Alecta

Alectas Ägarrapport 2020 – värdeskapande omställning och ny organisation

Dela

Alectas uppdrag är att bolagets kunder, som också är dess ägare, ska få en bra tjänstepension. En viktig del i att skapa god avkastning på lång sikt är en aktiv ägarstyrning. Under den globala pandemin 2020 har de områden som Alecta fokuserar på i ägarstyrningen visat sig centrala för att bidra till en värdeskapande omställning och återhämtning.

Alectas ägarrapport 2020 sammanfattar de olika delarna av ägarstyrningen och innehåller regulatorisk rapportering, konkreta case och en beskrivning av inriktningen på arbetet framåt.

I Alectas ägarrapport 2019 lanserades begreppet Värdeskapande omställning. Ett begrepp som sammanfattar vår syn på den omställning näringslivet står inför sett till de globala klimatmålen i Parisavtalet men också sett till tekniska framsteg och de kommande generationernas krav. Inom begreppet identifierades fem områden som under 2020 och även framåt kommer att prägla Alectas ägarstyrningsarbete:

  • Klimatrelaterad omställning
  • Digital omställning
  • Innovation
  • Mångfald
  • Företagskultur

Den 1 september inrättades också en ny grupp inom Alectas kapitalförvaltning: Ägarstyrning & Hållbarhet. I gruppen samlas medarbetare på Alecta med huvudsakliga arbetsuppgifter inom ägarstyrning och hållbarhet.

-          Vi kan med säkerhet säga att alla ovan nämnda begrepp har aktualiserats än mer i och med COVID-19. Pandemin har visat att bolag som arbetar systematiskt med ESG-frågor har en mer stabil värdeutveckling än bolag som inte gör det, säger Carina Silberg, chef Ägarstyrning och Hållbarhet

Alecta har som målsättning att bli tydligare mot sina portföljbolag och samlade därför ledande företrädare för de svenska innehavsbolagen till en livesändning den 22 september. Talare var representanter för Alectas kapitalförvaltning och vd Magnus Billing.

Rapporten kan läsas i sin helhethttps://www.alecta.se/om-alecta/hallbarhet-och-agande/ansvarsfulla/agarstyrningsrapport/

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Alecta
Alecta
Regeringsgatan 107
10373 Stockholm

+46 76 16 43 959http://www.alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 900 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,6 miljoner privatkunder och 35 000 företagskunder.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum