Lantbrukarnas RiksförbundLantbrukarnas Riksförbund

Åkermarken ovärderlig för samhällets ekosystemtjänster

Dela

Hur bra är den svenska åkermarken? Det ska LRF nu ta reda på genom tävlingen ”SM i nedbrytning”. Målet är att rädda friska oersättliga odlingsjordar eftersom mark inte kan nybildas. Något som är nödvändigt i en situation där mat till en växande befolkning ökar.

Varje dag förstörs, bebyggs eller asfalteras stora ytor mark för matproduktion i världen. Sverige har cirka 2,6 miljoner hektar åker och 0,4 miljoner hektar betesmarker. Men den svenska åkerarealen minskar varje år. Odlingsmark av sämre kvalitet blir ofta skog, medan viktig och bördig jordbruksmark försvinner helt när samhället bygger nya vägar, bostads- eller industriområden.

– Det alarmerande är att marken i de fallen aldrig mer kan återställas eller odlas, säger Markus Hoffman, vatten- och markexpert på LRF.

Varje svensk konsumerar i genomsnitt mat från 0,4 hektar åkermark per år. I Sverige odlas motsvarande 0,3 hektar per person, vilket innebär att vi saknar 0,1 hektar mark per person och år. Det tvingar oss till att importera livsmedel, ofta mindre hållbart producerad och med sämre förhållanden för djuren.

Förutom att växter som vi äter kommer från åkermarken, möjliggör marken kolinlagring, som minskar koldioxidutsläpp i luften. Aktivt jord- och skogsbruk är gynnsamt för klimat, biologisk mångfald och vattenflödesutjämning.

– Eftersom åkermarken ständigt minskar medan befolkningen istället ökar behöver all kvarvarande åkermark kunna producera totalt mera mat. Att vårda åkermark för livsmedelsproduktion är därför nödvändigt, säger Markus Hoffman.

Med ”SM i nedbrytning” gör Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, och SLU RådNu (kompetenscentret för rådgivning vid Sveriges lantbruksuniversitet) ett gemensamt upprop för betydelsen av friska odlingsjordar. Tävlingen pågår från juni till augusti 2020 och riktar sig till lantbrukare, trädgårdsodlare, elever och andra privatpersoner som vill göra ett test av mikrolivet i sin odlingsmark.

Ett enkelt sätt att undersöka hur jordkvaliteten är att kontrollera hur snabbt biologiska material bryts ned. SM i nedbrytning, där deltagarna uppmanas gräva ned tvättlappar på två olika platser på sin åkermark eller trädgård, ska undersöka hur svensk odlingsjord mår. Nedgrävningen genomförs under första veckan i juni och uppgrävning senast sista veckan i augusti.

– Resultatet är inte det viktiga, utan det här handlar framför allt om att lära sig om sin jord, att gräva i marken och börja prata om jordhälsa, säger Christina Lundström vid SLU RådNu, en av initiativtagarna till en rikstäckande jordhälsokonferens i januari.

Vill du delta i SM i nedbrytning. Läs mera på bifogad bilaga.

För mera information: Kontakta LRF:s Markus Hoffmann, markus.hoffman@lrf.se, 070-527 54 44 eller SLU RådNu:s Christina Lundström, christina.lundstrom@slu.se, 070-774 30 88

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Dokument

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Växtodlingsexpert ny i riksförbundsstyrelsen6.4.2020 13:00:00 CESTPressmeddelande

Fredrik Andersson, växtodlare från Viby utanför Arboga, föreslås bli ny ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse. – Det svenska lantbruket måste utvecklas och moderniseras i en mycket snabbare takt än vad som görs idag. En stor utmaning är då att behålla det som fungerar och är beprövat men samtidigt få förändringar till stånd. Dessa frågor hoppas jag få arbeta med inom LRF, säger Fredrik Andersson.

LRF: Arbetskraftsbehovet till lantbruket måste snabbt lösas31.3.2020 13:00:00 CESTPressmeddelande

35 000 svenskar har hittills permitterats på grund av coronakrisen. Samtidigt är behovet av kompetent personal till vårbruk, skogsplantering och trädgårdsnäring inom lantbruket mycket stort. Regeringens fjärde krispaket stödjer bara till en del lantbruksföretag med akut arbetskraftsbehov. ¬ – Det är väldigt bråttom. Vi är med stormsteg på väg in i den mest intensiva säsongen i lantbruket, och det saknas tusentals människor som skulle ha varit på väg till Sverige för att jobba hos oss. Samtidigt vet vi inte hur länge covid-19 påverkar samhället. Vi måste kraftsamla för att säkerställa vår inhemska produktion av livsmedel vilket är särskilt viktigt om krisen blir långvarig, säger Anna Karin Hatt, vd för LRF.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum