Alecta

Alecta publicerar Ägarstyrningsrapport 2017 – Utökar löpande rapportering om ägarstyrningsfrågor

Dela

Alecta presenterar idag en ny ägarstyrningsrapport. Rapporten blir årligt återkommande och kompletteras med fler texter på alecta.se löpande under året. Årets rapport innehåller bland annat en trendspaning från stämmosäsongen 2017.

Alecta har deltagit i 16 valberedningar under stämmosäsongen 2017 och har röstat vid bolagsstämmorna i alla innehavsbolag, svenska som utländska. Alectas rapport visar att arbetet i valberedningarna inför årets stämmosäsong i högre grad utgår från bolagens långsiktiga strategi och behov jämfört med tidigare år. Långsiktigheten blir ett förhållningssätt för att hantera förändring i omvärlden och en hög utvecklingstakt.

– I valberedningsarbetet är det viktigt att känna till vad respektive bolag står för men också vilka utmaningar som finns och hur bolagen anpassar sig till dem. Ett exempel är digitalisering som alla bolag behöver hantera idag. Valberedningarnas viktiga arbete utförs nu mer lyhört sett till den typen av frågor och även med ett mer långsiktigt perspektiv vilket är positivt, säger Ramsay Brufer som är ägaransvarig på Alecta.

Ytterligare trender från bolagsstämmosäsongen som lyfts fram i Alectas ägarstyrningsrapport är ökat fokus på ersättningsfrågor, hårdare krav på jämställdhet i styrelser och mer internationellt samarbete mellan stora aktieägare i enskilda frågor.

Återkommande rapportering
Rapporten redovisar Alectas roll som ägare, och lyfter fram Alectas ägarpolicy.

– Alecta bidrar till ett hållbart pensionssystem. Vårt ägande och våra investeringsbeslut får en stor betydelse för våra 2,3 miljoner privatkunders pensioner. I den årliga ägarrapporten och kontinuerligt på vår hemsida vill vi nu ytterligare tydliggöra hur vi arbetar med ägarfrågor, säger Alectas vd Magnus Billing.

Läs gärna hela rapporten här.

För mer information, kontakta
Johan Anderson, presschef, Alecta tel: 070-288 68 11, johan.anderson@alecta.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Alecta
Alecta
Regeringsgatan 107
10373 Stockholm

08-441 63 29http://www.alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 790 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,3 miljoner privatkunder och 34 000 företagskunder.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

Rekordlåga avgifter i ny avtalsperiod för ITP23.10.2018 09:00Pressmeddelande

Alectas finansiella rapport tredje kvartalet 2018 Siffror inom parentes avser nyckeltal per 30 september 2017 • Alecta Optimal Pensions avkastning var 9,7 procent i årstakt den senaste femårsperioden (11,5). • Förmånsbestämd försäkrings avkastning var 7,5 procent i årstakt den senaste femårsperioden (8,3). • Förvaltningskostnadsprocent för pensionsprodukter exklusive valcentraler var 0,05 (0,06) • Kapitalförvaltningskostnadsprocent var 0,021 (0,022).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum