Umeå kommun

Äldrenämndens uppdragsplan och budget 2019

Dela

Att införa digital teknik, förbättra kontinuiteten inom hemtjänsten samt granska beslut om särskilt boende utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv är några av de satsningar som äldrenämnden prioriterar 2019. Efter en utökning med 83,7 miljoner kronor för indexuppräkning, förändrade arbetsgivaravgifter och volymökningar blir den totala budgeten 1 048,1 miljoner kronor.

Nyckelord

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se

Trots en utökad budget behöver äldrenämnden prioritera och effektivisera med 50 miljoner kronor för att hålla budgeten i balans, detta beror till stor del på kostnader kopplade till heltidsinförandet men även det ökande behovet av äldreomsorg.

– Äldreomsorgen behöver anpassas utifrån nya behov och förväntningar, att se över vilka arbetsmoment som kan digitaliseras för att på så sätt frigöra tid för personalen att ge kvalitativ omsorg är en naturlig del av samhällsutvecklingen och ett av flera sätt att på sikt kunna möta de ökade behoven, säger Janet Ågren (S), ordförande äldrenämnden.

Nya digitala produkter testas

Äldreomsorgen kommer under 2019 att köpa in och testa flera olika digitala produkter som syftar till ökad trygghet, delaktighet och självständighet för äldre. Trygghetskamera och medicingivare var först ut och används nu i verksamheten.

Trygg med hemtjänstpersonalen

Äldrenämnden skärper uppföljningen av kontinuiteten inom hemtjänsten och begär rapportering en gång per månad istället för tre gånger per år.

– Äldre och deras anhöriga ska känna sig trygga med det stöd och den hjälp som äldreomsorgen utför. För hemtjänsten del är det därför viktigt att minska antalet personer som utför insatser hos den äldre, säger Janet Ågren (S), ordförande äldrenämnden.

Jämställdhetsperspektiv på beslut

Kommunens invånare har rätt till en jämlik vård och omsorg. För att säkerställa detta ska samtliga beslut om särskilt boende som tas under 2019 följas upp och granskas utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv.

Mer information:

Janet Ågren (S) 
ordförande 
äldrenämnden 
Umeå kommun 
070-610 47 85 
janet.agren@umea.se

Veronica Kerr (KD) 
vice ordförande 
äldrenämnden 
Umeå kommun 
070-259 55 95 
veronica.kerr@umea.se

Mia Winroth (MP) 
2:e vice ordförande 
äldrenämnden 
Umeå kommun 
073-073 92 90 
maria.winroth@umea.se

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum