Umeå kommun

Äldrenämndens ekonomiska resultat 2020

Dela

Årsbokslutet för äldrenämnden visar ett resultat på +58,2 mnkr. Överskottet beror på att förebyggande verksamheter varit stängda, inflödet till hemtjänst och vård- och omsorgsboende varit mindre än budgeterat och dessutom har äldrenämnden erhållit stadsbidrag för sjuklöner och merkostnader kopplat till pandemin.

– Samtliga verksamheter inom äldreomsorgen har varit och är fortfarande starkt påverkade av pandemin. Det är därför med stor stolthet som jag ser tillbaka på året som gått och kan konstatera att alla medarbetare gjort ett fantastiskt bra jobb i detta osedvanliga läge, säger Carin Nilsson (S), ordförande, äldrenämnden.

Både kostnader och intäkter ökade under året

Kostnaderna ökade med cirka 53 mnkr, varav merparten är personalkostnader och inköp av skyddsutrustning. 32,8 mnkr har inkommit som ersättning för dessa merkostnader i form av stadsbidrag och ytterligare 28,2 mnkr har återsökts.

Äldrenämndens nettokostnader (1 059,7 mnkr) ökade med 0,5 % (5,3 mnkr) i jämförelse med 2019. För att ha en budget i balans kunde nettokostnaderna öka med 6,0 % (63,5 mnkr) vilket innebär en positiv budgetavvikelse på +58,2 mnkr. Att nettokostnaderna inte ökat mer mellan 2019 och 2020 beror mycket på pandemin där alla verksamheter påverkats på ett eller annat sätt.

Resultat per verksamhet:

  • Vård- och omsorgsboende +8,9 mnkr
  • Hemtjänst +24,7 mnkr
  • Hälso- och sjukvård -7,9 mnkr
  • Betalningsansvar +8,1 mnkr
  • Ej biståndsbeprövad verksamhet +1,0 mnkr
  • Gemensamma kostnader +23,4 mnkr

Genusmedvetet arbetssätt ger resultat

Inom äldreomsorgens myndighetsutövning har ett genusmedvetet arbetssätt och stöd för handläggarna vid bedömning arbetats fram. Arbetet visar positiva resultat då kvinnor och män i snitt har samma antal timmar beviljade hemtjänsttimmar vid beslut om särskilt boende under 2020. Under 2019 var skillnaden mellan könen betydligt större då det skiljde 5 timmar i snitt.

Antal beviljade hemtjänsttimmar i snitt, uppdelat på år och kön:

 

Kvinnor

Män

2020

15 timmar

14,6 timmar

2019

16 timmar

11 timmar

 

Mer information

Carin Nilsson (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-681 37 53
carin.nilsson@umea.se

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Åsa Bäckström (V)
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-202 95 12
asa.backstrom@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum