Örnsköldsviks Kommun

Äldreministern invigde Rosenbackens vård- och omsorgsboende

Dela

”Nybyggets” namn blir Rosenbacken. Det avslöjades idag då barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren förrättade invigning av kommunens nya vård- och omsorgsboende i Själevad.

Äldreminister Lena Hallengren klipper invigningsband
Äldreminister Lena Hallengren klipper invigningsband

Under medverkan av barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren invigdes idag, 13 april, Örnsköldsviks kommuns nybyggda vård- och omsorgsboende i Själevad. I samband med invigningen avslöjades också namnet som blir Rosenbacken. Namnet är resultatet av en tävling där allmänheten har fått lämna in förslag. Det vinnande förslaget var inlämnat av Per-Lennart Nilsson, Själevad.

Rosenbacken inrymmer 90 lägenheter på cirka 30 m2 vardera. Lägenheterna är fördelade på tre plan där var och en av byggnadens flyglar bildar en boendeenhet. Varje enhet har gemensamma ytor för måltider och samvaro samt balkong eller uteplats. På entréplanet kommer träffpunktsverksamhet, café och annan service att ta plats. Byggnaden är ritad av arkitekt Arne Wistedt, TM-konsult.

Utformat efter funktionsprogram
Rosenbacken är det första boendet som redan i projekteringsstadiet kunnat utformas med stöd i det funktionsprogram som kommunen antagit för sina vård- och omsorgsboenden. Med utgångspunkt i tillgänglighet och funktionalitet, för såväl boende som personal, har ledstråk, färgmarkeringar, kontrastverkan och ljusinsläpp planerats och placerats för att ge överblick samt underlätta orientering och framkomlighet. I sommar börjar arbeten med att färdigställa utemiljön som bland annat kommer att erbjuda gångstråk, bärbuskar, vattenspegel och boulebana.

– Jag är så glad och tacksam att vi nu kan inviga detta fina äldreboende. Redan 2012 började vi titta över samtliga våra boenden utifrån dagens krav på boendemiljöer, arbetsmiljö med mera och då såg vi att Rosenborg behövde ersättas. Och nu står vi här med ett boende som blev bättre än vi kunde ana. Det känns helt fantastiskt, säger Anna-Belle Strömberg, omsorgsnämndens ordförande

Smarta lösningar för klimat, energi och teknik
Rosenbacken är sannolikt Sveriges första omsorgsboende som är konstruerat som ett energisnålt passivhus. På byggnadens tak finns 400 m2 solceller. Varma sommardagar kan lägenheterna svalkas via naturkyla. Energiförbrukningen väntas bli 80 procent lägre jämfört med tidigare servicehus som rivs i och med att det nya boendet står klart.

Rosenbacken har försetts med modern teknik och smarta IT-lösningar. Alla har tillgång till wifi. Boendet är förberett för att kunna använda nattkamera för tillsyn utan att störa de som sover. Digitala lås förhindrar att de boende går in i fel lägenhet. Öppnas en dörr indikeras detta via en signal till personalen. Boendet har också tillgång till nödvatten i händelse av bakterieutbrott i det kommunala ledningssystemet.

Heltidsarbete som norm
Bemanningsmässigt har utgångspunkten varit att komma bort från deltidstjänster. All dagpersonal har heltidstjänster och nattpersonalen har en tjänstgöringsgrad motsvarande 77 procent.

– Att erbjuda samtliga anställda en heltidstjänst ser jag som ett steg i att vara attraktiv arbetsgivare för att både kunna behålla och rekrytera medarbetare i framtiden, säger Anna Reynberg Sjölund, avdelningschef för särskilt boende.

Rosenbackens verksamhet är i gång och de första hyresgästerna är redan på plats. I första hand är det personer som tidigare bott på Rosenborg som flyttat in och vartefter fylls huset med ytterligare hyresgäster som beviljats bistånd i form av särskilt boende.

Ännu återstår dock en del byggarbeten. Den rätta entrén kan t.ex. inte färdigställas och tas i bruk förrän det gamla servicehuset rivits. Rivningen av Rosenborg beräknas starta i slutet av april. Tills alla yttre arbeten är klara kommer också tillgången till parkeringsplatser vid boendet att vara begränsad

Kostnaden för det nya vård- och omsorgsboendet, inklusive rivning av Rosenborg, beräknas hamna inom budgeterad investeringsram cirka 180 miljoner kronor.

Nyckelord

Kontakter

Ytterligare information
Anna-Belle Strömberg, omsorgsnämndens ordförande, 070 – 190 49 49.
Anna Reynberg Sjölund, avdelningschef särskilt boende, 070 – 190 59 09.
Lars-Göran Larsson, fastighetsavdelningen, projektledare ”Nybygget”, 070 – 514 51 04.

Bilder

Äldreminister Lena Hallengren klipper invigningsband
Äldreminister Lena Hallengren klipper invigningsband
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Om

Örnsköldsviks Kommun
Örnsköldsviks KommunÖrnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 56 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Följ Örnsköldsviks Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Örnsköldsviks Kommun

Pressinbjudan – så ska partnerskap ge vetenskapligt lyft inom Örnsköldsviks kommunkoncern21.3.2019 08:02:00 CETPressinbjudan

I samband med signering av partnerskap mellan Örnsköldsviks kommun och Mittuniversitetet (26 mars) respektive Umeå universitet (8 april) är media välkomna att ta del av hur det samarbete som inleds ska bidra till vetenskapligt baserad verksamhetsutveckling inom Örnsköldsviks kommunkoncern. För universiteten innebär samarbetet konkreta utmaningar för akademisk forskning och en ökad närvaro i samhället.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum