Alecta

Alecta får förlängt uppdrag som ickevalsbolag inom ITP

Dela

Alecta har i konkurrens med andra bolag blivit utsett till ickevalsbolag för att under ytterligare fem år förvalta den premiebestämda ålderspensionen inom ITP-planen, dvs både ITP 1 och ITPK, för privatanställda tjänstemän. För de ITP-anslutna pensionssparare som inte gör ett aktivt val förvaltas tjänstepensionen därmed av Alecta. Alecta har även utsetts till ett av de aktiva val en ITP-ansluten pensionssparare kan göra inom traditionell förvaltning, ett så kallat kryssval.

”Det är mycket glädjande att vi fått förlängt förtroende. Det visar på styrkan i vår premiebestämda produkt, Alecta Optimal Pension. Den genomsnittliga avkastningen har varit 10,9 procent per år de senaste fem åren. Vi pressar nu ner avgiften ytterligare till 0,09 procent för samtliga ITP-försäkrade, vilket fortsatt är den lägsta avgiften. Vi sänker samtidigt avgiftstaket från 900 kronor till 600 kronor per år”, säger Magnus Billing, vd för Alecta.

Utöver sänkta avgifter stärker Alecta garantin. Tidigare garanti gav pensionsspararen det högsta beloppet av 100 procent av inbetald premie eller 70 procent av aktuellt pensionskapital, dvs inbetalda premier och avkastning, vid den första utbetalningen. Garantinivåerna bibehålls, men kriteriet för när förstärkning sker enligt 70-procentsregeln ändras, så att inte individuella pensionssparare ska drabbas negativt av att de går i pension vid ett tillfälle när finansmarknaden tillfälligt har en sättning. Efter förändringen kommer eventuell förstärkning ske vid den första pensionsutbetalningen, samt vid ytterligare två tillfällen, 12 respektive 24 månader därefter.

Dessutom har dämpningsregeln förbättrats så att livslång pension inte kan sjunka mer än fem procent från ett år till ett annat.

Enligt upphandlingens villkor kommer möjligheten att välja placeringsinriktning inom ITP-planen tas bort. Alectas ambition är att ovanstående förändringar ska gälla alla kunder, nya såväl som befintliga. 

”Detta innebär en fortsatt hög trygghet för våra kunder och ägare. Alectas främsta uppdrag, tidigare och efter detta glädjande besked, är att ge kollektivavtalad tjänstepension så stort värde som möjligt både för företags- och privatkunder. Det gör vi med låga avgifter och förvaltning i egen regi. Vi är världens tredje mest kostnadseffektiva tjänstepensionsbolag”, säger Magnus Billing, vd på Alecta.

Premiebestämd försäkring

Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension gav en avkastning på 9,1 procent under 2017, vilket är 0,6 procentenheter bättre än jämförelseindex. Under femårsperioden fram till sista december 2017 har Alecta Optimal Pensions totalavkastning varit 10,9 procent i genomsnitt per år, den senaste femårsperioden. Det är 2,3 procentenheter bättre per år än jämförelseindex under motsvarande period. Förvaltat kapital i Alecta Optimal Pension uppgick till 93 miljarder kronor vid utgången av 2017.

Vid frågor, kontakta
Johan Anderson, presschef Alecta, telefon: 070-288 68 11 eller johan.anderson@alecta.se

Nyckelord

Om

Alecta
Alecta
Regeringsgatan 107
10373 Stockholm

+46 76 16 43 959http://www.alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Alecta erbjuder ålderspension, sjukpension och efterlevandeskydd inom ramen för tjänstepensionen i en kollektiv försäkringslösning. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar 830 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,4 miljoner privatkunder och 34 000 företagskunder. Collectum administrerar tjänstepensionen.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum