Linköpings kommun

Äldrenämnden: Kort väntan till äldreomsorgen

Dela

Det är kort väntan på plats inom äldreomsorgen, visar ny statistik. Samtidigt ska förändrade kvalitetskrav ge ännu bättre vård för de äldre. Det är några av ärendena som kom upp på gårdagens nämndmöte.

Ärende 3: Inga kötider inom äldreomsorgen

Alla som beviljas plats inom äldreomsorgen blir erbjudna det inom tre månader. Det visar ny statistik från Socialförvaltningen. Omsorgskontoret fortsätter följa upp vilken typ av vårdplatser det finns behov av inom kommunen.

– Vi ska alltid kunna erbjuda anpassat boende och anpassad omsorg efter den äldres behov och fortsätter att bygga ut antalet platser, säger Mikael Sanfridson (S), ordförande i äldrenämnden.

När en person vill ta del av äldreomsorg lämnar personen in en ansökan som behandlas av en biståndshandläggare. Det kan handla om till exempel hemtjänst eller omsorgsboende. Om den äldre sedan beviljas omsorg är väntetiden max tre månader enligt lag, vilket Linköpings kommun klarar att hålla sig inom.  

– Vi har inga kötider och ska heller inte ha några, säger Mikael Sanfridson.

I januari 2018 inrapporterades och fördelades 57 lediga vårdbostäder. Omsorgskontoret bedömer att kommunen klarar att matcha behov och efterfrågan. Det gäller bland annat omställningen av ålderdomshemsplatser till vårdbostäder. Kommunen fortsätter även att bygga ut antalet vårdbostäder.

Under året kommer omsorgskontoret att följa utvecklingen för att se om det finns ytterligare behov av omställningar.

Fakta:
Den 29 januari 2018 väntade sju personer på boende i form av vårdbostad och sju personer på servicelägenhet. En person väntade på växelvård och ingen på dagverksamhet.

Totalt 27 personer väntar på vårdbostad med inriktning demens. Av dessa har två personer väntat på vårdbostad i mer än tre månader, men har även tackat nej till annan erbjuden plats.

Ärende 4: Förändrade kvalitetskrav ska ge ännu bättre vård

Förstärkt ledarskap dygnet runt, höjda krav på bemanning och förstärkta krav på resurser inom rehabiliteringsområdet. Det är några av de nya krav som ställs vid kommande upphandlingar och verksamhetsuppdrag inom äldreomsorgen.

Linköpings kommun inför krav på lägsta bemanning och kollektivsavtalsliknande krav för personalen vid kommande upphandlingar och verksamhetsuppdrag av vårdboenden. Samtidigt fortsätter kommunen att betona vikten av bemanning utifrån individens behov.

– Linköping äldreomsorg håller god kvalitet, men vi ser områden där vi kan förstärka våra kvalitetskrav för att ge våra äldre en bättre omsorg. Genom att vi höjer våra krav när vi upphandlar äldreomsorg visar vi att kvalitet går först, säger Mikael Sanfridson (S), ordförande i äldrenämnden.

Ett annat krav är att det ska finnas arbetsledning dygnet runt på vårdboenden för att säkerställa att de som jobbar kvällar, nätter och helger alltid har ett chefsstöd. Utöver detta ställs nya krav på att det ska finnas tillgång till personal med särskild kompetens inom kultur och fritid för att tillgodose behovet av aktiviteter och social gemenskap. Arbetet ska ske med stöd av tekniska lösningar. Tekniskt stöd ska även användas för att tillgodose behovet av tillsyn. Dessutom ställs ökade krav på resurser inom rehabiliteringsområdet.

För att öka kvaliteten på korttidsboenden har omsorgskontoret arbetat fram ett särskilt förfrågningsunderlag för korttidsplatser. Bland annat ställs krav på att verksamheten ska ha en korttidskoordinator som tillsammans med en kontaktman har det sammanhållna ansvaret för personer som vistas på korttidsboendet. Dessutom samlas korttidsplatserna på färre enheter i kommunen.

För sammanhållna servicehus införs en utvärderingskriterie för de som inför rätt till önskad sysselsättningsgrad, höjda vitesbelopp och krav på att fritidsverksamheten ska få ett uppsökande uppdrag.

Arbetet med att skapa större och mer sammanhållna verksamhetsområden fortsätter. Allt för att skapa större flexibilitet och förutsättningar för rätt till önskad sysselsättningsgrad.Samtidigt ska det finnas några mindre objekt som möjliggör för mindre företag och alternativa driftsformer, som till exempel personalkooperativ, att driva boenden.

Kontakter

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping har 158 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum