Linköpings kommun

Äldrenämnden:Den enskildes rättigheter och behov grunden i äldreomsorgen

Dela

Äldreomsorgen i Linköping byter fokus från en kollektiv till en individuell inriktning. Den enskildes rätt att få insatser som tillgodoser behov och önskemål samt metoder för att följa upp detta, återkommer i flera ärenden vid äldrenämndens sammanträde i dag, torsdag.

Ärende 9 och 12: Den enskildes rättigheter och behov grunden i äldreomsorgen

Äldreomsorgen i Linköping byter fokus från en kollektiv inriktning till en individuell inriktning. Det sker för att den enskilde ska få insatser och boende efter behov och önskemål, samt känna trygghet med sin omsorg.

 Den enskildes rätt att få rätt insatser som tillgodoser behov och önskemål samt metoder för att följa upp detta, återkommer i flera ärenden vid äldrenämndens sammanträde i dag.

– Vårt viktigaste mål är att bryta den ojämlika äldreomsorgen. Oavsett var man bor i Linköpings kommun ska man få en god och likvärdig omsorg. Vi ska ge rätt insats och följa upp att den ger önskat resultat, säger äldrenämndens ordförande Mikael Sanfridson (S).

Äldrenämnden har ambitionen att ta ett större ansvar för att möta ofrivillig ensamhet och isolering, genom områdesbaserad omsorg med servicehusen som bas där man aktivt söker upp äldre i stadsdelarna för att fånga upp behoven.

Nämnden ska följa upp personalkontinuitet inom hemtjänsten. Ökad kontinuitet medför behov av ökad bemanning och kompentensutveckling av personal. Arbetet med rätt till heltid har gett goda resultat.

Ett ökat fokus på den enskilde leder till en förändring av kvalitetsuppföljningen. Äldrenämnden antar en uppföljningsplan för ett halvår i stället för som brukligt ett år. Det beror på att omsorgs- och äldreförvaltningen ska revidera riktlinjerna för uppföljningen och utveckla metoder för uppföljningsarbete med tydligare brukarfokus

– I Linköping ska ingen äldre person falla ”mellan stolarna”. Att ha en stark anhörig som för ens talan ska inte vara en förutsättning för att få god vård och omsorg på lika villkor utifrån de egna behoven. De insatser vi ger ska vi utforma tillsammans med den enskilde, säger äldrenämndens ordförande Mikael Sanfridson (S).

Dessutom ska omsorg-, äldre- och socialnämnderna införa en gemensam inriktning för uppföljning och kontroll som komplement till sina egna uppföljningar. Det införs för att öka helhetssynen och samverkan mellan nämnderna.

Ärende 11: Socialstyrelsens nationella årliga brukarundersökning

Socialstyrelsens nationella årliga brukarundersökning är ett av flera instrument för att följa upp äldreomsorgen. Socialstyrelsen har nyligen publicerat årets undersökning och äldrenämnden får vid dagens nämnd en första genomgång.

Undersökningen visar bland annat att 90 procent av dem som har hemtjänst och 82 procent av dem som har särskilt boende är nöjda.

– Brukarundersökningen ger oss ett bra underlag för vårt fortsatta arbete. Vi ser att vi behöver förstärka vårt arbete kring en jämlik äldreomsorg för att säkerställa att alla äldre i Linköping får en god omvårdnad, säger Mikael Sanfridson (S).

Brukarundersökningen är ett av de instrument som Linköpings kommun har för att följa upp verksamheten. I årets brukarundersökning framkommer det att det finns stora skillnader mellan verksamheter/utförare för både hemtjänst och särskilt boende. Detta är ett område där äldrenämnden kommer arbeta vidare för att säkerställa en jämlik omvårdad inom Linköpings äldreomsorg.

De resultat som kommer fram i brukarundersökningen och andra uppföljningar visar många goda exempel på trygga insatser med hög kvalitet där den äldre har ett stort inflytande. Dessa goda exempel ska spridas för att höja resultaten för de verksamheter som ligger lågt.

Eftersom brukarundersökningen visar att det finns skillnader, ska äldreomsorgen arbeta med riktade insatser i stället för generella åtgärder.

Kontakter

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping har 157 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum