Akademiska sjukhuset

Akademiska samarbetar med Försvarsmakten om ambulanstransporter

Dela

Sedan en vecka finns en militär ambulans på Ärna flygplats för transport av framförallt intensivvårdsbehövande covid-19 patienter mellan två sjukhus. Det unika är bemanningen. Ambulansen körs av brandmän från Luftstridsskolan medan personal från Luftburen intensivvård vid Akademiska sjukhuset ansvarar för den medicinska vården.

- Hittills har cirka 15 ambulanstransporter genomförts. Det handlar framförallt om intensivvårdskrävande patienter med covid-19 som behöver förflyttas mellan två sjukhus när ordinarie transportmedel inte är tillgängligt. Detta är ett bra exempel på myndighetssamverkan i den omvälvande tid coronapandemin försatt oss i. Vi behöver kraftsamla för att lösa utmaningarna så effektivt som möjligt, säger Per Bondegård, sektionschef för luftburen intensivvård på Akademiska sjukhuset.

Det är Socialstyrelsen som begärt stöd av Försvarsmakten. Militärambulansen är bemannad dygnet runt och uppdraget handlar om att genomföra sjukvårdstransporter mellan sjukhus, så kallade sekundära ambulanstransporter. Luftstridsskolan och förbandets R3-pluton har ansvar för uppgiften fram till 31 januari.

Luftburen intensivvård har fått ett utökat nationellt uppdrag att bistå med transporter av covid-19 patienter som behöver intensivvård under transporten.

- Vi samverkar varje vecka med representanter från Socialstyrelsen och Försvarsmakten samt helikopterverksamheter från Västragötalandsregionen och Norrbotten för att tillsammans kunna erbjuda en nationell lösning för transporter av dessa patienter. Det handlar hittills om cirka 75 transporter av denna patientkategori, säger Per Bondesson.

För mer information, kontakta:
Per Bondegård, sektionschef luftburen intensivvård på Akademiska sjukhuset, tel: 070-325 85 85, e-post: per.bondegard@akademiska.se

Bilder

Ladda ned bild
Per Bondegård, sektionschef Luftburen intensivvård (LIV), Akademiska sjukhuset
Per Bondegård, sektionschef Luftburen intensivvård (LIV), Akademiska sjukhuset
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 500 anställda, varav 1 440 läkare och 2 550 sjuksköterskor och barnmorskor.

2019 var omsättningen cirka 10 miljarder kronor, varav 2,5 miljarder motsvarade såld vård, dvs vård av patienter från Uppsala-Örebro sjukvårdsregion eller riket.

Sjukhuset har cirka 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 750 000 öppenvårdsbesök och cirka 32 000 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Akademiska först i Skandinavien med kateterburen operation av hjärtklaffar vid hormonproducerande cancer22.2.2021 12:45:00 CETPressmeddelande

Thoraxkirurger på Akademiska sjukhuset har för första gången i Skandinavien utfört ett dubbelt hjärtklaffsingrepp med kateterteknik på en patient som tidigare genomgått öppen hjärtkirurgi för klaffsjukdom relaterad till neuroendokrin tumörsjukdom. Metoden innebär ökade möjligheter till andragångsoperationer av hjärtklaffarna för denna patientgrupp.

Patienter ger högre betyg till Akademiska17.2.2021 08:15:00 CETPressmeddelande

En attitydmätning hösten 2020 visar att patienter som besökt Akademiska ger sjukhuset högre betyg än i en jämförbar mätning våren 2017. Det gäller i stort sett alla punkter, men skillnaden är störst vad gäller miljön, såsom lokalernas standard och en trivsam miljö. Även tillgängligheten uppskattas. 60 procent upplevde inga eller små problem med väntetiderna trots den höga beläggningen under pandemin.

Stora förändringar i covidvården sedan pandemin startade15.2.2021 08:15:00 CETPressmeddelande

Sedan coronapandemin bröt ut våren 2020 fram till december vårdades cirka 1 400 patienter på Akademiska sjukhuset för covid-19. För de svårast sjuka har ny kunskap lett till stora förändringar. Personalen har lärt sig mer om hur andningssvikten skiljer sig från andra infektionssjukdomar vilket påverkar när syrgas sätts in. En annan skillnad är att man numera ger högre doser heparin mot blodproppar. Inom intensivvården har vårdtiden blivit kortare jämfört med våren 2020.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum