Akademiska sjukhuset

Akademiska kraftsamlar med ny strategi

Dela

En ny strategi och modell för mål och styrning införs på Akademiska sjukhuset från hösten. Centralt är en sjukhusövergripande kraftsamling inom fyra områden som är av stor vikt för sjukhusets utveckling: Mer strukturerad uppföljning av kvalitet, skapandet av en hållbar, attraktiv arbetsplats, ökning av tillgängliga vårdplatser och ökat utbud av högspecialiserad vård.

En ny strategi och modell för mål och styrning införs på Akademiska sjukhuset från hösten. Centralt är en sjukhusövergripande kraftsamling inom fyra områden som är av stor vikt för sjukhusets utveckling.
En ny strategi och modell för mål och styrning införs på Akademiska sjukhuset från hösten. Centralt är en sjukhusövergripande kraftsamling inom fyra områden som är av stor vikt för sjukhusets utveckling.

- Den nya styrmodellen och strategin gör det möjligt för Akademiska att beakta våra särskilda förutsättningar som universitetssjukhus samtidigt som den politiska viljeriktningen får genomslag. Vi kommer att påbörja målarbetet sjukhusövergripande utifrån den nya modellen under hösten, säger Marianne van Rooijen, tf sjukhusdirektör på Akademiska sjukhuset.

Akademiska sjukhusets strategi styrs av politiska beslut, såsom Regionplan och budget (RPB), Regional utvecklingsstrategi (RUS) och de av sjukhusstyrelsen beslutade verksamhetsuppdragen. Sedan hösten 2020 har ett projekt drivits i syfte att ta fram en ny modell för mål och styrning. Med den nya modellen har sjukhuset fått en ny strategi för att omsätta och levandegöra de regionövergripande strategierna och målen.

- Det vi pekar ut med strategin är prioriterade områden för Akademiska sjukhuset och regionen som visar var vi behöver göra en förflyttning för att fortsätta vara ett konkurrenskraftigt universitetssjukhus som har hög kvalitet, där vi behåller våra duktiga medarbetare, ger den bästa vården och ökar tillgängligheten. Det är positivt att alla nivåer på Akademiska tillsammans jobbar för en förflyttning inom de identifierade områdena, säger Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande i sjukhusstyrelsen.

I och med den nya strategin kommer Akademiska att göra fyra långsiktiga förflyttningar inom områden som är kritiska för sjukhusets utveckling. Områdena har valts för att sjukhusledningen bedömer att man gemensamt, på alla nivåer, behöver göra en kraftsamling. De utgör grunden för det målarbete som ska bedrivas på sjukhuslednings- verksamhetslednings- och enhetsnivå de kommande åren.

- Genom att samla alla medarbetare och chefer kring dessa tydliga förflyttningar ser jag att vi gemensamt kan ta oss framåt till målet att vara ett universitetssjukhus som är attraktivt för såväl medarbetare som patienter, studenter och forskare, säger Marianne van Rooijen.


Den nya strategin innebär att sjukhuset ska


Arbeta datadrivet med kvalitet

Vården på Akademiska håller hög internationell klass och vårdresultaten är i sin helhet mycket goda. Men vårdresultaten behöver följas upp mer strukturerat. Därför ska man införa ett datadrivet arbetssätt som gör att man kan summera erkända kvalitetsindikatorer för hela sjukhuset i ett gemensamt kvalitetsindex.

Skapa en hållbar arbetsplats

Akademiska behöver bli bättre på att behålla befintliga medarbetare och attrahera nya. Därför ska man skapa en arbetsplats som är hållbar och som man är stolt över. Arbetsmiljön ska förbättras liksom individuella utvecklingsmöjligheter.

Öka antalet tillgängliga vårdplatser

Bristen på tillgängliga vårdplatser skapar långa väntetider som i sin tur skapar problem med överbeläggningar, utlokaliseringar och en överbelastad akutmottagning. Därför måste man arbeta tillsammans inom både slutenvården och övriga delar av vårdkedjan, bland annat genom att utveckla arbetssätt och processer.

Utföra mer högspecialiserad vård

I den pågående omstruktureringen av svensk sjukvård behöver Akademiska förändra sitt vårdutbud, det vill säga den vård sjukhuset erbjuder patienter inom och utanför Region Uppsala. Därför ska sjukhuset i större utsträckning satsa på forskning och tillämpning av nya metoder för att utveckla den högspecialiserade vården.


För mer information, kontakta:

Marianne van Rooijen, tf sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 13 42, e-post: sjukhusdirektor@akademiska.se

Nyckelord

Bilder

En ny strategi och modell för mål och styrning införs på Akademiska sjukhuset från hösten. Centralt är en sjukhusövergripande kraftsamling inom fyra områden som är av stor vikt för sjukhusets utveckling.
En ny strategi och modell för mål och styrning införs på Akademiska sjukhuset från hösten. Centralt är en sjukhusövergripande kraftsamling inom fyra områden som är av stor vikt för sjukhusets utveckling.
Ladda ned bild
Marianne Van Rooijen, tf sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset
Marianne Van Rooijen, tf sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 500 anställda, varav 1460 läkare, 2630 sjuksköterskor och barnmorskor samt 1 900 undersköterskor.

2020 var omsättningen cirka 10,3 miljarder kronor, varav 2,2 miljarder motsvarade såld vård, dvs vård av patienter från Sjukvårdsregion Mellansverige eller riket.

Sjukhuset har cirka 680 vårdplatser. Här görs varje år cirka 673 000 öppenvårdsbesök och drygt 29 000 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Psykiatriläkare varnar: Covidinfektion kan utlösa psykos20.7.2021 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Både epidemiologiska och registerbaserade studier visar att autoimmun sjukdom och allvarliga infektioner tredubblar risken för psykos. Likaså att individer med psykotiska störningar löper cirka 50 procents förhöjd risk för autoimmuna sjukdomar. Läkare inom psykiatrin vid Akademiska sjukhuset ser kopplingar mellan psykos och autoimmuna tillstånd orsakade av coronavirus och manar till ökad medvetenhet.

Genetiska riskfaktorer för allvarlig COVID-19 uppdagade genom stort internationellt forskningssamarbete8.7.2021 17:00:00 CEST | Pressmeddelande

En ärftlig risk att utveckla lungcancer och vissa autoimmuna sjukdomar kan förklara varför en del patienter drabbas av svår, livshotande covid-19-sjukdom. Det framgår av en internationell genetisk forskningsstudie publicerad i Nature där man identifierat 13 specifika genvarianter och där forskare från Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet samt Karolinska institutet medverkat.

Bättre synkning av insatser vid samsjuklighet målet för länsövergripande satsning7.7.2021 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Personer med beroende har en förhöjd risk för olika former av psykisk ohälsa, men även somatisk. Ansvaret för vård och behandling vid samsjuklighet är uppsplittrat på många aktörer, vilket ofta leder till att patienterna ”hamnar mellan stolarna”. Nu har beroendepsykiatrin vid Akademiska sjukhuset startat ett projekt för att förbättra samverkan i Uppsala län.

Fler solskadade kan erbjudas PDT-behandling via drop-in22.6.2021 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Nu permanentas drop-in-mottagningen på Akademiska sjukhuset för patienter remitterade till behandling med dagsljus-PDT. Målgruppen är patienter med så kallade aktiniska keratoser, milda och måttliga solskador som kan utvecklas till skivepitelcancer. Behandlingen innebär att den skadade huden smörjs in med en kräm som gör att de sjuka cellerna förstörs vid kontakt med dagsljus. Mottagningen, som öppnades förra sommaren, har bidragit till att fler patienter kan behandlas samtidigt som personalen ser stora tidsvinster.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum