Stockholms stad

Äldreomsorgen på Södermalm tog hem ett pris och ett hedersomnämnande vid årets Kvalitetsutmärkelse

Dela

Vid årets Kvalitetsutmärkelse tog äldreomsorgen på Södermalm hem ett pris och ett hedersomnämnande. I klassen äldreomsorg vann Bergsunds vård- och omsorgsboende, Temabo AB, och Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende, Södermalms stadsdelsförvaltning, fick ett hedersutnämnande.

− De finns många verksamheter inom äldreomsorgen i stadsdelsområdet som gör ett fantastiskt jobb. Att vi fick ett pris och ett hedersomnämnande i år är ett bevis på detta, säger Patric Rylander, chef för äldreomsorgsavdelningen på Södermalm.

− De är verkligen värda priserna och vi gläds med dem. Våra brukarundersökningar bekräftar att dessa verksamheter har hög kvalitet, säger tf. stadsdelsdirektör Lisa Kinnari.

− Det är jätteroligt att verksamheternas utvecklingsarbete har gett resultat. En verklig laginsats. Och en bra omsorg om de äldre är en av stadsdelens viktigaste uppgifter, säger nämndordförande Anders Göransson (S.

Prismotivering Bergsunds vård- och omsorgsboende, Temabo AB

"Den här verksamheten utgår från ett salutogent arbetssätt, som skapar meningsfullhet och välbefinnande hos de äldre. Verksamheten satsar mycket på vardagsrehabilitering och erbjuder ett brett utbud av aktiviteter för sina brukare. Även former och resurser för att fånga upp de äldres existentiella behov finns. Ett flertal formaliserade forum finns för både medarbetare, brukare och anhöriga, för att skapa dialog och sätta brukaren i centrum. Medarbetarna ges möjlighet till utveckling utifrån kompetens och intresseområde, kopplat till verksamhetens behov."

Motivering hedersomnämnande Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende

"Den här verksamheten har ett mycket tydligt brukarfokus och använder dygnets alla timmar till att på bästa sätt tillgodose brukarnas behov och önskemål. En stor satsning har gjorts på bemötandefrågor, där personalen har kompetensutvecklats och där kontinuerlig reflektion kring vad som fungerar för den enskilde gör att bemötandet ständigt utvecklas och anpassas. Vilket också avspeglar sig i brukarundersökningen. Utgångspunkten är att varje boende har rätten att bli bemött på ett sätt som gör att han eller hon kan leva fullt ut. Verksamheten tilldelas ett hedersomnämnande för att man på ett målmedvetet sätt har lyft och arbetar med bemötandefrågor."

Om kvalitetsutmärkelsen

Kvalitetsutmärkelsen är Stockholms stads eget årliga pris för att uppmärksamma, belöna och rikta ljuset mot framgångsrik verksamhetsutveckling i staden. Alla kommunalt drivna verksamheter och enskilt drivna verksamheter som finansieras av staden är välkomna att delta i kvalitetsutmärkelsen.

Läs mer på stockholm.se

Kontaktpersoner

Patric Rylander äldreomsorgsavdelningen
tfn 076-12 12 081
patric.rylander@stockholm.se

Elisabeth Sandell, pressansvarig 
tfn 076-12 12 040
elisabeth.sandell@stockholm.se

Följ oss på Twitter: https://twitter.com/sodermalmssdf

Nyckelord

Bilder

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

+46 8 508 290 00http://stockholm.se/presskontakt

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Översikt av Stockholmsenkätens resultat för Skärholmens stadsdelsförvaltning 201817.10.2018 13:48Pressmeddelande

När det gäller ANDT-frågor ser vi ett fortsatt positivt resultat när det gäller alkoholkonsumtion, tobak och narkotika. Inga stora variationer har skett över tid. Vad det gäller brott har Skärholmens stadsdelsförvaltning flera utmaningar samtidigt som tryggheten bland flickor ökat. Vi ser också ett ökat deltagande av både flickor och pojkar på fritidsgårdar/mötesplatser: för år 9 ligger Skärholmen högst i staden när det kommer till flickors deltagande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum