Alecta

Alecta höjer pensionerna och fortsätter med premiereduktioner 2019

Dela

2019 höjer Alecta pensionsutbetalningarna med 2,32 procent för förmånsbestämda pensioner inom ITP 2.

Alecta har höjt pensionsutbetalningarna i takt med inflationen sedan ITP-planen bildades 1960. För 2019 har Alectas styrelse beslutat höja de förmånsbestämda pensionerna med 2,32 procent, motsvarande inflationen det senaste året. Höjningen värderas till cirka 11 miljarder kronor och berör de omkring 1,6 miljoner kunder hos Alecta som omfattas av tjänstepensionen ITP 2. Beslutet gäller pensioner under utbetalning samt intjänad pension som ännu inte börjat betalas ut.

Återbäring för riskförsäkringar
Till följd av god ekonomi för Alectas riskförsäkringar har styrelsen beslutat om bibehållen premiereduktion med 65 procent för sjuk- och premiebefrielseförsäkring, samt med 75 procent för familjeskydd.

– Premiereduktionen beräknas ge drygt 4 miljarder kronor i återbäring till våra kundföretag, säger Fredrik Palm, chef för Alectas produktavdelning.

Premien för tjänstegrupplivförsäkring TGL sänks från 29 till 26 kronor per månad och anställd.

Premiereduktion för ålders- och familjepension i ITP 2
Som en följd av lägre marknadsräntor och ökad livslängd har Alecta sedan 2011 successivt höjt premierna i ITP 2. Den senaste premiehöjningen skedde i mars 2017. Premiehöjningarna har gällt vid nyteckning och förmånsökningar och har tillsammans med god avkastning stärkt Alectas finansiella ställning, och därmed förmåga att långsiktigt värdesäkra pensionerna.

Till följd av den starka finansiella ställningen vid utgången av tredje kvartalet har styrelsen, i enlighet med Alectas konsolideringspolicy, fattat beslut om att införa en premiereduktion med 10 procent i förhållande till nu gällande premienivå.

– I praktiken betalar de flesta företagskunder premier som huvudsakligen baseras på de lägre premienivåer som gällde före mars 2017. Det är alltså en mindre del av beståndet som i realiteten berörs av premiereduktionen. Vår bedömning är att premien för ett genomsnittligt kundföretag kommer minska med cirka 2 procent till följd av premiereduktionen, säger Fredrik Palm.

Läs mer om premier för ITP 2

Vid frågor, kontakta
Christina Malmberg Hägerstrand, Chef Extern kommunikation & presschef

christina.hagerstrand@alecta.se

072 855 93 29

Nyckelord

Om

Alecta
Alecta
Regeringsgatan 107
10373 Stockholm

+46 72 855 94 16http://www.alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Alecta erbjuder ålderspension, sjukpension och efterlevandeskydd inom ramen för tjänstepensionen i en kollektiv försäkringslösning. Vi förvaltar 870 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,4 miljoner privatkunder och 34 000 företagskunder. Collectum administrerar tjänstepensionen.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum