Umeå kommun

Äldrenämndens delårsrapport

Dela

Äldrenämndens delårsrapport för perioden januari till augusti redovisar ett positivt resultat på 34,6 miljoner kronor. Prestationsbidrag från staten, effekterna av pandemin så som ersättning för sjuklönekostnader samt lägre lönekostnader än normalt är några av orsakerna till det positiva resultatet.

Det finns förklarliga skäl till att budgetavvikelsen ligger på plus 34,6 miljoner kronor.

– Det positiva resultatet har i stor utsträckning påverkats av färre antal beslutade timmar inom hemtjänst än budgeterat samt lägre lönekostnader än normalt på grund av bemanningssvårigheter. Med hjälp av statsbidrag har också merkostnader för till exempel personal kunnat kompenseras till viss del. Utbetalning av ett prestationsbaserat bidrag från staten är också en av orsakerna till det positiva resultatet, säger Carin Nilsson (S), ordförande, äldrenämnden.

Ökad efterfrågan på stöd från äldreomsorgen

Äldrenämnden har sett en fortsatt ökning av ansökningar av hemtjänst och särskilt boende för äldre samt behov av hemsjukvård. Volymerna börjar nu närma sig de nivåer som utfördes innan pandemin.

Satsning på utbildning av personal

Satsningen på kompetenshöjande insatser inom ramen för Äldreomsorgslyftet fortsätter. När statens satsning minskades med 50% inför hösten 2022 kompenserar äldrenämnden genom att låta de medarbetare som påbörjat utbildningen få fortsätta studera på 50% året ut.

– Det är viktigt att så många medarbetare som möjligt kan erbjudas kompetenshöjande utbildning. Därför satsar äldrenämnden extra medel till detta nu under hösten, säger Carin Nilsson (S), ordförande äldrenämnden.

Även om det finns ett stort intresse för att studera, och många utbildar sig, så är det en utmaning för verksamheterna då tillgången på vikarier med rätt kompetens är mindre än det behov som finns. Vilket är en av orsakerna till att budgetavvikelsen ligger på plus. Utbildningssamordnare, verksamheten och rekryteringscentrum arbetar för att möta den utmaningen.

Mer information

Carin Nilsson (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-681 37 53
carin.nilsson@umea.se

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Åsa Bäckström (V)
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-202 95 12
asa.backstrom@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Stämningsfullt med Umeås julbelysning29.11.2022 07:30:00 CET | Pressmeddelande

Med första advent bakom oss och december framför oss växlar Umeå över från Höstljus till julbelysning. De främsta ljusbärarna – de ståtliga julgranarna på torgen – är exempelvis smyckade och tända. – Umeå behöver sitt ljus. Det bidrar till ökad trivsel, att folk går ut och möts och gör att vi bildligt och bokstavligt får ljuspunkter i tillvaron, säger Karin Isaksson, teknisk direktör på Umeå kommun.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum