Akademiska sjukhuset

Akademiska inför mer träffsäkra PET-kameror

Dela

Akademiska sjukhuset är först i Sverige med att införa nya, uppgraderade PET-kameror med 50-procentig ökad känslighet. Det innebär att man kan få fram bättre bilder snabbare för exempelvis cancerdiagnostik samtidigt som patienterna utsätts för mindre joniserande strålning.

Nya uppgraderade PET-kameror på Akademiska innebär ökad träffsäkerhet i diagnostik och att patienter utsätts för mindre joniserande strålning.
Nya uppgraderade PET-kameror på Akademiska innebär ökad träffsäkerhet i diagnostik och att patienter utsätts för mindre joniserande strålning.

- Antalet PET/CT-undersökningar ökar exponentiellt. 2019 gjordes cirka 6 000 PET-CT undersökningar på Akademiska sjukhuset jämfört med cirka 4700 året innan. För att öka kapaciteten investerar sjukhuset i en uppgradering av de fyra PET-CT kamerorna med en 5:e så kallad detektorring. Detta innebär att vi kan reducera stråldosen till patienterna och även förkorta undersökningstiden, säger Adel Shalabi, docent och verksamhetschef för bild- och funktionsmedicinskt centrum, Akademiska sjukhuset.

Enligt Gunnar Antoni, professor och avdelningschef för PET Centrum, har diagnostik med PET på 30 år gått från exklusiv forskning till klinisk rutin.

- Förutom en 5:e detektorring får vi nu också ett system för korrigering av rörelser hos patienten vilket är viktigt både i kliniska undersökningar och i forskningsstudier, framhåller han.

Positronemissionstomografi (PET) kombinerad med datortomografi (CT) är en kraftfull metod för diagnostik av flera sjukdomstillstånd. PET/CT-undersökningar görs främst för diagnostik, stadieindelning och en behandlingskontroll av olika cancersjukdomar men används också i stor utsträckning inom neurologi och kardiologi.

Akademiska sjukhuset satsar mycket på PET-diagnostik och har de senaste åren investerat i fyra moderna PET/CT-kameror. Projektering pågår för en utbyggnad av PET centrum med ny cyklotron och ett nytt radiokemilaboratorium för tillverkning av radioaktiva spårmolekyler som planeras att tas i drift i början på 2023.

Akademiska är centrum för PET-diagnostik inte bara inom Region Uppsala utan också för omgivande regioner med totalt cirka två miljoner invånare.För mer information/intervju, kontakta:

Adel Shalabi, överläkare, docent och verksamhetschef, Bild- och Funktionsmedicinskt centrum, Akademiska sjukhuset tel. tel 018-611 47 91,
e-post: adel.shalabi@akademiska.se

Gunnar Antoni, professor och avdelningschef för PET-Centrum, Bild- och funktionsmedicinskt centrum, Akademiska sjukhuset, tel. 070-548 03 05, e-post: gunnar.antoni@akademiska.se

Jens Sörensen, överläkare och professor vid bild- och funktionsmedicinskt centrum, Akademiska sjukhuset, tel 018-611 06 09, e-post: jens.sörensen@akademiska.se

Nyckelord

Bilder

Nya uppgraderade PET-kameror på Akademiska innebär ökad träffsäkerhet i diagnostik och att patienter utsätts för mindre joniserande strålning.
Nya uppgraderade PET-kameror på Akademiska innebär ökad träffsäkerhet i diagnostik och att patienter utsätts för mindre joniserande strålning.
Ladda ned bild
Adel Shalabi, verksamhetschef bild- och funktionsmedicinskt centrum (BFC), Akademiska sjukhuset
Adel Shalabi, verksamhetschef bild- och funktionsmedicinskt centrum (BFC), Akademiska sjukhuset
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 500 anställda, varav 1460 läkare, 2630 sjuksköterskor och barnmorskor samt 1 900 undersköterskor.

2020 var omsättningen cirka 10,3 miljarder kronor, varav 2,2 miljarder motsvarade såld vård, dvs vård av patienter från Sjukvårdsregion Mellansverige eller riket.

Sjukhuset har cirka 680 vårdplatser. Här görs varje år cirka 673 000 öppenvårdsbesök och drygt 29 000 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

T-celler ska förhindra avstötning efter ö-transplantation vid diabetes14.4.2021 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Transplantation med så kallade Langerhanska öar är en alternativ behandling för personer med svår typ 1-diabetes och oförutsägbara, kraftiga variationer av blodsockret. På grund av avstötningsrisk måste patienterna dock ta immunhämmande läkemedel livet ut. I en klinisk studie på Akademiska sjukhuset och Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge ska man utvärdera en ny metod för att minska behovet av sådan behandling genom att använda personens egna så kallade T-celler.

Bäst omhändertagande för ensamstående som genomgår donationsbehandling fokus för studie12.4.2021 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Hur kan den svenska mödra- och barnhälsovården ta hand om och ge stöd till ensamstående kvinnor som genomgår spermie eller embryodonationsbehandling samt deras barn? Det ska en studie vid bland annat Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet utvärdera. För att kunna besvara frågan kommer forskarna att fokusera på kvinnornas hälsa och sociala situation, men även barnets hälsa, anknytning och utveckling över tid.

Ny DBT-behandling lovande vid anorexia och överkontroll8.4.2021 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Överdriven eller ohjälpsam förmåga till självkontroll är vanligt bland personer med anorexia. En ny psykologisk behandling, baserad på dialektisk beteendeterapi, RO-DBT, har visat sig kunna vara gynnsam för denna grupp. Samtliga som slutförde behandlingen hade en hälsosam vikt och små eller inga andra ätstörningssymptom efter behandling. Det framgår av en studie vid Uppsala universitet och ätstörningsenheten för vuxna på Akademiska sjukhuset.

Viktigt att förebygga viktnedgång och undvika alkohol under pågående cancerbehandling7.4.2021 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

En tredjedel av all cancer går att förebygga genom hälsosamma levnadsvanor, bland annat hälsosamma matvanor. Men vilken mat är bäst för den som drabbats av cancer? Budskapen är ofta motstridiga vilket kan leda till onödig oro och hälsorisker för patienten. Det framkom under ett webbinarium den 11 mars om kunskapsläget gällande mat i samband med cancerbehandling arrangerat av bland andra Cancerfonden, Dietisternas riksförbund och nutritionsrådet på Akademiska sjukhuset som nu är offentligt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum