Stockholms stad

Alla elever i fokus för årets lärarlag på Kungsholmens gymnasium

Dela

NH-laget på Kungsholmens gymnasium får utmärkelsen Årets lärarlag på gymnasiet av Stockholms stad. Lärarlaget prisas bland annat för sitt arbete med att ha utvecklat olika verktyg till stöd både för högpresterande elever och elever med stora utmaningar.

Laguppställningen för årets lärarlag på Kungsholmens gymnasium. Foto: Pelle Mårtenson
Laguppställningen för årets lärarlag på Kungsholmens gymnasium. Foto: Pelle Mårtenson

NH-laget består av lärare som undervisar i natur- och humanioraämnen. Dessutom ingår en specialpedagog och en skolsköterska i laget. Hållbart lärande baserat på vetenskaplig grund är basen för hur laget arbetar för att se alla elever och tillgodose varje enskild elevs behov. Eleverna är alltid i fokus.

Eva Schough Tarandi arbetar som utvecklingsledare och är förstelärare i latin, tyska och människans språk. Hon berättar att skolan alltid arbetar centrerat kring klasserna i tvärvetenskapliga lag.

- Vi vill hjälpa elever som känner sig stressade att må bra. Vi hjälper inte bara de som behöver särskilt stöd utan även de elever som det går bra för, säger Eva.

Sextonmannalag som får saker att hända

Det som kännetecknar NH-laget är att de arbetar bra tillsammans. De stöttar varandra, pratar mycket och har ett gemensamt driv.

- När jag pratade med de andra i laget inför den här intervjun så lyfte de att vi får saker gjorda. När vi tar oss an ett projekt så händer det. Vi har både idéer och handlingskraft och också väldigt kul ihop.

Hela NH-laget på Kungsholmens gymnasium

• Markus Andersson, biologi, kemi och naturkunskap, lektor
• Mikaela Andersson, matematik och kemi
• Jenny Canato Källgren, engelska, italienska och människans språk
• Andreas Eklind, matematik och fysik, utvecklingslärare i IT
• Anna Emtfors-Nilsson, specialpedagog
• Fredrik Hornegård, religion och historia
• Pär Hägglund, engelska, spanska och franska
• Karin Jarelöv, svenska och engelska, förstelärare i svenska
• Marita Karlsson, biologi, kemi och naturkunskap
• Markus Lundberg, engelska och idrott
• Martha Malmquist, svenska och spanska
• Jörgen Niklasson, matematik
• Sofie Ringö, skolsköterska
• Peter Sörensen, historia och samhällskunskap
• Samy Sancho, matematik och fysik
• Eva Schough Tarandi, latin, tyska, människans språk, förstelärare, utvecklingsledare


Juryns motivering

För NH-laget är elevernas bästa i fokus i deras samarbete. Genom ett medvetet arbete med hållbart lärande baserat på vetenskaplig grund har laget utvecklat olika verktyg till stöd både för högpresterande elever och elever med stora utmaningar. Progression är ett ledord för undervisningen och eleverna får från år 1 successivt fler strategier till exempel vad gäller kamratrespons för att de senare skall kunna arbeta mer självständigt.  

 Lärarna arbetar medvetet för att minska stressen hos eleverna bland annat genom kontinuerliga muntliga återkopplingar och att erbjuda lärtillfällen för att låta eleverna träna på olika moment utan att bli bedömda. NH-laget driver flera olika ämnesövergripande projekt och har ett nära samarbete med studie-och yrkesvägledaren för att synliggöra olika vägar i framtiden för eleverna. 
  
Lärarlaget arbetar kontinuerligt med värdegrundsfrågor och att aktivt stärka undervisningsgrupperna socialt. Lärarlagets kultur beskriver de själva som sömlös, man är mån om att vid minsta oro kring en elev kontakta andra professioner på skolan eller andra lärare i laget. Att eleverna blir sedda och att lärarna bryr sig lyfter de fram som en framgångsfaktor. Lagets tydliga elevfokus och medvetna arbete med progression är av intresse för andra lärare i staden.  

Fakta om utmärkelsen

Stockholms stad delar ut utmärkelser till årets lärare, årets lärarlag, årets rektorer och årets biträdande rektorer. Prisutdelningen ägde rum på konferensen Leda lärande.

Lärare, andra pedagoger och skolledare kan nominera kollegor i Stockholms stad till utmärkelserna årets lärare och årets lärarlag. Rektor och biträdande rektor nomineras av närmsta chef.

Juryn består av Lena Holmdahl, utbildningsdirektör, Lee Orberson, grundskoledirektör, och Joachim Håkansson, gymnasiedirektör.

Prissumman fastställs varje år och delas ut till skolan för att användas till professionsutveckling för vinnaren.

Siffror om lärare och rektorer

Ungefär 9 200 personer är anställda som lärare inom utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

Det finns cirka 7 100 lärare i Stockholms stads kommunala grundskolor.

Det finns cirka 1 600 lärare i Stockholm stads kommunala gymnasier.

Det finns cirka 130 rektorer på Stockholms stads kommunala grundskolor.

Det finns 26 rektorer på Stockholms stads kommunala gymnasier.

Kontakt

Eva Schough Tarandi, Kungsholmens gymnasium

E-post: eva.tarandi@edu.stockholm.se

Kontakter

UtbildningsförvaltningenPresskontakter: Matilda Asp och Monica Eriksson

Ring 08 - 508 333 00 eller maila: info.utbildning@edu.stockholm.se

Kommunikationschef: Sofia Oliv telefon 08-508 33 331 eller sofia.oliv@edu.stockholm.se.

Förvaltningen ansvarar för och driver kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola, skolbarnsomsorg, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Förvaltningen ansvarar för stadens kontakter med fristående skolor och ska informera om alla sökalternativ oavsett anordnare. Förvaltningen ger tillstånd till och utövar tillsyn över enskilda förskolor samt svarar för övergripande uppföljning av alla skolformer oavsett anordnare.

Bilder

Laguppställningen för årets lärarlag på Kungsholmens gymnasium. Foto: Pelle Mårtenson
Laguppställningen för årets lärarlag på Kungsholmens gymnasium. Foto: Pelle Mårtenson
Ladda ned bild

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://start.stockholm

En bra skola för alla

Vi på utbildningsförvaltningen arbetar utifrån visionen om en bra utbildning för alla barn i Stockholm, oavsett bakgrund. Stockholms stads skolor är öppna för alla. Elevernas förutsättningar, deras motivation, lärandet och vart de är på väg är vårt fokus. Stadens skolor är väl ansedda och det är alltid nära till en skola med hög kvalitet. Från förskola till gymnasium har elever och föräldrar ett stort inflytande och möjlighet att välja mellan ett brett utbud av olika pedagogiska inriktningar.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum