Linköpings kommun

Äldrenämnden: Satsningar på fler demensplatser och ökad bemanning

Dela

I äldrenämndens internbudget för 2018 finns satsningar på bland annat fler demensplatser, ökad bemanning och digitalisering av äldreomsorgen. Målet är att varje äldre snabbt och tryggt ska få individuellt anpassad vård, omsorg, boende och stöd med hög kvalitet.

Behovet av fler vårdbostadsplatser för personer med demenssjukdom har ökat. Därför satsar äldrenämnden på att ställa om fler vårdplatser till demensplatser. Omställningen kommer att ske successivt och för 2018 är bedömningen att minst 50 platser kommer att ställas om till demensplatser. För att skapa en trygg och säker vård kommer dessutom mer resurser att tillföras till personal. Totalt avsätts 13,5 miljoner kronor för omställning av demensplatser och ökad bemanning.

– Kvaliteten inom äldreomsorgen ges och avgörs i mötet mellan personalen och den äldre. Ökad bemanning är en viktig del för höjda ambitioner inom äldreomsorgen och för den omställning till ökat antal demensplatser som ingår i budgetförslaget, säger äldrenämndens ordförande Mikael Sanfridson (S).

Personalen inom omsorgen ska ges goda arbetsvillkor och förutsättningar att göra sitt jobb.

Goda arbetsförhållanden, attraktiva arbetsplatser, möjlighet till kompetensutveckling och fortbildning samt rätt till heltid/önskad sysselsättningsgrad är viktiga förutsättningar för att kunna rekrytera och bibehålla personal. I dag står kommunen för kompetensutveckling inom olika områden, detta behöver utvecklas och anpassas utifrån nya arbetssätt och tekniska lösningar.

För att stärka tryggheten och kvaliteten inom äldreomsorgen genomförs också satsningar på digitalisering för totalt 7,5 miljoner kronor. Det handlar framförallt om att utveckla arbetssätt med stöd av tekniska lösningar som underlättar för såväl personal som för de äldre.

– Den nya välfärdstekniken ger oss stora möjligheter att skapa en ännu bättre och tryggare äldreomsorg. Genom att satsa på att utveckla tillsynen genom sensorer och kameror som kombineras med traditionella besök samt testbäddar kan välfärdstekniken anpassas av den äldre, anhöriga och personal utifrån behov, säger Mikael Sanfridson (S).

Ytterligare information lämnas av äldrenämndens ordförande Mikael Sanfridson (S), telefon 0722-40 08 24 eller omsorgsdirektör Linda Ljungqvist, telefon 013-20 73 75.

Kontakter

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping har 157 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum