Alecta

Alecta redovisar aktie- och fastighetsinnehav

Dela

I samband med Alectas års- och hållbarhetsredovisning publiceras även en förteckning över Alectas svenska och utländska aktieinnehav och fastighetsbestånd.

– Alectas har en viktig roll i samhället, särskilt för de personer vars tjänstepension vi förvaltar. Genom en hållbar och aktiv kapitalförvaltning som präglas av hög kostnadseffektivitet värnar vi fortsatt om dem och om den samverkansmodell som arbetsmarknadens parter skapade för hundra år sedan, säger Alectas vd Magnus Billing.

Avkastningen för den premiebestämda produkten Alecta Optimal Pension uppgick under 2016 till 5,8 procent. Den genom snittliga årsavkastningen för de senaste fem åren var 12,5 procent, vilket var 4,1 procentenheter bättre än jämförelseindex.

Alectas finansiella ställning är trots det utmanande ränteläget fortsatt stark och solvensgraden uppgick vid utgången av 2016 till 166 procent.

Alecta förvaltade vid utgången av året 774 miljarder kronor åt 2,3 miljoner privatkunder och 34 000 företagskunder. Då Alecta är ett ömsesidigt bolag utgör dessa kunder även bolagets ägare.

Som en del av Alectas förvaltning och uppdrag redovisas samtliga svenska och utländska aktie- och fastighetsinnehav vid utgången av varje kalenderår.

Alectas årsredovisning, hållbarhetsredovisning och innehavsförteckning kan laddas ner här.

För mer information, kontakta:
Johan Anderson, presschef, Alecta tel: 070-288 68 11, johan.anderson@alecta.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Alecta
Alecta
Regeringsgatan 107
10373 Stockholm

08-441 63 29http://www.alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 770 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,3 miljoner privatkunder och 34 000 företagskunder.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum