Linköpings kommun

Allians för Linköping förlänger samarbete med Novahuset

Dela

Barn- och ungdomsnämnden och social- och omsorgsnämnden beslutade på sina sammanträden i december 2019 att gemensamt ingå ett samarbete, ett så kallat IOP, Idéburet offentligt partnerskap, med Novahuset. Ett samarbete som har visat sig vara så framgångsrikt att Allians för Linköping nu väljer att förlänga det till 31 december 2023.

Novahuset är en ideell förening som arbetar stödjande, förebyggande och uppsökande mot sexuellt våld bland annat genom stödfunktioner för utsatta rörande sexuellt våld samt stöd och rådgivning till anhöriga och yrkesverksamma. Novahusets förebyggande insatser är riktade till skola, vårdnadshavare samt yrkesverksamma och syftar till att utbilda kring frågor som rör sex, internet och sexuellt våld. Föreningen bedriver också uppsökande arbete i krogmiljö samt på internet.

– Alla borde få ha ett liv utan sexuellt våld, samarbetet med Novahuset tar oss ett steg närmare det målet, säger Annika Krutzén, ordförande social- och omsorgsnämnden.

Under det år som Linköpings kommun har samarbetat med Novahuset har utvärderingar visat på goda resultat. Ju fler elever som Novahuset träffar, ju fler stödsökande tar kontakt genom de stödkanaler som erbjuds vilket visar på ett behov av en sammanhållen process för de unga som är eller har varit utsatta för sexuellt våld och kränkningar. Tillsammans med Novahuset kan Linköpings kommun bli bättre på att möta utmaningarna med sexuellt våld och kränkningar.

– Det är mycket glädjande att samarbetet fungerat väl och att vi nu kan förlänga det. Detta partnerskap är en viktig komponent i kommunens arbete mot sexuellt våld, säger Erik Östman, ordförande barn- och ungdomsnämnden.

Samarbetet finansieras med 660 tkr från barn och ungdomsnämnden och 450 tkr från social- och omsorgsnämnden. Finansiering sker inom ramen för respektive nämnds internbudget. Novahuset bidrar med verksamhetsutveckling, samordning av föreläsare, volontärer och transporter till ett värde om totalt 1 650 tkr under partnerskapsperioden.

– Vi är glada över att politiker ser vikten av vårt stöd och förebyggande arbete och vi ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans i frågorna rörande sexuellt våld, säger Paulina Bengtsson, grundare, sakkunnig prostitution Novahuset.

Kontakter

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med drygt 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum