Fjärde AP-fonden

Aktiv ägarstyrning i en värld redo för återstart

Dela

Som långsiktig och engagerad ägare verkar AP4 för varje bolags och dess aktieägares bästa. AP4:s mål är att bolagens verksamhet ska utvecklas, ledas och drivas ansvarsfullt och därmed bidra till långsiktigt värdeskapande. I ägarstyrningsarbetet under första halvåret 2021 har AP4 arbetat i 40 valberedningar, röstat på 125 svenska bolagsstämmor och 873 utländska bolagsstämmor.

-Under våren har ägarstyrningsarbetet haft stort fokus på att utvärdera bolagsstyrelsernas prestationer och ta fram förslag på bästa styrelser. Andra viktiga områden som AP4 kontinuerligt arbetar med är strategiska frågor, kapitalstruktur, ersättningar samt bolagens arbete med hållbarhetsfrågor, bolagsstyrning, mångfald, miljö och sociala frågor, säger Thomas Ehlin, chef för ägarstyrning på AP4.

- AP4 är bland de tio största ägarna i 97 bolag och bland de fem största ägarna i 70 bolag. Det ger oss en relativt betydande ägarroll i ett stort antal bolag. Därmed har vi ett stort ansvar att vara en aktiv ägare, säger Thomas Ehlin.

I de 40 valberedningar där AP4 deltog under första halvåret 2021 var andelen kvinnor i bolagens styrelser 35,6 procent. Det är i år en lägre nivå och beror delvis på en annan sammansättning av bolag jämfört med tidigare år. Samtidigt är nivån högre än genomsnittet för samtliga svenska börsbolag som ligger på 34,8 procent.

- Bolagsdialoger är ett viktigt verktyg inom ägarstyrningsarbetet som ökar förståelse och bygger förtroende mellan parterna. Vi för kontinuerlig dialog med bolagen och följer bolagens utveckling mycket noga. Det gör att vi kan påverka och ta ställning i olika frågor och kommunicera tydliga förväntningar på bolagens styrelser och ledningar, säger Thomas Ehlin.

Länk till rapporten

Kontakter

Bilder

Om

Fjärde AP-fonden
Fjärde AP-fonden
Jakobsbergsgatan 16
111 44 Stockholm

+46 8 787 75 00https://www.ap4.se/

AP4:s uppdrag är att bidra till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer genom att förvalta en del av det allmänna pensionssystemets buffert. AP4:s långsiktiga perspektiv, ansvarstagande som ägare och stora engagemang för hållbarhet skapar möjligheter för hög avkastning till låg kostnad. På så sätt verkar AP4 för tryggare pensioner.

Följ Fjärde AP-fonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fjärde AP-fonden

Very good return for AP4 against the background of strong economic recovery23.2.2022 07:00:00 CET | Press release

The Fourth Swedish National Pension Fund’s (AP4’s) return for the full year 2021 was 19.2% after costs, and the net result for the year was SEK 85.7 billion. This is the highest result ever achieved since AP4 began operating in 1974. Active management continued to be successful and contributed 3.5 percentage points to the return, corresponding to SEK 15.2 billion in 2021. After net transfers of SEK 7.5 billion to the pension system during the year, fund capital increased to SEK 527.6 billion at year-end 2021. AP4’s carbon emissions for the listed equity portfolio decreased by an additional 23% during the year.

Mycket god avkastning för Fjärde AP-fonden i ljuset av stark ekonomisk återhämtning23.2.2022 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Fjärde AP-fondens (AP4) avkastning för helåret 2021 uppgick till 19,2 procent efter kostnader och resultatet för året blev 85,7 miljarder kronor. Det är det högsta resultatet sedan AP4:s verksamhet startade år 1974. Den aktiva förvaltningen var fortsatt framgångsrik och bidrog till avkastningen med 3,5 procentenheter, motsvarande 15,2 miljarder kronor för 2021. Efter nettoöverföring om 7,5 miljarder kronor till pensionssystemet under året ökade fondkapitalet till 527,6 miljarder kronor vid utgången av 2021. AP4:s koldioxidutsläpp för den noterade aktieportföljen minskade med ytterligare 23 procent under året.

Favourable return as the world transitions from crisis to restart13.7.2021 07:00:00 CEST | Press release

The Fourth Swedish National Pension Fund’s (AP4) return for the first half of 2021 was 10.0 before costs, and 9.9% after costs. AP4’s total fund capital as per 30 June 2021 was SEK 489.8 billion, compared with SEK 449.4 billion at the start of the year. The result for the first half of 2021 was SEK 44.5 billion. During the same period, net payments from AP4 to the pension system totalled SEK 4.2 billion. The portfolio’s active return during the first half of the year was higher than the return for AP4’s benchmark portfolio, by 0.8 percentage points. Currency exposure at the end of the period was 21.0% of fund capital, which was unchanged since the beginning of the year.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum