Linköpings kommun

Äldrenämnden: Satsningar på utbildad personal och ökad bemanning inom äldreomsorgen

Dela

Ökad bemanning, mer individanpassad omsorg samt fler platser inom äldreomsorgen. Det är några av satsningarna i äldrenämndens budget för 2019. Dessutom utlyser man en ny kultur- och fritidstävling under 2018. Det fattade nämnden beslut om igår.

Ärende 5: Satsningar på utbildad personal och ökad bemanning inom äldreomsorgen

Ökad bemanning, mer individanpassad omsorg samt fler platser inom äldreomsorgen. Det är några av satsningarna i äldrenämndens budget för 2019.

Äldrenämndens kostnader har i jämförelse med andra kommuner varit låg, men kommer framöver att öka. Kommunens ambition att öka kvaliteten och bredden i verksamheterna är en av orsakerna till ökade kostnader. Målet är att varje äldre ska få anpassad omsorg och anpassat boende.

– Äldrenämndens verksamhet ska präglas av hög kvalitet, utveckling samt en likvärdig omsorg. Det innebär att alla äldre ska få en god omsorg, oavsett aktör och omsorgsbehov. Ingen äldre ska behöva starka anhöriga, utan Linköpings kommun ska följa upp och säkerställa att varje äldre får en god omvårdnad. Därför måste äldreomsorgen få kosta mer, säger äldrenämndens ordförande Mikael Sanfridson.

Äldrenämnden gör under 2019 en extra satning på ökad bemanning, kompetensutveckling och rätt till ökad sysselsättningsgrad. Satsningen gäller också fortsatt anpassning av boende för att möta de äldres behov.

– Vi vill att varje medarbetare ska ha rätt utbildning för sitt uppdrag och att de som önskar rätt till heltid ska få det. Vi ställer även numera ökade krav på bemanning i våra verksamhetsuppdrag och upphandlingar, säger äldrenämndens ordförande Mikael Sanfridson.

En åldrad befolkning med fler personer med demenssjukdom leder till att kommunen behöver skapa fler demensplatser. Kommunen inför också fler kommunala trygghetsboenden och vid årsskiftet 2018/2019 öppnar ett helt nytt vårdboende i Vallastaden. Under 2019 fortsätter även kommunens arbete med digitalisering inom äldreomsorgen. Målet är att varje äldreboende ska ha wifi senast år 2020.

Kommunfullmäktige fattar beslut om nya ramar för äldrenämnden i juni.

Ärende 6: Ny kultur- och fritidstävling 2018

För att uppmuntra till vardagsaktiviteter på servicehus och äldreboenden utlyser äldrenämnden en kultur- och fritidstävling under 2018. Målet är att skapa en meningsfull vardag för de äldre och sprida goda exempel till andra delar inom äldreomsorgen.

Den nya kultur- och fritidstävlingen ska bidra till en attraktiv fritidsverksamhet där kultur är ett naturligt inslag inom äldreomsorgen i Linköping. Såväl servicehus som vårdboenden kan delta i tävlingen som pågår maj – oktober 2018. Syftet med tävlingen är att motverka den ofrivilliga ensamheten och skapa meningsfulla vardagsaktiviteter för de äldre.

– Redan under 2017 utlyste vi en fritidstävling där vi fick in många fina bidrag. Nu vidareutvecklar vi konceptet och inkluderar även kulturaktiviteter. Vi vill att våra äldre ska ha något att se framemot varje dag och hoppas att tävlingen ska bidra till att skapa många fina stunder för dem, säger äldrenämndens ordförande Mikael Sanfridson.

Äldrenämnden har tidigare år utlyst trädgårdstävlingar inom äldreomsorgen. Erfarenheterna från tävlingarna visar att de bidragit till att skapa en stimulerande utemiljö på flera äldreboenden och servicehus i Linköping. Med den nya tävlingen vill äldrenämnden sprida goda exempel på fritidsaktiviter till andra äldreboenden och servicehus.

Tävlingen har två kategorier: en för servicehus och en för vårdboenden. Första priset i respektive kategori är 12 000 kronor. Tävlingsjuryn består av två politiker från äldrenämnden, två representanter från pensionärsorganisationer, kulturarbetare på Kultur- och fritidsförvaltningen samt planeringsledare på Omsorgs- och äldreförvaltningen.

Kontakter

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping har 158 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

Heltidsaktivering för försörjningsstödsmottagare10.5.2019 14:00:00 CESTPressmeddelande

Trots långvarig högkonjunktur har utanförskapet bitit sig fast hos tusentals Linköpingsbor. Allians för Linköping fortsätter därför att investera för att fler ska få möjlighet till jobb och sysselsättning och har gett i uppdrag till Utbildningskontoret och Social- och omsorgsförvaltningen att utreda hur Linköpings kommun kan införa krav på heltidsaktivering för personer som har försörjningsstöd.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum