AlectaAlecta

Alecta skapar en effektivare organisation

Dela

I linje med visionen att vara världens effektivaste tjänstepensionsbolag genomför Alecta en effektivisering av organisationen med tillhörande ledningsförändringar.

I korthet innebär förändringarna att:

  • Kundfokus förstärks genom att allt ansvar för att möta Alectas 2,3 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder samlas i den nya avdelningen Kund. Avdelningschef blir Katarina Thorslund som samtidigt kvarstår som Ekonomichef och vice vd.
  • Ansvaret för att förvalta och utveckla Alectas pensionsprodukter samlas inom den nya avdelningen Produkt. Avdelningschef blir Alectas chefaktuarie Fredrik Palm.
  • Informations- och Marknadskommunikationsavdelningarna slås samman och bildar den nya avdelningen Kommunikation. Avdelningschef blir den nyligen rekryterade Martin Hedensiö.
  • IT-avdelningens ställföreträdande chef Ulf Larsson utses till ordinarie avdelningschef.

Övriga delar av organisationen påverkas inte. Alectas företagsledning består efter förändringarna av:

Magnus Billing, vd
Per Frennberg, chef Kapitalförvaltning och vice vd
Katarina Thorslund, chef Kund samt ekonomichef och vice vd
Fredrik Palm, chef Produkt samt chefaktuarie
Maria Wahl Burvall, chef HR
Ulf Larsson, chef IT
Martin Hedensiö, chef Kommunikation
Magnus Landare, chef Juridik

Samtliga förändringar gäller per idag den 12 september 2016.

Vid frågor, kontakta
Magnus Billing, vd, telefon 08-441 65 59
Johan Anderson, presschef, telefon 070-288 68 11 eller johan.anderson@alecta.se

Kontakter

Johan Anderson, presschef Alecta, telefon: 070-288 68 11 eller johan.anderson@alecta.se

Länkar

Om

Alecta
Alecta
Regeringsgatan 107
10373 Stockholm

08-441 63 29http://www.alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 730 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,3 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

Rekordlåga avgifter i ny avtalsperiod för ITP23.10.2018 09:00Pressmeddelande

Alectas finansiella rapport tredje kvartalet 2018 Siffror inom parentes avser nyckeltal per 30 september 2017 • Alecta Optimal Pensions avkastning var 9,7 procent i årstakt den senaste femårsperioden (11,5). • Förmånsbestämd försäkrings avkastning var 7,5 procent i årstakt den senaste femårsperioden (8,3). • Förvaltningskostnadsprocent för pensionsprodukter exklusive valcentraler var 0,05 (0,06) • Kapitalförvaltningskostnadsprocent var 0,021 (0,022).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum