Umeå kommun

Äldrenämnden beslutade att på sikt lägga ner servicehusen

Dela

Äldreomsorgen står inför en situation där ett antal förändringar behöver göras, för att på bästa sätt säkra en god vård- och omsorgskvalitet inför framtiden. Antalet äldre ökar och äldreomsorgen behöver därmed anpassas för att kunna ta hand om ett större antal svårt sjuka äldre. De lokaler och de boendeformer som finns i dagsläget behöver justeras för att på bästa sätt skapa resurseffektiva lokaler.

- Vi måste säkra att vi har boendeplatser som är anpassade för att ge omfattande vård och omsorg. Alternativet till inriktningsbeslutet är att dra ner på bemanningen och det är inte en väg som vi vill gå. De tomma platser som idag finns på servicehusen innebär en kostnad för äldrenämnden på 8,3 miljoner kronor per år och det har vi inte råd med, säger Carin Nilsson, ordförande äldrenämnden.

Följande tre förändringar föreslogs och beslutades:

  1. Ett korttidscentrum skapas på Mariehem, i de lokaler som tidigare inrymde ett vård- och omsorgsboende
  2. En resursenhet med 8 platser skapas på Aktrisen på Umedalen, där personer med beteendemässiga och psykiska symptom vid demens (BPSD) kan få en mer välanpassad vård och omsorg än i dagsläget
  3. Servicehusen avvecklas succesivt som boendeform

Inriktningsbeslutet stöddes av socialdemokraterna, kristdemokraterna, liberalerna, moderaterna och miljöpartiet.

Nämnden beslutade även att konsekvensbeskrivning på kort och lång sikt ska redovisas till nämnden, att det ska föras samtal med AB Bostaden i syfte att ställa om nuvarande servicehus till trygghetsboenden.

Centerpartiet och vänsterpartiet reserverade sig till förmån för sina egna yrkanden.

Mer information

Carin Nilsson (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-681 37 53
carin.nilsson@umea.se

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Åsa Bäckström (V)
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-202 95 12
asa.backstrom@umea.se

Malin Sundbom
verksamhetschef
vård- och omsorgsboende
Umeå kommun
070-650 69 97
malin.sundbom@umea.se

Nyckelord

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum