Alecta

Alecta välkomnar nästa steg mot en mer hållbar finansmarknad

Dela

En gemensam klassificering av hållbara tillgångar och verksamheter blir den centrala komponenten för en mer hållbar och långsiktig finansmarknad inom EU. Det framgår av den åtgärdsplan som EU-kommissionen presenterade den 8 mars. Åtgärdsplanen bygger på rekommendationerna från expertgruppen HLEG on Sustainable Finance som Alectas vd Magnus Billing deltagit i.

I åtgärdsplanen förra veckan var det tydligt att kommissionen betraktar klassificering av hållbara tillgångar och verksamheter – så kallad taxonomi – med koppling till EU:s klimatmål och Parisavtalet som en viktig nyckel i att främja ett ökat utbud av gröna och hållbara investeringsmöjligheter och underlätta och effektivisera beslut om hållbara investeringar för exempelvis institutionella investerare som pensionsfonder, och för kapitalförvaltare. På det stora hela har kommissionen tagit HLEG-rekommendationerna vidare till förslag om lagstiftning eller andra mer utforskande initiativ.

– Det är en styrka att kommissionen presenterar så konkreta åtgärder för att agera på expertgruppens rekommendationer. Tiden är mogen för handling och vi är många som ser fram emot den här utvecklingen, säger Magnus Billing, vd på Alecta och den enda svenska representanten i HLEG.

– Två av punkterna som kommissionen tar upp i sin åtgärdsplan och som engagerat mig särskilt i arbetet är besluten att förtydliga att hållbarhet är en del i förvaltaruppdraget och att driva på utvecklingen av redovisning av klimatrisker och scenarioanalyser. Jag tror att det kommer att bidra till att utvecklingen mot en mer långsiktig och hållbar finansmarknad får ett brett genomslag, säger Magnus Billing.

Stort genomslag för rekommendationerna
Tack vare ett nära samarbete med kommissionen har arbetet kunnat löpa parallellt. En åtgärdsplan presenterades bara drygt en månad efter slutrapporten. Några av de preliminära rekommendationerna som expertgruppen redovisade i juli har redan resulterat i förslag till nya direktiv från kommissionen, exempelvis tillsynsmyndigheternas hållbarhetsmandat.

Öka medvetenheten på svenska marknaden
Tillsammans med Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar, bjöd Alecta in Swesifs medlemmar till ett seminarium om HLEG-rekommendationerna för en hållbar finansmarknad den 14 mars. Magnus Billing presenterade HLEG-arbetet översiktligt och därefter diskuterades rekommendationerna och åtgärdsplanen av en panel bestående av Magnus Emfel från WWF, Johan Florén från AP7, Carina Silberg från Alecta och Åsa Sterte från Finansdepartementet. Panelen modererades av Anita Lindberg från Alfred Berg som är ordförande i Swesif.

– Vi på Swesif ser ett stort intresse från våra medlemmar kring detta initiativ som kommer att ha direkt påverkan på aktörerna på finansmarknaden. Frågorna kretsar kring hur den egna organisationen påverkas av rekommendationerna och EU-kommissionens åtgärder och vilka möjligheter som öppnas för branschen. Att öka medvetenhet om hållbara investeringar och sprida kunskap ligger i kärnan av Swesifs syfte, därför ser vi fram emot att få ta del av flera olika organisationers syn på rekommendationerna, säger Swesifs ordförande Anita Lindberg.

Om HLEG
I slutet av 2016 tillsatte EU-kommissionen en grupp av experter och observatörer med bred representation från finanssektorn, intresseorganisationer och akademi, en så kallad High-Level Expert Group (HLEG). Under hela 2017 arbetade gruppen för att ta fram förslag på åtgärder för att främja en mer långsiktig och hållbar finansmarknad.

Gruppen uppdrag syftar till en bättre utveckling inom EU genom att främja finansiering som klimatomställningen kräver och som möter långsiktiga samhällsbehov, och samtidigt stimulera en hållbar och inkluderande tillväxt och innovation. Det syftar också till att upprätthålla en stark finansiell stabilitet genom att säkra att finansiella beslut beaktar hållbarhet sett som långsiktiga risker och möjligheter för värdeskapande. Slutrapporten som kom i slutet av januari 2018 innehöll en rad rekommendationer till EU-kommissionen om konkreta åtgärder.

Om Swesif
Swesif är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Verksamheten syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar. Bland de cirka 90 medlemmarna finns institutionella ägare, kapitalförvaltare, analysföretag och organisationer.

Swesif

Vid frågor, kontakta
Johan Anderson, presschef Alecta, telefon: 070-288 68 11 eller johan.anderson@alecta.se

Nyckelord

Om

Alecta
Alecta
Regeringsgatan 107
10373 Stockholm

+46 76 16 43 959http://www.alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Alecta erbjuder ålderspension, sjukpension och efterlevandeskydd inom ramen för tjänstepensionen i en kollektiv försäkringslösning. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar 830 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,4 miljoner privatkunder och 34 000 företagskunder. Collectum administrerar tjänstepensionen.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum