Aktia Kapitalförvaltning belönades i Refinitiv Lipper Fund Awards 2020-jämförelsen

Dela

Aktia Kapitalförvaltning har vunnit priset som bästa företagslånefond i euro i kategorin ”Best Fund Over Past 10 years” i Refinitiv Lipper Fund Awards 2020-jämförelsen. Aktias kapitalförvaltningstjänster har belönats flera gånger i olika jämförelser och i år har Aktia redan vunnit priset som bästa räntefondförvaltare.

Aktia Corporate Bond+-fonden har vunnit priset som bästa fond i euro i Refinitiv Lipper Fund Awards 2020-jämförelsen i serien ”Bond EUR Global Corporates” i kategorin ”Best Fund Over Past 10 years”. Fondpriset delas ut utgående från den bästa avkastningsutvecklingen.

”Aktia Corporate Bond+-fonden har redan i mer än tio år gått sin egen väg, vilket också är orsaken till vår framgång. Vi fattar varje placeringsbeslut självständigt, inte enligt index. Utöver detta deltar vårt kärnteam med fyra medlemmar i förvaltning av fonden enligt sina starka sidor och vi på kapitalförvaltning har också ett stort ränteteam som stöder vår dagliga verksamhet. Stämningen är bra, information förmedlas bra och samarbetet löper smidigt. Det ansedda Lipper Fund-priset är igen ett bevis på att vi är på rätt väg i vår verksamhet”, berättar Juuso Rantala, Aktia Corporate Bond+-fondens portföljförvaltare.

”Aktia Kapitalförvaltning har redan länge satsat på stark räntekompetens och våra portföljförvaltare arbetar med stor passion. Flera pris bekräftar att Aktia även internationellt sett är en mycket kompetent räntefondförvaltare och det gör oss speciellt glada att vår kompetens hjälper våra kunder att uppnå bättre resultat. Detta kommer vi att satsa på också i fortsättningen: att ge ännu bättre kundservice och att hjälpa allt fler kunder med vår starka kompetens”, säger Niina Bergring, direktör med ansvar för Aktias kapitalförvaltning.

Aktias kapitalförvaltning har belönats upprepade gånger i flera aktörers tävlingar. I Morningstars Awards-jämförelsen i år belönades Aktias räntekompetens igen som bäst i Finland. Aktia vann Refinitiv Lipper Fund Awards-priset år 2019 och 2017 som bästa nordiska kapitalförvaltare i hela utbudets Small Company-kategori. Dessutom fick Aktia EM Local Currency Frontier Bond+-fonden Refinitiv Lipper Fund Awards 2019-priset som bästa nordiska räntefond.

Refinitiv Lipper är den ledande internationella och obundna producenten av fondanalyser och -jämförelser. De ansedda Refinitiv Lipper Fund Awards-prisen utdelas årligen till de bästa fonderna och kapitalförvaltnings- samt fondbolagen världen runt.

För ytterligare information:
Juuso Rantala, portföljförvaltare, Aktia Kapitalförvaltning, tfn +358 50 303 9387
Niina Bergring, direktör med ansvar för kapitalförvaltning, Aktia Bank Abp, tfn +358 40 822 1514

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd, generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 750 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) 31.12.2019 uppgick till 9,9 miljarder euro och balansomslutningen till 9,7 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

NEXSTIM ABP:S HALVÅRSRAPPORT 1/1–30/6 2020 (OREVIDERAD)14.8.2020 14:00:00 CESTPressmeddelande

Företagsmeddelande, Insiderinformation, Helsingfors 14 augusti 2020 kl. 15.00 (EEST) NEXSTIM ABP:S HALVÅRSRAPPORT 1/1–30/6 2020 (OREVIDERAD) Viktiga händelser januari–juni 2020 Vi fokuserade på att minimera effekterna av covid-19-pandemin och utforma en ny strategi. Med tanke på den svåra affärsmiljön gjorde vi goda framsteg genom att sälja fyra nya NBS-system, tre i USA och ett i EU och installera fem nya NBT®-system på kliniker i USA och Europa för behandling av egentlig depression. Halvåret 1/1–30/6 2020 var det bästa någonsin för bolaget, med avseende på omsättningen, rörelseresultatet och räkenskapsperiodens resultat. Bolagets totala omsättning under första halvåret var 1,6 miljoner euro (H1 2019: 1,2 mn euro), rörelseresultatet var -1,8 miljoner euro (H1 2019: -3,4 mn euro) och räkenskapsperiodens resultat var -1,2 miljoner euro (H1 2019: -3,7 mn euro). Under första halvåret ökade omsättningen för NBS (med 47 %) till 0,9 miljoner euro (H1 2019: 0,2 mn euro) och för NBT (med 18 %)

Infant Bacterial Therapeutics AB Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 202014.8.2020 08:00:00 CESTPressmeddelande

Infant Bacterial Therapeutics AB Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 30juni 2020 VD Kommenterar IBT utvecklar läkemedelskandidaten IBP-9414 för att förebygga nekrotiserande enterokolit (”NEC”), samt förbättra så kallad “feeding tolerance” hos för tidigt födda barn. IBP-9414 innehåller Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilket är en naturligt förekommande bakteriestam som återfinns i kvinnors bröstmjölk. Detta VD-ord författas under den pågående COVID-19-pandemin som nu pågått i närmare sex månader. Pandemin påverkar vårt arbete på IBT men självklart även personalen på sjukhusen. Sjukhusen måste ta hand om nya och fler patienter jämfört med för bara sex månader sedan. Pandemins utveckling och samhällets åtgärder ser olika ut i olika delar av världen. IBT verkar i ett flertal länder och eftersom förutsättningarna ändras kontinuerligt är vi tvungna att arbeta mer dynamiskt än vanligt. Jag vill åter nämna att vår studie inte är b

Aktia Kapitalförvaltning fusioneras med Aktia Bank14.8.2020 08:00:00 CESTPressmeddelande

Aktia Bank Abp Pressmeddelande 14.8.2020 kl. 9.00 Aktia Kapitalförvaltning fusioneras med Aktia Bank Aktia Bank Abp inleder fusionsförfarande med sikte på att fusionera det helägda dotterbolaget Aktia Kapitalförvaltning Ab med Aktia Bank Abp. Fusionen är ett led i koncernens strategiska målsättning att effektivera verksamheten och förenkla koncernstrukturen. Fusionen planeras verkställas per 31.12.2020. Efter fusionen blir kapitalförvaltningen ett eget verksamhetsområde inom Aktia Bank. Kapitalförvaltningen är ett centralt fokusområde i Aktias strategi och den förenklade koncernstrukturen stöder ytterligare implementeringen av strategin. Aktia söker målmedvetet tillväxt inom kapitalförvaltning från såväl privatkunder som institutioner genom att utveckla utbudet och tillhandahålla sin expertis inom kapitalförvaltning till en bredare krets både i Finland och internationellt. Aktia Kapitalförvaltning erbjuder kapitalförvaltningstjänster till fonder och övriga institutionella kunder. Fusio

JLT Mobile Computers AB: Delårsrapport januari – juni, 202013.8.2020 08:00:00 CESTPressmeddelande

Orderingång 58,0 MSEK (76,0)Omsättning 56,9 MSEK (75,4)Rörelseresultat 0,9 MSEK (8,4)Resultat efter skatt 0,4 MSEK (6,8) Kommentarer från VD Under första kvartalet vidtog vi en rad förebyggande åtgärder för att säkerställa fortsatt stabilitet genom Coronakrisen. Dessa åtgärder har givit det resultat vi eftersträvade. Vi har säkerställt kundleveranser genom att öka lagren av nyckelkomponenter och färdiga produkter. Vi har under andra kvartalet sänkt JLT:s marknads- och utvecklingskostnader med 2,7 MSEK för att kompensera för en förväntad lägre omsättning och vi har undvikit smittspridning hos vår personal genom att skapa möjligheter att arbeta hemifrån. Faktureringen för andra kvartalet slutade på 30 MSEK med ett positivt rörelseresultat på 1,8 MSEK, vilket kompenserar för förlusten i första kvartalet. Resultatet för första halvåret slutade därmed på 0,9 MSEK. Orderingången för andra kvartalet var 29 MSEK, vilket är lägre än samma period föregående år men i paritet med första kvartalet.

Nexstim Abp uppdaterar sin bolagsstrategi13.8.2020 08:00:00 CESTPressmeddelande

Företagsmeddelande, Insiderinformation, Helsingfors, 13 augusti 2020 kl. 9.00 (EEST) Nexstim Abp uppdaterar sin bolagsstrategi Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”Bolaget”) meddelar att efter en grundlig granskning av Bolagets bolagsstrategi som har utförts tillsammans med styrelsen och ledningsgruppen tillhandahåller bolaget en uppdatering av strategin för 2020–2024 och viktiga strategiska mål för 2020 som är det första året för verkställande. Vår mission Vi möjliggör individualiserad och effektiv behandling och diagnostik av patienter som drabbats av svåra sjukdomar och störningar i hjärnan genom att med hjälp av transkraniell magnetstimulering (Transcranial Magnetic Stimulation, TMS) göra de elektriska fälten (e-fälten) synliga och reproducerbara. Vår vision Att sätta den nya standarden för behandling av för närvarande svårbehandlade sjukdomar och störningar i hjärnan. Individuellt anpassad TMS ger patienterna och deras familjer tillbaka det liv som de trott var öve

Saniona inbjuder investerare att delta i ett konferenssamtal och ta del av en webbsänd presentation med anledning av den finansiering om 65 MUSD som nyligen upptagits12.8.2020 08:00:00 CESTPressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 12 augusti 2020 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att ett konferenssamtal och en webbsänd presentation ska hållas med anledning av företagets nyligen genomförda riktade nyemission, som tillförde bolaget 65 MUSD brutto (cirka 567 miljoner kronor). Under evenemanget, som äger rum fredagen den 14 augusti kl. 14:00 CET, kommer Sanionas ledningsgrupp att diskutera strategin och bakgrunden för emissionen. Man kommer även att ge en uppdatering om hur Saniona avancerar sina kliniska läkemedelsprövningar i sen fas av Tesomet mot två sällsynta ätstörningar, hypotalamisk fetma (HO) och Prader-Willis syndrom (PWS), och om hur uppbyggnaden av den USA-baserade organisation som ska understödja dem fortskrider. VIDEOANSLUTNING https://abgsc.webex.com/abgsc/onstage/g.php?MTID=e7fd1a20a6a1661b83500532c896d7dd0 Evenemangsnummer: 137 140 9570 Ställ gärna frågor i Q&A-fältet under presentationen. Om du

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum