Stockholms stad

Äldreomsorgen på Södermalm tog hem ett pris och ett hedersomnämnande vid årets Kvalitetsutmärkelse

Dela

Vid årets Kvalitetsutmärkelse tog äldreomsorgen på Södermalm hem ett pris och ett hedersomnämnande. I klassen äldreomsorg vann Bergsunds vård- och omsorgsboende, Temabo AB, och Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende, Södermalms stadsdelsförvaltning, fick ett hedersutnämnande.

− De finns många verksamheter inom äldreomsorgen i stadsdelsområdet som gör ett fantastiskt jobb. Att vi fick ett pris och ett hedersomnämnande i år är ett bevis på detta, säger Patric Rylander, chef för äldreomsorgsavdelningen på Södermalm.

− De är verkligen värda priserna och vi gläds med dem. Våra brukarundersökningar bekräftar att dessa verksamheter har hög kvalitet, säger tf. stadsdelsdirektör Lisa Kinnari.

− Det är jätteroligt att verksamheternas utvecklingsarbete har gett resultat. En verklig laginsats. Och en bra omsorg om de äldre är en av stadsdelens viktigaste uppgifter, säger nämndordförande Anders Göransson (S.

Prismotivering Bergsunds vård- och omsorgsboende, Temabo AB

"Den här verksamheten utgår från ett salutogent arbetssätt, som skapar meningsfullhet och välbefinnande hos de äldre. Verksamheten satsar mycket på vardagsrehabilitering och erbjuder ett brett utbud av aktiviteter för sina brukare. Även former och resurser för att fånga upp de äldres existentiella behov finns. Ett flertal formaliserade forum finns för både medarbetare, brukare och anhöriga, för att skapa dialog och sätta brukaren i centrum. Medarbetarna ges möjlighet till utveckling utifrån kompetens och intresseområde, kopplat till verksamhetens behov."

Motivering hedersomnämnande Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende

"Den här verksamheten har ett mycket tydligt brukarfokus och använder dygnets alla timmar till att på bästa sätt tillgodose brukarnas behov och önskemål. En stor satsning har gjorts på bemötandefrågor, där personalen har kompetensutvecklats och där kontinuerlig reflektion kring vad som fungerar för den enskilde gör att bemötandet ständigt utvecklas och anpassas. Vilket också avspeglar sig i brukarundersökningen. Utgångspunkten är att varje boende har rätten att bli bemött på ett sätt som gör att han eller hon kan leva fullt ut. Verksamheten tilldelas ett hedersomnämnande för att man på ett målmedvetet sätt har lyft och arbetar med bemötandefrågor."

Om kvalitetsutmärkelsen

Kvalitetsutmärkelsen är Stockholms stads eget årliga pris för att uppmärksamma, belöna och rikta ljuset mot framgångsrik verksamhetsutveckling i staden. Alla kommunalt drivna verksamheter och enskilt drivna verksamheter som finansieras av staden är välkomna att delta i kvalitetsutmärkelsen.

Läs mer på stockholm.se

Kontaktpersoner

Patric Rylander äldreomsorgsavdelningen
tfn 076-12 12 081
patric.rylander@stockholm.se

Elisabeth Sandell, pressansvarig 
tfn 076-12 12 040
elisabeth.sandell@stockholm.se

Följ oss på Twitter: https://twitter.com/sodermalmssdf

Nyckelord

Bilder

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Hantverkargatan 3
105 35 Stockholm

+46 8 508 290 00http://stockholm.se/presskontakt

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss till exempel i skolan, på äldreboenden, i parken och när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med en hög grad av decentraliserat ansvar. Det innebär att besluten i stor utsträckning fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Årets Bragdpris till stockholmarna för insatserna i samband med terrorattacken 7 april27.10.2017 09:35Pressmeddelande

Priset för Årets Bragd gick till Alla stockholmare för de gemensamma insatserna i samband med terrorattacken den 7 april 2017. Det stod klart när Säkerhetsbranschens egen gala Security Awards gick av stapeln torsdag den 26 oktober. Finansborgarrådet Karin Wanngård (S) var på plats för att ta emot priset tillsammans med oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

Stockholms läns musik- och kulturskolor blickar framåt24.10.2017 12:05Pressmeddelande

Kulturskolan är vår viktigaste verksamhet för barns och ungdomars möjlighet att själva skapa kultur. Därför möts nu drygt 700 medarbetare från Stockholms läns musik- och kulturskolor för att utbyta erfarenheter, blicka mot framtiden och diskutera möjligheter och utmaningar. Konferensen går i linje med regeringens satsningar på kulturskolan och öppnas av Sveriges kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Urval ur dagens program: Sverker Härd, direktör vid Myndigheten för kulturanalys, presenterar kulturen i siffror. Tobias Karlsson känd, från TV4:s ”Let’s Dance”, berättar om hur han som 8-åring började dansa och sedan under många år levde med både mobbing och en dansvärld fylld av beröm och ryggklapp. Torbjörn Neiman, utvecklingschef vid SLL:s kulturförvaltning, berättar om projektet ”Regionalt utvecklad kulturskola”, som drivs av Stockholms läns kommuner tillsammans med bland andra Stockholms läns landstings kulturförvaltning. Carina Hauge-Rouass, prefekt för Institutionen

Grattis till Årets lärare och Årets lärarteam inom vuxenutbildning!20.10.2017 16:55Pressmeddelande

Den 19 oktober utsågs vinnarna av priserna Årets lärare och Årets arbetsteam i Stockholm 2017 i kategorin vuxenutbildning. – Lärarna är skolans ryggrad och vi vill gärna ta den här chansen att tacka alla som jobbar med vuxenutbildningen i Stockholm för deras fenomenala arbete, säger Bengt Jönsson som är chef för Vuxenutbildning Stockholm. Prisets syfte är att lyfta fram lärare och lärarlag inom vuxenutbildningen som utmärker sig för särskilt goda insatser i undervisningssituationen. Prissumman är 10.000 kronor till den vinnande läraren och 50.000 till arbetsteamen. Prispengarna ska användas till kompetensutveckling. – Vinnarna är lärare som gör det lilla extra, som är goda pedagoger och ledare samtidigt som de involverar och väcker intresset hos sina elever. Vi fick fina nomineringar i år och vi har gratulerat alla som var nominerade genom att uppvakta dem på deras arbetsplatser med diplom och tårta, berättar Bengt Jönsson. Motiveringen för Årets lärare 2017, Li Zheng, från OLU Omsorgs

Besök vuxmässan på Kulturhuset Stadsteatern 19 och 20 oktober17.10.2017 15:08Pressmeddelande

Stockholms stads årliga vuxenutbildningsmässa är öppen för alla. Här kan stockholmarna ta del av alla stadens utbildningar som erbjuds genom komvux, yrkeshögskolan, sfi, och särvux. På plats kan besökarna få information om, råd kring och jämföra ett stort antal både teoretiska och yrkesinriktade vuxenutbildningar, inte minst inom bristyrken, där chansen att få jobb är mycket stor. Stort utbud av utbildningar i Stockholm Vuxenutbildningscentrum finns med på plats för att hjälpa besökarna hitta rätt i utbudet. Mässan vänder sig till den som vill studera och bli en av 45 000 personer som går en vuxenutbildning i år. Mässan äger rum varje höst sedan många år tillbaka. –Vuxenutbildningen är högaktuell, aldrig tidigare har vi haft så många som studerar hos oss. Arbetsmarknaden rör sig snabbt och stockholmarna har goda möjligheter att utbilda sig eller uppdatera sina kunskaper när det behövs så att arbetsgivare kan hitta den kompetens de behöver, säger Bengt Jönsson, chef för Vuxenutbildning

Joanna Rubin Dranger – 2018 års juryordförande för Stockholms stads kulturpriser12.10.2017 17:35Pressmeddelande

Stockholms stad delar varje år ut sju priser till kulturutövare eller möjliggörare som har stor betydelse för staden och dess kulturliv. Till ny ordförande för 2018 års jury för Stockholms stads kulturpriser föreslås Joanna Rubin Dranger som är illustratör, författare, serietecknare och professor vid Konstfack. Stockholms kulturnämnd har i uppdrag av kommunstyrelsen att lämna förslag till kandidater för Stockholms stads kulturpriser. Förslaget tas fram av en externt engagerad jury utifrån de nomineringar som stockholmarna skickar in. Vid kommande kulturnämnd den 17 oktober beslutas valet av juryns ordförande.  Kulturnämndens ordförande Roger Mogert är nöjd med förslaget.  – Stadens kulturpriser har en imponerande historia av att uppmärksamma och premiera människor som betytt mycket för staden och dess kulturliv. Joanna Rubin Dranger är en mycket bra ordförande att föra vidare prisets stolta historia, säger kulturborgarråd Roger Mogert.  Stockholms stads kulturpriser delas ut vid en pri

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum