Alecta

Alecta höjer pensionerna och fortsätter med premiereduktioner 2019

Dela

2019 höjer Alecta pensionsutbetalningarna med 2,32 procent för förmånsbestämda pensioner inom ITP 2.

Alecta har höjt pensionsutbetalningarna i takt med inflationen sedan ITP-planen bildades 1960. För 2019 har Alectas styrelse beslutat höja de förmånsbestämda pensionerna med 2,32 procent, motsvarande inflationen det senaste året. Höjningen värderas till cirka 11 miljarder kronor och berör de omkring 1,6 miljoner kunder hos Alecta som omfattas av tjänstepensionen ITP 2. Beslutet gäller pensioner under utbetalning samt intjänad pension som ännu inte börjat betalas ut.

Återbäring för riskförsäkringar
Till följd av god ekonomi för Alectas riskförsäkringar har styrelsen beslutat om bibehållen premiereduktion med 65 procent för sjuk- och premiebefrielseförsäkring, samt med 75 procent för familjeskydd.

– Premiereduktionen beräknas ge drygt 4 miljarder kronor i återbäring till våra kundföretag, säger Fredrik Palm, chef för Alectas produktavdelning.

Premien för tjänstegrupplivförsäkring TGL sänks från 29 till 26 kronor per månad och anställd.

Premiereduktion för ålders- och familjepension i ITP 2
Som en följd av lägre marknadsräntor och ökad livslängd har Alecta sedan 2011 successivt höjt premierna i ITP 2. Den senaste premiehöjningen skedde i mars 2017. Premiehöjningarna har gällt vid nyteckning och förmånsökningar och har tillsammans med god avkastning stärkt Alectas finansiella ställning, och därmed förmåga att långsiktigt värdesäkra pensionerna.

Till följd av den starka finansiella ställningen vid utgången av tredje kvartalet har styrelsen, i enlighet med Alectas konsolideringspolicy, fattat beslut om att införa en premiereduktion med 10 procent i förhållande till nu gällande premienivå.

– I praktiken betalar de flesta företagskunder premier som huvudsakligen baseras på de lägre premienivåer som gällde före mars 2017. Det är alltså en mindre del av beståndet som i realiteten berörs av premiereduktionen. Vår bedömning är att premien för ett genomsnittligt kundföretag kommer minska med cirka 2 procent till följd av premiereduktionen, säger Fredrik Palm.

Läs mer om premier för ITP 2

Vid frågor, kontakta
Christina Malmberg Hägerstrand, Chef Extern kommunikation & presschef

christina.hagerstrand@alecta.se

072 855 93 29

Nyckelord

Om

Alecta
Alecta
Regeringsgatan 107
10373 Stockholm

+46 76 16 43 959http://www.alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Alecta erbjuder ålderspension, sjukpension och efterlevandeskydd inom ramen för tjänstepensionen i en kollektiv försäkringslösning. Vi förvaltar 870 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,4 miljoner privatkunder och 34 000 företagskunder. Collectum administrerar tjänstepensionen.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

Många kombinerar redan pension med jobb6.6.2019 09:00:00 CESTPressmeddelande

Alecta har låtit analysera över en halv miljon svenskars ekonomi och kan nu visa att var fjärde 70-åring och var tionde 77-åring jobbar i någon utsträckning. De flesta jobbar vidare helt frivilligt och anger stimulerande arbetsuppgifter som främsta skäl. Samtidigt påbörjas pensioneringsprocessen redan vid 61 år för många, då fler och fler börjar kombinera pension med jobb. Källa: SCB, bearbetning Alecta Alectas analys har utgått från deklarerade inkomster från inkomstskatteåret 2016. Sedan har dessa delats upp i arbets- och pensionsinkomst. Sammantaget ger det en helt ny bild av hur pensioneringen går till. Fredrik Palm, chef för Produkt och analyschef på Alecta kommenterar: ”Detta visar klart och tydligt att pensionering inte sker över en natt. Det är en process som för många pågår under ett decennium. Det faktum att var fjärde 70-åring jobbar i någon utsträckning tycker jag är slående.” Vidare anges de två vanligaste skälen till att jobba efter pensionsåldern vara stimulerande arbets

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum