Alecta värdesäkrar pensioner och justerar riskpremier för 2017

Dela

Alectas styrelse har beslutat att värdesäkra förmånsbestämda pensioner med 0,59 procent och att höja riskpremierna för sjuk- och premiebefrielseförsäkring.

I den förmånsbestämda ITP 2-planen är ambitionen att pensionsutbetalningarna ska höjas i takt med inflationen vilket har skett sedan planens tillkomst 1960. Alectas styrelse har beslutat att höja de förmånsbestämda pensionerna med 0,59 procent i januari 2017. Beslutet omfattar både pensioner under utbetalning och intjänade pensionsrätter, så kallade fribrev.

– Det är glädjande att vi långsiktigt kan säkra våra kunders pensioner motsvarande inflationen. Uppräkningen för 2017 är något lägre än inflationen på 0,91 procent under mätperioden. Skillnaden beror på att Alecta höll pensionerna oförändrade 2015 trots att vi då hade negativ inflation under mätperioden, säger Fredrik Palm, produktchef och chefaktuarie på Alecta.

Ändrade riskpremier
Premierna för sjuk- och premiebefrielseförsäkring höjs till följd av ökad sjuklighet och minskat överskott för riskförsäkringarna. Förändringarna förväntas leda till att företagens premier för dessa försäkringar ökar från 1,2 till 2,0 miljarder kronor under 2017.

– Vi har de senaste åren sett ökade sjuktal och justerar nu återigen våra premier.
I de förändrade premierna ingår även att premiereduktionerna, som de senaste åren getts med 75 procent, minskas till 65 procent för 2017, säger Fredrik Palm.

Premien för tjänstegrupplivförsäkring TGL sänks från 36 till 32 kronor per månad och anställd.

Mer information om Alectas premier 2017
http://www.alecta.se/Foretag/Om-tjanstepension/Premier-for-ITP

För mer information, kontakta gärna
Fredrik Palm, chef Produkt samt chefaktuarie, Alecta, 08-441 63 16, fredrik.palm@alecta.se
Johan Anderson, presschef, Alecta, 070-288 68 11, johan.anderson@alecta.se

Nyckelord

Om

Alecta
Alecta
Regeringsgatan 107
10373 Stockholm

08-441 63 29http://www.alecta.se

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

Rekordlåga avgifter i ny avtalsperiod för ITP23.10.2018 09:00Pressmeddelande

Alectas finansiella rapport tredje kvartalet 2018 Siffror inom parentes avser nyckeltal per 30 september 2017 • Alecta Optimal Pensions avkastning var 9,7 procent i årstakt den senaste femårsperioden (11,5). • Förmånsbestämd försäkrings avkastning var 7,5 procent i årstakt den senaste femårsperioden (8,3). • Förvaltningskostnadsprocent för pensionsprodukter exklusive valcentraler var 0,05 (0,06) • Kapitalförvaltningskostnadsprocent var 0,021 (0,022).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum