Umeå kommun

Aktuellt läge inom äldreomsorgen utifrån covid-19

Dela

Äldreomsorgen har sedan mars 2020 arbetat med ett intensivt fokus på att förhindra smittspridning av covid-19. Läget har sedan flera månader tillbaka varit stabilt utan någon smittad. Efter sommaren har ett fåtal smittade upptäckts trots genomförd vaccination, vilket gör att verksamheten fortsätter med gällande rutiner även nu när restriktionerna lättas 29 september.

– Inom äldreomsorgen behöver vi fortsätta att hålla i och hålla ut med samma rutiner kring skyddsutrustning och basala hygienrutiner som tidigare under pandemin. Pandemin är inte över och det är viktigt att vi nu fortsätter att hålla smittan ifrån de allra sköraste äldre, säger Carin Nilsson (S), ordförande, äldrenämnden.

Skyddsutrustning fortsätter att användas som tidigare

Inom äldreomsorgens verksamheter fortsätter man att använda munskydd när avstånd på 2 meter inte kan hållas till brukare och kollegor. När en brukare får symtom som kan tyda på covid-19 följs väl inarbetade rutiner för att minska risken för smittspridning i väntan på provsvar.

– Jag vill också vädja till anhöriga att fortsätta vara noga med att inte besöka närstående äldre vid symtom och att tänka på att hålla god handhygien och avstånd till boende och personal vid besök på vård- och omsorgsboenden. Det är extra viktigt inom äldreomsorgen där vi vårdar de allra sköraste äldre som många gånger befinner sig i livets slut och därmed är extra känsliga för alla olika sjukdomar såväl covid-19 som influensa och vinterkräksjuka, säger Carin Nilsson (S), ordförande, äldrenämnden.

Antal smittade i dagsläget

Idag, 23 september, är 1 brukare inom vård- och omsorgsboende bekräftat smittad. Inga bekräftat smittade brukare inom hemtjänsten, varken inom den kommunala eller hos privata hemtjänstutförare.

Mer information

Carin Nilsson (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-681 37 53
carin.nilsson@umea.se

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Åsa Bäckström (V)
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-202 95 12
asa.backstrom@umea.se

Nyckelord

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum