukdomar, Akademiska sjukhuset
Henrik Lindman, verksamhetschef Blod- och tumörsjukdomar, Akademiska sjukhuset
Ladda ned bild

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från vårdstyrelsen den 21 juni21.6.2022 16:52:45 CEST | Pressmeddelande

1177 Vårdguiden på telefon får tillgång till Cosmic 1177 Vårdguiden på telefon ska få tillgång till patientjournalsystemet Cosmic, i sina kontakter med vårdsökande patienter inom Region Uppsala. Detta beslutade vårdstyrelsen vid sitt möte. Bakgrunden är att vårdstyrelsen i februari fattade ett beslut om att hälso- och sjukvårdsdirektören skulle utreda möjligheterna för att 1177 Vårdguiden på telefon ska få tillgång till Cosmic. Vid tisdagens sammanträde redovisade företaget Sirona Health Solutions sin utredning av förutsättningarna och möjligheterna för ett införande. Företagets slutsats blev att Region Uppsala omgående ska ge 1177 Vårdguiden på telefon tillgång till Cosmic, vilket också blev vårdstyrelsens beslut. Införandet kommer dock att ske i två steg. Införandet av läsbehörighet kan ske på en gång och innebär inte heller några kostnader. Införandet av en automatiserad lösning för överföring av journalanteckningar kräver dock mer utredning innan det kan bli verklighet. I denna del

Uppsnabbat Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 20 juni 202220.6.2022 15:50:23 CEST | Pressmeddelande

Fler bussturer till Skölsta och Krägga Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden har beslutat att under perioden december 2022- decemer 2023 utöka antalet bussturer på linjerna 119 till Skölsta och 310 till Krägga. Det innebär att Linje 119 utökas från 12 till 20 dubbelturer måndag- fredag och från 3 till 10 dubbelturer under helger och helgdagar. Linjen får också en delvis ändrad sträckning. För att kunna trafikera området nya Skölsta och minska restiden, kommer bussen inte längre köra sträckan Lunda- Norrhällby. Det finns bra kollektivtrafik i båda ändar av sträckan och skolbusslinje 199 ska fortfarande trafikera sträckan. Linje 310 utökas från 10 till 19 dubbelturer på vardagar och från 2 till 8 dubbelturer under helger och helgdagar. Linjesträckningen förändras så att bussen kör samma sträcka i båda riktningarna. Det innebär att den 3,3 km långa sträckan Nyckelby- Ekilla blir utan linjetrafik, men de skolanpassade turerna ska fortfarande köra sträckan. Planeringen av tågtrafiken 2024

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 20 juni20.6.2022 14:56:19 CEST | Pressmeddelande

Förstudie för tillfällig sterilenhet får grönt ljus En förstudie för att bygga en tillfällig lösning för sterilenheten på Lasarettet i Enköping ska genomföras. Programarbetet för den tillfälliga lösningen för sterilenhet tillstyrks även den. Detta beslutade sjukhusstyrelsen vid sitt möte. Bakgrunden till beslutet är att steriltekniska enhetens lokaler på Lasarettet i Enköping är för små, även för redan idag befintlig produktion av vård. I förlängningen behövs, enligt tjänsteutlåtandet, fortfarande nya lokaler för verksamheten, men i väntan på en större ombyggnad krävs mer akuta åtgärder. Dessa gäller förråd och utbyte av så kallad autoklaver (en form av tryckkokare för sterilisering av gods). Nytt vårdval för privat psykoterapi ställer krav på journalsystem Från den 1 januari 2023 införs ett nytt vårdval för privat psykoterapi där krav ställs på att vårdgivaren ska använda sig av journalsystemet Cosmic. Det beslutade sjukhusstyrelsen. Vårdgivare som redan har avtal med Region Uppsala f

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum