Akademiska sjukhuset

Akademiska öppnar ytterligare två utvecklingsavdelningar

Dela

Konceptet utvecklingsavdelning har fallit väl ut på Akademiska sjukhuset och ska nu utvidgas. I september 2018 öppnades en kirurgisk utvecklingsavdelning och under våren omvandlas ytterligare två vårdavdelningar inom geriatrik och specialmedicin i syfte att förbättra arbetsmiljön och sprida lyckade arbetssätt.

Patrik Bodeby, avdelningschef på den kirurgiska utvecklingsavdelningen, leder den dagliga styrningen via en digital whiteboard som ger överblick
och underlättar fördelningen av resurser. En annan digital skärm används för att ”ta tempen” på teamet och till strukturerad reflektion.
Foto: Staffan Claesson
Patrik Bodeby, avdelningschef på den kirurgiska utvecklingsavdelningen, leder den dagliga styrningen via en digital whiteboard som ger överblick och underlättar fördelningen av resurser. En annan digital skärm används för att ”ta tempen” på teamet och till strukturerad reflektion. Foto: Staffan Claesson

- Syftet med utvecklingsavdelningar är att skapa en förbättrad arbetsmiljö genom att prova nya arbetssätt och sprida lyckade arbetssätt till övriga sjukhuset. Resultaten visar att den kirurgiska utvecklingsavdelningen har lägre sjukskrivningar, mindre personalomsättning och lägre kostnader för övertid för sjuksköterskor jämfört med övriga kirurgiska vårdavdelningar, säger Marianne van Rooijen, tf sjukhusdirektör på Akademiska sjukhuset.

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande i sjukhusstyrelsen, är positiv till att arbetssätten sprids till fler verksamhetsområden:

- Den kirurgiska utvecklingsavdelningen har på ett fint sätt visat att när man lyssnar på medarbetarna och förändrar arbetsmetoderna så leder det till att patienter känner sig mer delaktiga och bättre bemötta samtidigt som arbetsmiljön blir bättre för medarbetarna. I våra styrdokument lyfter vi fram vikten av att medarbetarna ska ges möjlighet att vara delaktiga i nya arbetssätt och användandet av ny teknik för att förbättra arbetsmiljön.

Målen för en utvecklingsavdelning är teambaserad och personcentrerad vård samt förändrade arbetssätt.

- De arbetssätt som testats på kirurgiska utvecklingsavdelningen har initierats och drivits av medarbetare. Man har exempelvis testat och implementerat en digital skärm för daglig styrning, förändrad schemaläggning och strukturerad reflektion efter varje avslutat arbetspass, berättar Marianne van Rooijen.

Patientenkäter visar dessutom att patienter som vårdats på den kirurgiska utvecklingsavdelningen upplever sig vara mer delaktiga, välinformerade och bättre bemötta jämfört med övriga kirurgiska vårdavdelningar.

Därför har Akademiska beslutat att fler slutenvårdsavdelningar ska arbeta enligt konceptet utvecklingsavdelning. Med start i vår kommer en vårdavdelning inom geriatriken (ortoped- och strokeavdelning 30 B) samt specialmedicins vårdavdelningar 100 B1 och 100 B2 att ingå.

Planen är att avdelningarna ska införa flera av de arbetssätt som tagits fram av den kirurgiska utvecklingsavdelningen. I vilket takt detta sker är delvis avhängigt hur coronapandemin utvecklas. Det viktigaste är att man gör sina medarbetare delaktiga i att testa och utveckla nya arbetssätt med god kvalitet och hög patientsäkerhet.

För mer information/intervju, kontakta:

Marianne van Rooijen, tf sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset,
tel: 076-724 89 54, e-post: marianne.van.rooijen@akademiska.se

Malin Sjöberg Högrell, regionråd (L), ordförande i sjukhusstyrelsen, tel: 072-227 02 37, e-post: malin.sjoberg.hogrell@regionuppsala.se

Bilder

Patrik Bodeby, avdelningschef på den kirurgiska utvecklingsavdelningen, leder den dagliga styrningen via en digital whiteboard som ger överblick
och underlättar fördelningen av resurser. En annan digital skärm används för att ”ta tempen” på teamet och till strukturerad reflektion.
Foto: Staffan Claesson
Patrik Bodeby, avdelningschef på den kirurgiska utvecklingsavdelningen, leder den dagliga styrningen via en digital whiteboard som ger överblick och underlättar fördelningen av resurser. En annan digital skärm används för att ”ta tempen” på teamet och till strukturerad reflektion. Foto: Staffan Claesson
Ladda ned bild
Marianne Van Rooijen, tf sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset
Marianne Van Rooijen, tf sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset
Ladda ned bild
Malin Sjöberg Högrell, regionråd (L), ordförande i sjukhusstyrelsen
Malin Sjöberg Högrell, regionråd (L), ordförande i sjukhusstyrelsen
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 500 anställda, varav 1 440 läkare och 2 550 sjuksköterskor och barnmorskor.

2019 var omsättningen cirka 10 miljarder kronor, varav 2,5 miljarder motsvarade såld vård, dvs vård av patienter från Uppsala-Örebro sjukvårdsregion eller riket.

Sjukhuset har cirka 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 750 000 öppenvårdsbesök och cirka 32 000 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Akademiska först i Skandinavien med kateterburen operation av hjärtklaffar vid hormonproducerande cancer22.2.2021 12:45:00 CETPressmeddelande

Thoraxkirurger på Akademiska sjukhuset har för första gången i Skandinavien utfört ett dubbelt hjärtklaffsingrepp med kateterteknik på en patient som tidigare genomgått öppen hjärtkirurgi för klaffsjukdom relaterad till neuroendokrin tumörsjukdom. Metoden innebär ökade möjligheter till andragångsoperationer av hjärtklaffarna för denna patientgrupp.

Patienter ger högre betyg till Akademiska17.2.2021 08:15:00 CETPressmeddelande

En attitydmätning hösten 2020 visar att patienter som besökt Akademiska ger sjukhuset högre betyg än i en jämförbar mätning våren 2017. Det gäller i stort sett alla punkter, men skillnaden är störst vad gäller miljön, såsom lokalernas standard och en trivsam miljö. Även tillgängligheten uppskattas. 60 procent upplevde inga eller små problem med väntetiderna trots den höga beläggningen under pandemin.

Stora förändringar i covidvården sedan pandemin startade15.2.2021 08:15:00 CETPressmeddelande

Sedan coronapandemin bröt ut våren 2020 fram till december vårdades cirka 1 400 patienter på Akademiska sjukhuset för covid-19. För de svårast sjuka har ny kunskap lett till stora förändringar. Personalen har lärt sig mer om hur andningssvikten skiljer sig från andra infektionssjukdomar vilket påverkar när syrgas sätts in. En annan skillnad är att man numera ger högre doser heparin mot blodproppar. Inom intensivvården har vårdtiden blivit kortare jämfört med våren 2020.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum