Länsstyrelsen Östergötland

Aktörer i länet ställs inför bränslekris – i övning

Dela

Nästa vecka ställs 18 aktörer i Östergötland inför att hantera en stor bränslekris. Detta i samverkansövningen BränslE.

När större händelser sker är det viktigt att samverkan mellan länets olika aktörer fungerar eftersom ingen aktör ensam kan lösa uppgiften. Hur påverkas exempelvis samhället om det blir brist på drivmedel som bensin och diesel? Detta kommer Länsstyrelsen Östergötland, samtliga kommuner, Region Östergötland, Räddningstjänsten Östra Götaland, Polisen och Försvarsmakten att öva på nästa vecka.

– Det är en lärande övning för att vi ska få testa på hur vi ska arbeta. Men också för att se vilka områden som vi behöver fortsätta att utveckla vår samverkan inom för att kunna bli bättre. Tillsammans stärker vi varandra om vi använder våra gemensamma resurser, säger Håkan Dahm, projektledare för övningen med namnet BränslE.

För att det ska bli realistiskt skapas en övningsmiljö kring ett aktuellt tema. I övningen har olika saker påverkat tillgången på bränsle, främst bensin och diesel. Nu är det de övande som ska samverka för att skapa en gemensam bild av hur händelsen påverkar både den egna organisationen men även samhället i stort. I övningen ska man också enas om hur befintliga resurser ska användas och vad som kan göras för att minska förbrukningen så att befintliga resurser räcker.

– Dagens samhälle är sårbart om det skulle bli brist på bensin och diesel. Den påverkar de flesta genom att vi bland annat inte kan använda den egna bilen i samma utsträckning som vi är vana vid, men också genom att transporterna av mat med mera skulle minska, säger Håkan Dahm.

Fakta

Varför sker övningen: Övningens syfte är att öva och stärka länets förmåga att hantera kriser, i enlighet med strategin för Samverkan Östergötland.

När: Tisdag och onsdag den 28-29 november.

Medverkande i övningen: Länsstyrelsen Östergötland, samtliga kommuner, Region Östergötland, Räddningstjänsten Östra Götaland, Polisen och Försvarsmakten.

Övningsplats: Övningen sker hos varje aktör i egna lokaler, exempelvis ledningsplats eller krisledningsplats.

Bakgrund till övningen: I länet sker det regelbundet olika övningar av varierande storlek. Den senaste stora övningen skedde 2013 med samverkansövningen Pumpa läns.

Projektledare Håkan Dahm finns tillgänglig för intervjuer innan övningen.

Kontakter

Håkan Dahm, projektledare, Länsstyrelsen Östergötland
010-223 53 44
hakan.dahm@lansstyrelsen.se

Länkar

Om

Länsstyrelsen Östergötland
Länsstyrelsen Östergötland
Östgötagatan 3
581 86 Linköping

010-223 50 00http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/Pages/default.aspx

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Följ Länsstyrelsen Östergötland

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Länsstyrelsen Östergötland