Fjärde AP-fonden

Aktiv ägarstyrning i en värld redo för återstart

Dela
Som långsiktig och engagerad ägare verkar AP4 för varje bolags och dess aktieägares bästa. AP4:s mål är att bolagens verksamhet ska utvecklas, ledas och drivas ansvarsfullt och därmed bidra till långsiktigt värdeskapande. I ägarstyrningsarbetet under första halvåret 2021 har AP4 arbetat i 40 valberedningar, röstat på 125 svenska bolagsstämmor och 873 utländska bolagsstämmor.

-Under våren har ägarstyrningsarbetet haft stort fokus på att utvärdera bolagsstyrelsernas prestationer och ta fram förslag på bästa styrelser. Andra viktiga områden som AP4 kontinuerligt arbetar med är strategiska frågor, kapitalstruktur, ersättningar samt bolagens arbete med hållbarhetsfrågor, bolagsstyrning, mångfald, miljö och sociala frågor, säger Thomas Ehlin, chef för ägarstyrning på AP4.

- AP4 är bland de tio största ägarna i 97 bolag och bland de fem största ägarna i 70 bolag. Det ger oss en relativt betydande ägarroll i ett stort antal bolag. Därmed har vi ett stort ansvar att vara en aktiv ägare, säger Thomas Ehlin.

I de 40 valberedningar där AP4 deltog under första halvåret 2021 var andelen kvinnor i bolagens styrelser 35,6 procent. Det är i år en lägre nivå och beror delvis på en annan sammansättning av bolag jämfört med tidigare år. Samtidigt är nivån högre än genomsnittet för samtliga svenska börsbolag som ligger på 34,8 procent.

- Bolagsdialoger är ett viktigt verktyg inom ägarstyrningsarbetet som ökar förståelse och bygger förtroende mellan parterna. Vi för kontinuerlig dialog med bolagen och följer bolagens utveckling mycket noga. Det gör att vi kan påverka och ta ställning i olika frågor och kommunicera tydliga förväntningar på bolagens styrelser och ledningar, säger Thomas Ehlin.

Länk till rapporten

Kontakter

Bilder

Om

Fjärde AP-fonden
Fjärde AP-fonden
Jakobsbergsgatan 16
111 44 Stockholm

+46 8 787 75 00https://www.ap4.se/

AP4:s uppdrag är att bidra till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer genom att förvalta en del av det allmänna pensionssystemets buffert. AP4:s långsiktiga perspektiv, ansvarstagande som ägare och stora engagemang för hållbarhet skapar möjligheter för hög avkastning till låg kostnad. På så sätt verkar AP4 för tryggare pensioner.

Följ Fjärde AP-fonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fjärde AP-fonden

A dramatic year with major financial turbulence24.2.2023 09:49:54 CET | Press release

2022 was characterised by financial turbulence with rapidly rising interest rates and sharply falling values for most asset classes. The Fourth Swedish National Pension Fund’s (AP4’s) return for the full year 2022 was SEK -11.9% after costs, and the net result for the year was SEK -62.5 billion. After a net transfer of SEK 4.7 billion to the pension system during the year, fund capital amounted to SEK 460.5 billion at year-end 2022. The portfolio’s CO2 emissions decreased by 3% in 2022, and the CO2 emissions have decreased by 61% since 2010. AP4 takes its responsibility as an owner and served on 46 nomination committees during 2022.

Ett dramatiskt år med stor finansiell turbulens24.2.2023 09:49:29 CET | Pressmeddelande

2022 präglades av finansiell turbulens med snabbt stigande räntor och kraftigt fallande värden för de flesta tillgångsklasser. Fjärde AP-fondens (AP4) avkastning för helåret 2022 uppgick till -11,9 procent efter kostnader och resultatet för året blev -62,5 miljarder kronor. Efter nettoöverföring om 4,7 miljarder kronor till pensionssystemet under året uppgick fondkapitalet till 460,5 miljarder kronor vid utgången av 2022. Portföljens koldioxidutsläpp minskade med 3 procent under 2022 och AP4 har totalt minskat utsläppen med 61 procent sedan 2010. AP4 tar ansvar som ägare och arbetade under året i 46 valberedningar.

A turbulent and challenging first half of 202212.7.2022 16:30:00 CEST | Press release

The Fourth Swedish National Pension Fund’s (AP4’s) return for the first half of 2022 was -12.6% after costs. AP4’s fund capital as per 30 June 2022 amounted to SEK 459.1 billion, compared with SEK 527.6 billion at the start of the year. The result for the first half of the year was SEK -66.6 billion. During the same period, a net total of SEK 2.0 billion was paid by AP4 to the pension system. The portfolio’s active return during the first half of the year was -2.3 percent.

Ett turbulent och utmanande första halvår 202212.7.2022 16:30:00 CEST | Pressmeddelande

Fjärde AP-fondens (AP4) avkastning för första halvåret 2022 uppgick till -12,6 procent efter kostnader. AP4:s fondkapital uppgick per sista juni 2022 till 459,1 miljarder kronor, att jämföra med 527,6 miljarder kronor vid årets början. Resultatet för första halvåret blev -66,6 miljarder kronor. Under samma period betalades netto 2,0 miljarder kronor från AP4 till pensionssystemet. Portföljens aktiva avkastning under första halvåret var -2,3 procent.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum